Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 

 
 

Örjan Martinsson

De Braunschweigiska länderna leder sitt ursprung till bröllopet mellan hertig Heinrich den stolte och kejsar Lothars dotter Gertrud 1127. Därigenom kom Heinrich som redan var hertig över Sachsen och Bayern i besittning över stora jordegendomar i Sachsen. När hans son Heinrich Lejonet fick sina län indragna av kejsaren 1180 var dessa jordegendomar det enda som återstod av ätten Welfs besittningar. Heinrich Lejonets son Otto lyckades dock bli tyskromersk kejsare 1209 i kamp mot den Hohenstaufiska ätten och dennes son Otto Barnet blev upphöjd till hertig över Braunschweig och Lüneburg 1235, dvs. de jordegendomar som sedan 1127 hade varit i ätten Welfs ägo.

Som diagrammet ovan visar blev de Braunschweigiska länderna föremål för upprepade arvskiften och sammanslagningar.  De flesta av dessa stater var kortlivade och redovisas på denna sida, men två av dem blev bestående och skildras på egna sidor. Dessa är Hannover (de rosa rutorna) och Braunschweig-Wolfenbüttel (de ljusgröna rutorna).

1127-1139
1139-1195
1195-1218
1195-1213
1195-1227
1213-1252
1252
Heinrich der Stoltze (den stolte)
Heinrich der Löwe (Lejonet)
Otto


Wilhelm
Heinrich
Otto das Kind (Barnet)
Delas i B-Braunschweig och B-Lüneburg


 Braunschweig-Braunschweig

 

1252-1279
1279
1279-1292
1292
Albrecht I Magnus
Delas i Grubenhagen, Göttingen, Braunschweig
Wilhelm
Fördelas mellan Grubenhagen och Göttingen

 Braunschweig-Celle
 
1527-1546
1546-1559
1546-1569
1546-1569
1569

Ernst I (B-Lüneburg 1521-1527)
Franz Otto
Heinrich X (B-Dannenberg 1569-1598)
Wilhelm V (B-Lüneburg 1569-1592)
Delas i Dannenberg och Lüneburg


 Braunschweig-Einbeck
 
1373-1400
1400

Friedrich II
Förenas med Braunschweig-Wolfenbüttel


 Braunschweig-Grubenhagen

 

1279-1322
1322
1322-1351
1351-1376
1361-1384
1384-1427
1427-1463
1463-1526
1526
Heinrich I der Wunderliche (den underlige)
Delas i B-Grubenhagen och B-Osterode
Heinrich II
Otto V
Albrecht II
Erich I
Heinrich III
Heinrich IV
Förenas med Braunschweig-Osterode

 Braunschweig-Göttingen

 
1279-1318
1318-1344
1318-1345
1318-1367
1345
1367-1394
1394-1442
1442
Albrecht II der Fette (den fete)
Otto III der Milde (den milde)
Magnus I der Fromme (den fromme)
Ernst I
Delas i B-Wolfenbüttel och B-Göttingen
Otto VI
Otto VII
Förenas med Braunschweig-Wolfenbüttel

 Braunschweig-Harburg
 
1527-1549
1549-1603
1603-1619
1603-1642
1604-1606
1606-1641
1641

Otto III (B-Lüneburg 1521-1527)
Otto II
Johann Friedrich
Wilhelm August
Christopher August
Otto III
Förenas med Braunschweig-Celle


 Braunschweig-Lüneburg
(äldre linjen)

 

1252-1277
1277-1330
1330-1352
1330-1369
1369
Johann
Otto II
Otto IV
Wilhelm III
Förenas med Braunschweig-Wolfenbüttel

 Braunschweig-Lüneburg (yngre linjen)
 
1373-1434
1434-1446
1434-1457
1457-1464
1464-1471
1471-1521
1471-1478
1521-1527
1521-1527
1521-1527
1527
Bernhard I
Otto I
Friedrich III der Fromme (den fromme)
Bernhard II
Otto II der Siegreiche (den segerrike)
Heinrich VII der Mittlere (den mellerste)
Friedrich III (andra gången)
Otto III
Ernst I der Bekenner (Bekännaren)
Franz (Braunschweig-Gifhorn 1527-49)
Delas i B-Harburg, B-Celle och B-Gifhorn

 Braunschweig-Kalenberg
 
1495-1540
1540-1584
1584

Erich II der Ältere (den äldre)
Erich III der Jüngere (den yngre)
Förenas med Braunschweig-Wolfenbüttel


 Braunschweig-Osterode

 

1322-1361
1361-1420
1420-1452
1427-1486
1486-1551
1551-1567
1551-1557
1551-1595
1551-1596
1596
Ernst I
Friedrich I
Otto VIII
Albrecht IV
Philipp I
Ernst II
Johann
Wolfgang
Philipp II
Förenas med Braunschweig-Lüneburg

 Braunschweig-Wolfenbüttel
(äldre linjen)

 
1345-1369
1369-1373
1373
1373-1416
1416-1482
1416-1473
1482-1495
1482-1485
1495
1495-1514
1514-1568
1568-1589
1589-1613
1613-1634
Magnus I der Fromme (den fromme)
Magnus II
Delas i Einbeck, Lüneburg och Wolfenbüttel
Heinrich III der Milde (den milde)
Wilhelm III der Siegreiche (den segerrike)
Heinrich IV der Ältere (den äldre)
Wilhelm IV der Jüngere (den yngre)
Friedrich IV
Delas i B-Wolfenbüttel och B-Kalenberg
Heinrich VIII
Heinrich IX (Exil 1542-1547)
Julius
Heinrich Julius
Friedrich Ulrich

1634 förenat med Braunschweig-Hitzacker som då byter namn till Braunschweig-Wolfenbüttel.

= Tyskland = Bayern = Sachsen = Schwaben