Startsidan Svensk historia Historisk atlas Historiska källor Karoliner Gästbok
Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 
  Regentnamn
  Flaggor

 
 
  Brittiska öarna
  Benelux
  Frankrike
  Iberiska halvön
  Italien
  Centraleuropa
  Tyskland
  Skandinavien
  Baltikum
  Polen
  Östeuropa
  Balkan
 
_____________________

Örjan Martinsson

Rumäniens regenter

Rumänien bildades när de turkiska vasallstaterna Moldavien och Valakiet förenades i en union, dessa hade lytt under samme härskare sedan 1859. Full självständighet från det Osmanska riket fick Rumänien 1878, två år senare blev det erkänt som ett kungadöme, och 1881 blev prins Carol krönt till kung. Genom att delta i det första världskriget införlivade Rumänien de övriga rumänsktalande länderna, Transsylvanien och Bessarabien. Under andra världskriget förlorades dock Bessarabien till Sovjetunionen.

Ätten Cuza

1861-1866 Alexandru Ioan Cuza

Ätten Hohenzollern
 
1866-1914
1914-1927
1927-1930
1930-1940
1940-1947
Carol I

= 1881

Ferdinand I
Mihai I
Carol II
Mihai I (andra gången)

Kommunistiskt styre
Folkrepubliken Rumänien 1947-66
Socialistiska republiken Rumänien 1966-89

 
1947-1952
1952-1958
1958-1961
1961-1965
1965-1967
1967-1989

1989-

Constantin Ion Parhon
Petru Groza
Ion Gheorghe Maurer
Gheorghe Gheorghiu-Dej
Chivu Stoica
Nicolae Ceauşescu

Demokratiskt styre