Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 
  Regentnamn
  Flaggor

 
 
  Brittiska öarna
  Benelux
  Frankrike
  Iberiska halvön
  Italien
  Centraleuropa
  Tyskland
  Skandinavien
  Baltikum
  Polen
  Östeuropa
  Balkan
 
_____________________

Örjan Martinsson

Mercia

Mercia var det anglosaxiska rike som låg i centrala England och från mitten av 600-talet till början av 800-talet var det den mest betydelsefulla staten på de brittiska öarna. Under 800-talet förlorade det dock sin ställning till Wessex och det som inte erövrades av vikingarna blev en vasallstat till Wessex innan det uppgick i det enade engelska riket. Själva namnet Mercia är en latinisering av det germanska ordet "mark", vilket betyder gränsland, och kommer av att landet var det yttersta av de anglosaxiska statsbildningarna  när de keltiska rikena långsamt fördrevs västerut..

Kungadömet Mercia

Iclingaätten

ca 585-593
593-606
606-626
626-655
655-658

655-656
658-675
675-704
704-709
709-716
716
716-757
757
Creoda
Pybba
Ceorl
Penda
Ockuperat av Northumberland

Peada (vasallkung av Middle Anglia)
Wulfhere
Æthelred I
Coenred
Coelred
Coelwald
Æthelbald *
Beornred
757-796 Offa *
796 Ecgfrith
796-821 Coenwulf *
821 Cenelm
821-823 Ceolwulf I
823-825 Beornwulf
825-827
827-828
828-830
830-840
840
840-852
852-874
874- ca 881
Ludecan
Wiglaf
Ockuperat av Wessex
Wiglaf (andra gången)
Wigstan
Beorhtwulf
Burghred
Ceolwulf II (vasall till vikingarna)
Vikingarna invaderar Mercia 874 och erövrar den östra
halvan som blir en del av Danelagen. Den andra halvans
ställning är oklar men den kom att erkänna Wessex
överhöghet. Efter 919 var det definitivt en del av Wessex

Jarladömet Mercia
 

ca 881-911
ca 888- 918
918-919

ca 931-955
ca 955-983
983-1016
1007-1017
1017-1057
1057-1062
1062-1071
Æthelred II (var kanske kung)
Æthelflæd (medregent)
Ælfwynn

Ealhhelm
Ælfhere
Ælfric
Eadric Streona
Leofric
Ælfgar
Eadwine

 Mercia delas 1071 upp i flera mindre jarladömen (earldoms)

* = Æthelbald titulerade sig som kung av Britannien 746 och Offa kallade sig Engelsmännens kung 774. Coenwulf titulerades som kejsare. Eventuellt hade alla kungar av Mercia från mitten av 600-talet till 828 titeln Bretwalda och därmed formell överhöghet över de andra anglosaxiska rikena. I vilket fall som helst var Mercia den ledande makten i England och de mindre rikena blev dess vasallstater.

= East Anglia