Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 

 
 

Örjan Martinsson

Nassau

Grevskapet Nassau delades 1255 mellan den Walramska och den Ottonska linjen av ätten Nassau. Den förstnämnda linjen redovisas på Nassaus huvudsida. Den Ottonska linjen erhöll genom giftermål den nederländska staden Breda som besittning 1403 och dess huvudlinje residerade sedan i Nederländerna där de blev ledare för frihetskampen mot Spanien på 1500-talet. Wilhelm av Nassau-Oranien blev 1572 Nederländernas ståthållare och denna titeln blev ärftlig inom hans ätt. I Wien-kongressen 1814 avträddes de den Ottonska delen av Nassau till den Walramska linjen och fick istället Nederländerna kraftigt utvidgat och upphöjt till kungadöme.

Ottonska linjen

1255-1290
1303
1290-1328
1290-1343

Otto I
Delas i Siegen, Hadamar, Dillenburg
Johann (Nassau-Dillenburg)
Heinrich (Nassau-Siegen)

Nassau-Siegen delas i Dillenburg och Beilstein 1343

Nassau-Hadamar
 

1290-1334
1334-1359
1334-1365
1365-1369
1365-1396
1396

Emicho I
Emicho II
Johann
Heinrich
Emicho III
Förenas med Nassau-Dillenburg


Nassau-Beilstein
 

1343-1388
1388-1410
1388-1412
1412-1473
1412-1477
1473-1499
1499-1513
1513-1561
1561

Heinrich I
Heinrich II
Reinhard
Johann I
Heinrich III (N-Liebenchild från 1425)
Heinrich IV
Johann II
Johann III
Förenas med Nassau-Dillenburg


Nassau-Dillenburg
(furstendöme från 1652)
 

1343-1350
1350-1416
1416-1420
1420-1429
1420-1442
1420-1443
1442-1451
1442-1475
1475-1504
1475-1516
Otto II
Johann I
Adolf
Johann III
Engelbert I
Johann II
Heinrich II
Johann IV
Engelbert II
Johann V
1516-1538 Heinrich III (Nassau-Breda)

1538-1544

René (Nassau-Breda) *

1516-1559
1559
1559-1606
1606
 

Wilhelm
Delas i Oranien och Dillenburg
Johann VI
Delas i Dillenburg, Siegen, Beilstein,
Dietz och Hadamar

1606-1620
1606-1623
1623-1626
1623-1662
1653-1676
1662-1701
1701-1724
1724-1739
1739

Wilhelm Ludwig
Georg (Nassau-Beilstein 1606-1620)
Albrecht
Ludwig Heinrich
Adolf (i Schaumburg)
Heinrich (i Dillenburg)
Wilhelm
Christian
Förenas med N-Oranien (N-Dietz)


Nassau-Oranien
 

Nassau-Siegen
(furstendöme 1664)

1559-1584

Wilhelm  

1606-1623
1606-1679
1606-1674
1611-1652
1623-1638
1638-1699
1652-1691
1691-1722
1699-1734
1722-1734
1734

Johann I
Johann Moritz
Georg Friedrich
Heinrich
Johann II **
Franz Desideratus **
Wilhelm Moritz
Friedrich Wilhelm Adolf
Wilhelm Hyacinth **
Friedrich Wilhelm
Förenas med N-Oranien
1584-1618 Philipp Wilhelm
1618-1625 Moritz
1625-1647 Friedrich Heinrich
1647-1650 Wilhelm II
1650-1674
1674
Wilhelm III
Förenas med N-Dietz


Nassau-Hadamar
(furstendöme 1650)
 

1606-1653
1653-1679
1679-1711
1711

Johann Ludwig
Moritz Heinrich
Franz Alexander
Förenas med N-Dillenburg


Nassau-Oranien
(Nassau-Dietz till 1702)

 

1606-1632

Ernst Kasimir

1632-1640 Heinrich Kasimir I
1640-1664 Wilhelm Friedrich
1664-1696 Heinrich Kasimir II
1696-1711 Johann Wilhelm Friso
1711-1751 Wilhelm IV
1751-1806 Wilhelm V Batavus

1806-1814
1814

Wilhelm VI
Förenas med Nassau-Weilburg

Wienkongressen beslutade 1814 att den Ottonska linjens besittningar i Nassau skulle förenas med den Walramska (Nassau-Weilberg).

* = Furste av Oranien från 1540
** = Nassau-Siegen styrdes av både katolska och protestantiska regenter, de som är markerade med stjärnor var katoliker. Franz Desideratus blev furste 1652.

= Nederländerna (Holland före 1581)   = Friesland