Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 

 
 

Örjan Martinsson

Finland införlivades med Sverige under 1100- och 1200-talet och förblev svenskt fram tills det erövrades av Ryssland 1808-09. Under svenskt välde hade Finland ingen särställning utan det var indelat i län som styrdes på samma sätt som länen  i egentliga Sverige. Men vid fyra tillfällen förvandlades delar av Finland till ett hertigdöme med varierande grad av autonomi. Första gången var 1284 då kung Magnus Ladulås gav sin bror Bengt ett hertigdöme i Finland. Magnus Ladulås son Valdemar blev också hertig av Finland och lyckades dessutom under sina strider mot kung Birger göra det ärftligt och i praktiken självständigt. Efter Nyköpings gästabud 1317 fängslades dock Valdemar och hans hertigdöme drogs in till kronan. Kung Magnus Eriksson gjorde sin vän Bengt Algotsson till hertig av Finland och Halland men tvingades efter ett uppror att ta tillbaka förläningen. Den siste hertigen av Finland var Gustav Vasas son Johan som 1556 tilldelades ett ärftligt hertigdöme i sydvästra Finland. Detta drogs in redan 1563 på grund av Johans allt för nära förbindelser med Polen.

Men Johan gjorde några år senare uppror och blev kung av Sverige. Som sådan lade han till "storfurste av Finland" i sin titulatur, vilket upprepades av hans efterträdare. Fast det var först när Finland erövrades av Ryssland som den titeln fick någon praktisk betydelse  Tsar Alexander I gav Finland en särställning i det ryska imperiet genom att det i egenskap av ett storfurstendöme med tsaren som storfurste behöll sina svenska lagar och fick egna institutioner.

Hertigar av Finland

1284-1291 

1302-1317 

1353-1356 

1556-1563

Bengt (biskop i Linköping)

Valdemar

Bengt Algotsson

Johan


Svenska storfurstar av Finland
 

1581-1592
1592-1599
1604-1611
1611-1632
1632-1654
1654-1660
1660-1697
1697-1718
1719-1720
1720-1751
1751-1771
1771-1792
1792-1809

Johan III (hertig 1556-1563)
Sigismund *
Karl IX
Gustav II Adolf *
Kristina
Karl X Gustav
Karl XI
Karl XII
Ulrika Eleonora
Fredrik I
Adolf Fredrik
Gustav III
Gustav IV Adolf *


Ryska storfurstar av Finland
 
1809-1825
1825-1855
1855-1881
1881-1894
1894-1917
Alexander I
Nikolaj I
Alexander II
Alexander III
Nikolaj II


(Soumen Tasavalta)

Riksföreståndare
 

1917-1918
1918-1919
Pehr Evind Svinhufvud
Carl Gustaf Mannerheim

Presidenter
 
1919-1925
1925-1931
1931-1937
1937-1940
1940-1944
1944-1946
1946-1956
1956-1982
1982-1994
1994-2000
2000-2012
2012-2024
2024-
Kaarlo Juho Ståhlberg
Lauri Kristian Relander
Pehr Evind Svinhufvud
Kyösti Kallio
Risto Heikki Ryti
Carl Gustaf Mannerheim
Juho Kusti Paasikivi
Urho Kekkonen
Mauno Koivisto
Martti Ahtisaari
Tarja Halonen
Sauli Niinistö
Alexander Stubb

* = Sigismund och Gustav II Adolf bar egentligen titeln "storfurste av Finland" redan som prinsar. Även Gustav IV Adolfs yngre son Karl Gustav (1802-1805) innehade den titeln.