Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 
  REGENTER:
 
 
Brittiska öarna
  Benelux
  Frankrike
  Iberiska halvön
  Italien
  Centraleuropa
  Tyskland
  Skandinavien
  Baltikum
  Polen
  Östeuropa
  Balkan
 

Örjan Martinsson

Sachsen-Lauenburg

När hertigdömet Sachsen delades 1260 mellan medlemmar av ätten Askanien skapades Sachsen-Lauenburg av de norra delarna som låg mellan Holstein och Mecklenburg. Ännu en delning ägde rum 1305 men Sachsen-Lauenburg återförenades hundra år senare. Det förblev dock under hela sin existens ett obetydligt furstendöme i norra Tyskland. När ätten Askanien dog ut 1689 tillföll hertigdömet Lüneburg-Celle som i sin tur uppgick i kurfurstendömet Hannover 1705. Flera andra furstar hade gjort anspråk på Lauenburg, däribland Sveriges kung Karl XI. Men i svensk historia är ändå Sachsen-Lauenburg mest känd för att Gustav Vasas första drottning, Katarina, kom därifrån. Wienkongressen beslutade 1815 att Lauenburg skulle tillhöra Danmark. Men 1866 erövrades det av Preussen och uppgick fem år senare i det enade Tyskland.

Sachsen-Lauenburg

1260-1285
1285-1305
1285-1305
1285-1305

Johann I
Johann II
Albrecht III
Erich I

Sachsen-Ratzeburg
 
Sachsen-Mölln-Bergedorf

1305-1308
1305-1361
1361-1368
1368-1401

Albrecht III (1285-)
Erich I
Erich II
Erich IV

1305-1321
1321-1344
1344-1358
1344-1370
1370-1401

Johann II (1285-)
Albrecht VI
Johann II
Albrecht V
Erich III

Sachsen-Lauenburg

1401-1412
1412-1436
1436-1463
1463-1507
1507-1543
1543-1571
1571-1574
1574-1581
1581-1588
1581-1612
1581-1619
1619-1656
1656-1665
1665-1666
1666-1689

1689-1815
1815-1865
1866-1945
1946-

Erich IV (1368-)
Erich V
Bernhard IV
Johann IV
Magnus I
Franz I
Magnus II
Franz I (andra gången)
Magnus II (andra gången)
Moritz
Franz II
August
Julius Heinrich
Franz Erdmann
Julius Franz

Del av Hannover
Del av danska monarkin
Del av Preussen
Del av Niedersachsen

Tillbaka till Sachsens regentlängd.