Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 

 
 

Örjan Martinsson

Det Bysantinska rikets historia går tillbaka till 324 då Constantinus den store blev kejsare över hela Romarriket och lät anlägga en ny huvudstad i närheten av den gamla staden Byzantion. Staden hette först Nya Rom men kom med tiden att kallas för Konstantinopel. år 395 delades Romarriket permanent i en västlig och en östlig halva, den östra halvan som skulle bli det Bysantinska riket dominerades av det grekiska språket och fick karaktären av att vara ett grekiskt rike. Det fjärde korståget år 1204 resulterade i att det Bysantinska riket upplöstes och ersattes av det Latinska kejsardömet och kejsardömet Nicea. Det senare erövrade det Latinska kejsardömet och återupprättade Bysans 1261, men då var riket så försvagat att det inte kunde hindra turkarnas expansion. Inte mycket mer än Konstantinopel återstod av Bysans när det slutligen erövrades av turkarna 1453.

Konstantin den stores ätt

324-337

Constantinus I (den store)

337-361 Constantius II
361-363 Iulianus Apostata (Avfällingen)
363-364 Iovianus


Valentinianus ätt
 

364-378 Valens
379-395 Theodosius I (den store)
395-408
408-450
Arcadius
Theodosius II


Olika ätter
 

450-457
457-474
474
474-491
491-518
518-527
527-565
565-578
578-582
582-602
602-610
Marcianus
Leo I
Leo II
Zeno
Anastasius I Dicorus
Iustinus I
Iustinianus I
Iustinus II
Tiberius II Constantinus
Mauricius Tiberius
Phocas


Herakleios ätt
 

610-641
641
641-642
642-668
668-685
685-695
Hērakleios
Kōnstantinos Hērakleios
Hērakleios Kōnstantinos
Kōnstantinos III
Kōnstantinos IV
Ioustinianos II


Olika ätter
 

695-698
698-705
705-711
711-713
713-715
715-717
Leontios
Tiberios II
Ioustinianos II (andra gången)
Philippikos
Anastasios II
Theodosios III

Syriska (Isauriska) ätten
 
717-741
741-775
775-780
780-797
797-802
Leōn III
Kōnstantinos V
Leōn IV
Kōnstantinos VI
Eirēnē (Irene)


Olika ätter
 

802-811
811
811-813
813-820
Nikēphoros I
Staurakios
Mikhaēl I Rangabē
Leōn V

Frygiska (Amorianska) ätten
 
820-829
829-842
842-867
Mikhaēl II
Theophilos
Mikhaēl III

Makedoniska ätten
 
867-886
886-912
912-913
913-919
919-944
944-959
959-963
Basileios I
Leōn VI
Alexandros
Kōnstantinos VII Porphyrogenitus
Rōmanos I Lakapēnos
Kōnstantinos VII (andra gången)
Rōmanos II

Olika ätter
 
963-969
969-976
Nikēphoros II Phōkas
Iōannēs I Tzimiskēs

Makedoniska ätten
 
976-1025
1025-1028
Basileios II (Bulgardödaren)
Kōnstantinos VIII

Olika ätter
 
1028-1034
1034-1041
1041-1042
1042-1055
1055-1056
1056-1057
1057-1059
1059-1067
1067-1068
1068-1071
1071-1078
1078-1081
Rōmanos III Argyropoulos
Mikhaēl IV
Mikhaēl V Kalafates
Kōnstantinos IX Monomakhos
Theodōra
Mikhaēl VI Bringas
Isaakios I Komnēnos
Kōnstantinos X Doukas
Mikhaēl VII Doukas
Rōmanos IV Diogenēs
Mikhaēl VII Doukas (andra gången)
Nikēphoros III Botaneiatēs

Ätten Komnēnos
 
1081-1118
1118-1143
1143-1180
1180-1183
1183-1185
Alexios I
Iōannēs II
Manouēl I
Alexios II
Andronikos I

Ätten Angelos
 
1185-1195
1195-1203
1203-1204
Isaakios II
Alexios III
Isaakios II (andra gången)

Bysans splittras av det fjärde korståget 1204
 
Latinska kejsardömet
 
Kejsardömet Nicea
 
1204-1205 Baudouin I de Flandre 1204-1222 Theodōros I Laskaris
1205-1216 Henri de Flandre 1222-1254 Iōannēs III Doukas Batatzēs
1216-1219
1219-1228
1228-1237
1228-1261
Pierre de Courtenay
Robert de Courtenay
Jean de Brienne (regent) *
1254-1258
1258
1258-1261
Theodōros II Laskaris
Iōannēs IV Laskaris
Mikhaēl VIII Palaiologos
Baudouin II

Bysans återuppstår när det Latinska kejsardömet erövras av Nicea 1261

Ätten Palaiologos

1261-1282
1282-1328
1328-1341
1341-1347
1347-1355
1355-1376
1376-1379
1379-1390
1390
1390-1391
1391-1425
1425-1448
1448-1453
Mikhaēl VIII (samme som ovan)
Andronikos II
Andronikos III
Iōannēs V
Iōannēs VI Kantakouzēnos
Iōannēs V (andra gången)
Andronikos IV
Iōannēs V (tredje gången)
Iōannēs VII
Iōannēs V (fjärde gången)
Manouēl II
Iōannēs VIII
Kōnstantinos XI Dragasēs

Det Bysantinska riket erövras av turkarna 1453

* = Jean de Brienne var kung av Jerusalem 1210-1212 (regent 1212-1225).

= Västromerska riket   = Flandern  = Hainaut   = Namur