Startsidan Svensk historia Historisk atlas Historiska källor Karoliner Gästbok
Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 
  Regentnamn
  Flaggor

 
 
  Brittiska öarna
  Benelux
  Frankrike
  Iberiska halvön
  Italien
  Centraleuropa
  Tyskland
  Skandinavien
  Baltikum
  Polen
  Östeuropa
  Balkan
 
_____________________

Örjan Martinsson

Vandalernas rike

Vandalerna var samlingsbenämning på två besläktade germanska stammar, silingerna och hasdingerna, som levde i området mellan Oder och Wisla innan de under 100-talet e.Kr. folkvandrade till Donauregionen. Ett spår från tiden i nordeuropa är regionen Schlesien som är uppkallad efter Silingerna. I början av 400-talet tvingade trycket från Hunnerna dem västerut och i allians med sveber och alaner korsade de floden Rhen 406 och härjade Gallien under tre år innan de drog vidare till den Iberiska halvön som de delade upp mellan sig. Hasdingerna och sveberna fick den nordvästra delen (Galicien), alanerna sydvästra (Lusitanien) och silingerna under sin kung Fredbal fick den sydligaste delen (Baetica). 416-418 decimerades dock silingerna och alanerna svårt efter strider mot visigoterna, de var därför tvungna att förena sig med hasdingerna under dess kung Gunderics ledning som därefter titulerade sig som vandalernas och alanernas kung.

Ansatta av sveber och romare lämnade vandalerna Galicien ca 420 och bosatte sig istället i södra Spanien som efter dem har fått namnet Andalusien. Vistelsen där blev inte långvarig utan under kung Gaiserics ledning flyttade de till Nordafrika 429 där de skapade ett mäktigt rike. Kartago som intogs 439 blev deras huvudstad och den flotta som strax efter skapades gjorde Medelhavet osäker och erövrade de större öarna i västra Medelhavsområdet. En plundring av staden Rom 455 skulle långt senare ge upphov till uttrycket vandalism. Efter Gaiserics död 477 försvagades dock Vandalriket och det erövrades tämligen enkelt av det Östromerska riket 533-534.

ca 400-428
428-477
477-484
484-496
496-523
523-530
530-534
Gunderic
Gaiseric
Huneric
Gunthamund
Thrasamund
Hilderic
Gelimer