Startsidan Svensk historia Historisk atlas Historiska källor Karoliner Gästbok
Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 
  Regentnamn
  Flaggor

 
 
  Brittiska öarna
  Benelux
  Frankrike
  Iberiska halvön
  Italien
  Centraleuropa
  Tyskland
  Skandinavien
  Baltikum
  Polen
  Östeuropa
  Balkan
 
_____________________

Örjan Martinsson

Skottlands kungar

Skottland var under tidig medeltid uppdelat mellan fyra folk. I norr levde pikterna som var Skottlands ursprungsbefolkning. Den sydöstra delen tillhörde det anglosaxiska kungadömet Northumberland, varifrån det engelska språket sedan spreds till hela det Skotska låglandet, och den sydvästra delen utgjordes av det brittisk-keltiska kungadömet Strathclyde. I väst hade keltiska irer från Irland (eller skoter som de också kallades för) bosatt sig och bildat kungadömet Dalriada (även Dalratia eller Dál Riata). Dalriada förenades permanent med Pikternas rike i mitten av 800-talet och bildade kungadömet Alba, vilket senare kom att kallas för Skottland. Även tidigare hade Dalradia och Piktland gemensamma kungar, dessa anges med en skotsk flagga ().


 

ca 475-501
501-507
507-538
538-558
558-574
574-608
608-629
629
629-642
642-650
650-654
650-660
660-673
673-688
688-695
695-697
697
697-698
698-700
700-723
823-726
726-733
733
733-736
736-739

Dalriada

Fergus Mor
Domangart mac Fergus
Comgall mac Domangart
Gabhran mac Domangart
Conall mac Comgall
Aedan mac Gabhran
Eochaid Buide
Connad Cerr
Domnal Brecc the Freckled
Ferchar mac Connad
Dunchad mac Conaing
Conall Crandomna
Domangart mac Domnal
Maelduin mac Conall
Domnall Donn
Ferchar Fota
Eochaid Crook-Nose
Ainbcellach mac Ferchar
Fiannamail mac Connal
Selbach mac Ferchar
Dungal mac Selbach
Eochaid mac Eochaid
Alpin mac Eochaid
Muiredach mac Ainbcellach
Eogan mac Muiredach

Pikternas rike
 

448-452
452-476
476-506
506-518
518-523
518-528
528-535
535-536
536-547
547-548
548-553
553-584
584-595
595-615
615-634
634-639
639-644
644-656
656-660
660-666
666-673
673-694
694-698
698-709
709-ca 720
ca 720-722
ca 722-723
723-724
724
724-729
724-729

Talorg (Aniels son)
Nechton Morbet
Drust Gurthinmoch
Galanan Erilich
Drust (Fudrus son)
Drust (Giroms son)
Garthnac
Cailtran
Talorg
Drust (Munaits son)
Galam Cennaleph
Bruide (Mailcons son)
Gartnait (Domelchs son)
Nechtan nepos Werb
Cinioch
Gartnait (Fochels son)
Bruide (Fochels son)
Talorg (Fochels son)
Talorgen (Enfrets son)
Gartnait
Drest
Bruide (Bilis son)
Taran
Bruide (Dereleis son)
Nechtan
Carnach
Angus (Fergus son)
Nectan (andra gången)
Angus (Bruides son)
Alpin (Angus son)
Drust (Talorgens son)

739-748
748-778778-781
781
 
781-820

Oengus mac Fergus
Aed Find the WhiteFergus mac Eochaid
Eochaid the Venemous

Constantine mac Fergus
729-759
759-761
761-773
773-777
777-778
778-782
782-785
785-790
790-820
Angus
Bruide (Fergus son)
Ciniod
Alpin (Ferachs son)
Drust (Talorgens son)
Talorgen (Drusts son)
Talorgen (Angus son)
Canaul
Constantine

820-834
834-837
 

Oengus mac Fergus
Drust mac Constantine
 
820-834
834-837
837
Angus
Drust
Talorgen (Fothoils son)

837-839
839-841

841-859

 

Eoganan mac Oengus
Alpin mac Eochaid

Kenneth mac Alpin

 

837-839
839-842
842
842-843
843-845
845-847

Eogan
Ferach
Bruide (Ferachs son)
Ciniod
Bruide (Fochels son)
Drust (Ferachs son)

Kungadömet Skottland

841-859
859-863
863-877
877-878
878-889
878-889
889-900
900-943
943-954
954-962
962-967
967-971
971-995
995-997
997-1005
1005-1034
1034-1040
1040-1057
1057-1058
1058-1093
1093-1094
1094
1094-1097
1094-1097
1097-1107
1107-1124
1124-1153
1153-1165
1165-1214
1214-1249
1249-1286
1286-1290
1290-1292
1292-1296
1296-1306
1306-1329
1329-1332
1332-1338
1338-1371
1371-1390
1390-1406
1406-1437
1437-1460
1460-1488
1488-1513
1513-1542
1542-1567
Kenneth mac Alpin
Donald I
Constantine I
Aed Whitefoot
Eochaid
Giric
Donald Dasachtach
Constantine II
Malcolm I
Indulf
Dubh
Culen
Kenneth II
Constantine III
Kenneth III
Malcolm II
Duncan the Gracious
Macbeth
Lulach the Simple
Malcolm Canmore Bighead
Donald III
Duncan II
Donald III (andra gången)
Edmund
Edgar
Alexander the Fierce
David the Saint
Malcolm the Maiden
William the Lion
Alexander II
Alexander III
Margaret the Maid of Norway
Interregnum
John Balliol
Interregnum (engelskt styre)
Robert the Bruce
David II
Edward Balliol
David II (andra gången)
Robert II
Robert III
James I
James II
James III
James IV
James V
Mary
1567-1625 James VI
1625-1649 Charles I
1649-1651
1651-1660
Charles II
Interregnum (engelskt styre)
1660-1685 Charles II (andra gången)
1685-1688 James VII
1689-1702 William III (Oranien)
1689-1694 Mary II
1702-1714 Anne

År 1707 förenades England och Skottland i en realunion och bildade Storbritannien.

= England   = Nederländerna