Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 

 
 

Örjan Martinsson

Under tidig medeltid uppstod två furstendömen befolkade av kroater som erkände den bysantinska kejsarens eller Frankerrikets överhöghet. Furstendömet Kroatien motsvarade det område längs kusten som nu kallas Dalmatien medan furstendömet Slavonien låg i inlandet. På 900-talet förenade Tomislav I dessa stater och antog kungatiteln. Kroatien och Slavonien splittrades efter Tomislav I:s död i olika släktgrenar av furstehuset men återförenades igen år 1000. När den siste inhemske kroatiske kungen dog ut omkring 1100 annekterades Kroatien-Slavonien av Ungern och kom därefter att ingå i den ungerska monarkin. 1918 blev det en del av Jugoslavien men under andra världskriget blev Kroatien återigen ett självständigt kungadöme, om än under starkt italienskt inflytande. Vid krigsslutet blev Kroatien återigen en del av Jugoslavien. 1991 utropades sedan Kroatien till en självständig republik.

Kroatien
 
Slavonien
 
821–835
835–845
845–864
864
864-876
876-877
877-879
879-892
892-900
900-908
908-912
912-915
Vladislav
Mislav
Trpimir
Zdeslav
Domagoj
Domagojić
Zdeslav
Branimir
Muntimir
Krešimir I
Miroslav
Pribunja
790-815
815-835
835-855
855-862
862-884
844-899
899-910
910-914
914-915
 

 

Vojnomir
Vladimir I
Ratimir
Svetimir
Svetopolk I      
Braslav
Svetopolk II
Vladislav
Tomislav I (fortsätter nedan)

 
Kroatien-Slavonien
 
915-931 Tomislav I ( = 925)

Kroatien
(kungadöme från 988)
 

Slavonien
 
931-948
948-969
969-997
997-1000

Godimir
Mihajlo Krešimir II
Stjepan Držislav ( = 988)
Svetoslav Suronja

931-950
950-972
972-1000
 

Sebeslav
Hranimir
Tverdoslav


Kungadömet Kroatien-Slavonien
 
997-1030
997-1020
1030-1058
1058-1074
1075-1089
1089-1091
1091-1095
1095-1102
1102-1918
1849-1867
1867-1918
1918-1941
Krešimir III
Gojislav
Stjepan I
Petar Krešimir IV
Dimitrije Zvonomir
Stjepan II
Almoš
Petar
Del av ungerska monarkin
Del av österrikiska monarkin
Del av ungerska monarkin
Del av Jugoslavien

Oberoende staten Kroatien
 
1941-1945
1945-1991
1991-
Tomislav II
Del av Jugoslavien
Kroatiska republiken

= Stor-Mähren