Arméer Fältslag Fanor & standar Tennsoldater Karolinerbloggen
 
  SVERIGE
 

 
 

  


 
 
  DANMARK- 
 
NORGE
 
 

 
 
  HOLSTEIN-
  GOTTORP
 
 
  PREUSSEN
 
 
  RYSSLAND
  
 
  SACHSEN
  

 

Örjan Martinsson

Bilden nedan och all information i tabellerna är tagen från den pdf-fil som tidigare var publicerad på den numera nedlagda hemsidan www.northernwars.com . Just detta avsnitt var en förkortad version av Daniel Schorrs artikel om dansk-norska uniformer 1709-1720 som ingick i The Courier, Vol. VIII, No. 2 (1988). Jag har inkluderat detta som en bilaga till mina egna sidor om danska armén uniformer 1700-1720 eftersom Schorrs beskrivning av de danska ärmuppslagen avviker från Karsten Skjold Petersens bok (som min sida huvudsakligen baseras på). Längst ned har jag även en bild på en plansch från 1716 som ingår i Skjold Petersens bok och som även den skiljer sig från Schorrs beskrivning (samt Skjold Petersens).

Infanteri

1711 1716
Uppslags-
typ
Uppslagsfärg Foder Knappar Uppslags-
typ
Uppslagsfärg Foder Knappar
Livgardet till fot A Paille Paille Silver Samma som 1711
Grenadjärkåren A Blå Blått Silver Samma som 1711
Drottningen A Gul Gult Tenn Samma som 1711
Prins Christian A Svart Svart Mässing E 1. Ljusblå, 2. Svart Ljusblått Tenn
Prins Carl Uthyrt till sjömakterna H 1. Blå, 2. Orange Blått Tenn
Prins Georg Uthyrt till sjömakterna H 1. Aurora, 2. Blå Aurora Tenn
Själländska Uthyrt till sjömakterna C Feuille morte, vit kant Feuille morte Mässing
Fynska A Grön Grönt Mässing Samma som 1711
Jylländska A Vit Vitt Mässing Samma som 1711
Oldenburgska Uthyrt till sjömakterna D 1. Grön, 2. Aurora Grönt Mässing
Marinregementet B Aurora med vit kant Aurora Mässing B Aurora Aurora Mässing
Zepelins C Feuille morte med vit kant Feuille morte Mässing Upplöst 1714
1:a Danska D 1. Blå, 2. Vit Blått Mässing Samma som 1711
2:a Danska D 1. Blå, 2. Gul Gult Mässing Samma som 1711
3:e Danska D 1. Grön, 2. Vit Grönt Mässing Samma som 1711
4:e Danska D 1. Svart, 2. Gul Gult Mässing Samma som 1711
Hansens D 1. Vit, 2. Stålgrå Stålgrått Mässing Upplöst 1713
Upplöst 1713
Baartigs D 1. Vit, 2. Orange Orange Mässing
Östsjällands lantmilis F 1. Röd, 2. Vit, 3. Blå Blått Mässing Samma som 1711
Västsjällands lantmilis F 1. Röd, 2. Vit, 3. Aurora Aurora Mässing Samma som 1711
Fyns lantmilis F 1. Röd, 2. Vit, 3. Grön Grönt Mässing Samma som 1711
Ribes lantmilis F 1. Röd, 2. Gul, 3. Svart Gult Mässing E 1. Röd, 2. Blå Rött Mässing
Århus lantmilis F 1. Röd, 2. Svart, 3. Blå Blått Mässing Samma som 1711
Ålborgs lantmilis F 1. Röd, 2. Blå, 3. Gul Gult Mässing Samma som 1711
Viborgs lantmilis F 1. Röd, 2. Paille, 3. Grön Paille Mässing Samma som 1711
Oldenburgs lantmilis G 1. Röd, 2. Blå, 3. Vit, 4. Feuille morte Feuille morte Mässing Samma som 1711

Kavalleri


1711

1716
Uppslags-
typ
Uppslagsfärg Foder   Uppslags-
typ
Uppslagsfärg Foder  
Livgardet till häst A Blå Blått   Samma som 1711
Livregementet till häst Uthyrt till sjömakterna A Gul Gult  
1:a Själländska A Svart Svart   Samma som 1711
2: Själländska Uthyrt till sjömakterna Upplöst 1714
3:e Själländska D 1. Gul, 2. Svart Gult   Samma som 1711, fast med namnet 2:a Själländska
1:a Fynska D 1. Mörkgrön, 2. Vit Mörkgrönt   Samma som 1711
2:a Fynska D 1. Aurora, 2. Grön Grönt   Samma som 1711
1:a Jylländska D 1. Feuille mortel, 2. Vit Feuille morte   I 1. Gul, 2. Vit Gult  
2:a Jylländska Uthyrt till sjömakterna A Feuille morte Feuille morte  
3:e Jylländska Uthyrt till sjömakterna J 1. Blå, 2. Aurora Blått  
4:e Jylländska Uthyrt till sjömakterna Upplöst 1714
5:e Jylländska Uthyrt till sjömakterna C Violett med vit kant Violett  
Holsteinska Uthyrt till sjömakterna A Stålgrå Stålgrått  
Württemburgs Uthyrt till sjömakterna A Ljusgrön Ljusgrönt  
Oldenburgska C Stålgrå med vit kant Stålgrått   D 1. Gul, 2. Blå Blått  
Brockdorffs C Violett med vit kant Violett   Upplöst 1712
Jylländska lantkyrass. D 1. Ljusblå, 2. Svart Ljusblått   Samma som 1711
Själland-Fyns lantkyr. D 1. Ljusgrön, 2. Röd Ljusgrönt   Samma som 1711
Livdragonregementet A Vit Vitt   Samma som 1711
Bülows dragoner D 1. Aurora, 2. Vit Aurora   Upplöst 1714
Württemburg-Oels Uthyrt till sjömakterna A Aurora Aurora  

Artilleri


1711

1716
Uppslags-
typ
Uppslagsfärg Foder   Uppslags-
typ
Uppslagsfärg Foder  
Artilleriregementet A Violett Violett   ? Mörkblå Mörkblått Mässing

Nedan visas en plansch på hur den danska arméns ärmuppslag skulle se ut 1716 (Rigsarkivet, Landetatens arkiv, Krigskancelliet). Bilden har här blivit något mörkare än vad den är i Karsten Skjold Petersens bok som jag har hämtat den ifrån.

Jämfört med Daniel Schorrs tabell ovan finns det inkonsekvens här. Ränderna på Prins Christians uppslag har till exempel omvänd ordning jämfört med tabellen och även de andra prinsregementena tycks ha haft ett annorlunda utseende.

Återvänd till Danska arméns uniformer 1700-1720.