Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 

 
 

Örjan Martinsson

Eftersom jag har valt att använda regenternas inhemska namn i regentlängderna kan det vara svårt att känna igen namnen på vissa av regenterna. För att underlätta förståelsen finns därför denna översättningstabell som visar hur de mest förekommande regentnamnen ser ut på olika språk.

Västeuropeiska regentnamn

Albrecht
Anton
Eduard
Ferdinand
Philipp
Franz
Friedrich
Georg
Wido
Heinrich
Jakob
Johann
Joseph
Karl
Ludwig
Peter
Sigismund
Dietrich
Wenzel
Wilhelm
Albrecht
Anton, Anthonie
Eduard

Filips

Frederik
Joris
Gwijde
Hendrik

Jan, Johan

Karel
Lodewijk


Dirk

Willem
Albert
Anthony
Edward
Ferdinand
Philip
Francis
Frederick
George
Guy
Henry
James
John
Joseph
Charles
Louis
Peter
Sigmund
Theodoric
Venceslaus
William
Albert
Antoine
Edouard

Philippe
François
Frédéric
Georges
Guy, Gui
Henri
Jacques
Jean
Joseph
Charles
Louis
Pierre
Sigismond
Thierry
Venceslas
Guillaume
Alberto

Eduardo
Ferdinando
Filippo
Francesco
Federico

Guido
Enrico
Giacomo
Giovanni
Guiseppe
Carlo
Luigi, Ludovico
Pietro

Teoderico

GuglielmoFernando
Felipe
FranciscoEnrique
Jaime
Juan
José
Carlos
Luis
Pedro

Teodorico

 

António
Duarte
Fernando
Filipe
Henrique

João
José
Carlos
Luis
Pedro 

Östeuropeiska regentnamn

Albrekt
Ferdinand
Frans
Fredrik
Georg
Henrik
Johan
Josef
Karl
Ludvig
Peter
Sigismund
Venceslaus
Albrecht
Ferdinand
František
Fridrich, Bedřich
Jiři
Jindřich
Jan
Josef
Karel
Ludvík

Zikmund
Václav
Olbracht

Franciszek
Fryderyk
Jerzy
Henryk
Jan, Janusz
Józef
Karol
Ludwik

Zygmunt
Waclaw
Jurij

Ivan

Karol

Pjotr

 

Henrikas
Jonas
Žygimantas
 
Albert, Béla
Ferdinánd, Nándor
Ferenc

György

János
József
Károly
Lajos

Zsigmond
Vencel

Skandinaviska regentnamn

Adolf
Erik
Fredrik
Gustav, Gustaf
Håkan
Johan
Karl, Carl
Knut
Kristian
Kristoffer
Magnus
Margareta
Sven
Olof
Adolf
Erik
Frederik
GustavKnud
Christian
Christoffer
Magnus
Margrethe
Svend
Oluf
Adolf
Eirik
Frederik
Gustav
Håkon, Haakon
Jon
Karl
Knut
Christian
Kristoffer
Magnus
Margrete
Svein
Olav
Aadolf
Eerik
Fredrik
Kustaa

Juhana
Kaarle
Knuut
Kristian
Kristofer
Maunu
Margareeta

Olavi
Adolphus
Eric
Fredrick
Gustavus

John
Charles
Canute
Christian
Christopher

Margaret
Sven
Olaf