Arméer Fältslag Fanor & standar Tennsoldater Karolinerbloggen
 
  SVERIGE
 

 
 

  

 
 
  DANMARK- 
 
NORGE
 
 

 
 


 
 
  RYSSLAND
  
 
  SACHSEN
  

 

Örjan Martinsson


Bilderna är från "Geographisk Charta Anno 1696" och föreställer en officer vid Tavastehus regemente, trumslagare vid Nylands infanteriregemente och en ryttare från Nylands och Tavastehus kavalleriregemente

Mina uniformsuppgifter på den här sidan kommer nästan uteslutande från Lars-Eric Höglunds bok "Stora nordiska kriget 1700-1721 - Fanor och uniformer" men jag har kompletterat Höglund med uppgifter om de tidiga infanteriuniformerna från Gunnar Brolins artikel i Karolinska förbundets årsbok 2013 (Införandet av den blå enhetsuniformen vid de finska regementena).

För många regementen, i synnerhet tiden efter slaget vid Poltava, uppges uniformerna bara vara av "vadmal" utan att några färger omnämns. Vadmalskläder var normalt grå, men det var inte alltid så var fallet och även om de var grå kan ändå foder och uppslag ha varit i en avvikande färg (till exempel blå eller gul).


Österbottens infanteriregemente


1688-1703


1703-1710


1710-1718


1718-1720

Färg på väst och karpusens uppslag okänd.

Hade 1712 karpus samt livrock och byxor av vadmal.

Färg på hattgalon och knappar samt kappans foder och krage nämns inte.


Björneborgs infanteriregemente


1696-1704
Väst nämns inte.


1704-1710


ca 1712


1716-1720

Färg på väst, knappar och uppslagen på karpusen okänd.

Vadmalsrock, inga färger på den omnämns. Även färgen på hattgalonen är okänd men den enda färg som omnämns för finska hattgaloner vid den här tiden är gul.

Anders Larsson uppger att de 1713 hade 204 blå rockar med gult foder samt blå krage och uppslag "stofferade" med gult. Dessutom en axelklaff i blått och gult, gula knapphål och tennknappar samt gula byxor.


Åbo läns infanteriregemente


1697-1704
 


1704-1710
 


ca 1712
 


1718-1720
 

Färgen på karpusens uppslag nämns inte.

Färg på väst, knappar och karpus okänd.

Vadmalsrock, inga färger på den omnämns. Även färgen på hattgalonen är okänd men var gul 1716 då rocken fortfarande var av vadmal.

Färg på hattgalon och knappar okänd, hade dock gula galoner 1716


Nylands infanteriregemente


1696-1702


1702-1710


ca 1712


1718-

Väst nämns inte.

Väst samt foder och uppslag på karpusen nämns inte.

Hade både grå och gula strumpor. Färgen på knapparna okänd.

Färg på hattgalon och knappar samt kappans foder och krage nämns inte.


Tavastehus infanteriregemente


1690-1702
 


1702-1710
 


ca 1712
 


1716-
 

Höglund anger en uniform med rött istället för gult såsom "sannolik" och har inga uppgifter om färg på väst och knappar. Men enligt Brolin beställdes 1689 blått kläde till rockar samt gult kläde och boj till uppslag och foder som transporterades till regementet.

Gula och grå strumpor,
Färg på väst, knappar och
uppslagen på karpusen okänd.

"Paltrock" och tröja av vadmal, inga färger på dem omnämns. Även färgen på hattgalonen är okänd. Byxor av vadmal eller skinn samt både gula och grå strumpor.

Färg på hattgalon och knappar
samt kappans foder och
krage nämns inte.


Savolax infanteriregemente

Enligt Gunnar Brolin (KFÅ 2013) borde regementet ha fått ut nya uniformer vid regementsmötet 1691 som bestod av blått kläde till rockar, gult kläde till uppslag, gult boj till foder, stommar till karpuser, mässingknappar och skinnbyxor. I supplementet till del 2 av Höglunds uniformstrilogi nämns att kapten Myrmans kompani 1699 fick en ny beklädnad som bestod av blå karpus, blå rock med tre dussin tennknappar, blå ärmuppslag och gult foder, skinnbyxor, samt vita ullstrumpor som skulle färgas gula.


1691-1702


1708-1710


ca 1712


1718-

Höglund uppger att strumporna  "möjligen" var blå 1696. Fick nya rockar med tennknappar 1702 och hatt samt blå byxor 1705.

Hade blå och gula byxor, Färg på väst, knappar och uppslagen på karpusen okänd.

Samma uniform bars även 1715, färg på uppslag, foder och knappar nämns inte.

Färg på knappar okänd. Foder och uppslag på kappan nämns inte. 1716 var väst, byxor, strumpor och hattgalon gula medan kappan inte omnämns.


Viborgs infanteriregemente

Gunnar Brolin skriver i KFÅ 2013 att regementet gick ut i kriget med uniformer som delades ut 1683 eller 1684. Dessa var så slitna att många soldater hade ersatt dem med grå vadmalsrockar och andra plagg som gav regementet ett brokigt intryck ("gambla Wallmars Råckar grå hwijta swarta som bonden kan hafwa Rådt att gifwa dem uppå sigh, den ena har een lijka trum mössa den andra een hatt, och således seer brokot uth"). Han uppger även att regementet endast hade 875 man enligt indelningsverket (och inte 1 000 man som ofta nämns i litteraturen)


1684-1701


1702-1710


?-171
5


1716-
Knappfärg okänd

Enligt Höglund hade de skinnbyxor eller blå klädesbyxor.

Väst omnämns inte. Hade hatt eller blå karpus 1708/09 (färg på karpusens uppslag nämns inte).  1701 hade de blå karpus med gula uppslag samt mässingknappar på rocken. Den uniform som delades ut 1702-1703 hade tennknappar men huvudbonaden omnämns inte.

Klädd i vadmal och grå ullstrumpor, Inga färger utöver strumporna nämns.


Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente


?-1702


1702-?


ca 1708


ca 1712

"Sannolik" uniform enligt Höglund som inte nämner något om hattgalon, knappfärg och infattning på schabraket.

Hade även hatt. Schabraken nämns inte men jag har gissat att de bara var gjorda av svart smorläder då uniformen i övrigt tycks ha varit en budgetlösning.

Höglund nämner endast "hatt, blå rock". Kan eventuellt ha haft gula uppslag och gula galoner på hattarna samt blå schabrak ifall regementena i Lewenhaupts kår var enhetligt klädda.

Inga färger nämns utöver "vadmal". 1718-1719 hade de uniformer av
såväl vadmal som blått kläde,
men de var i dåligt skick.


Nyland och Tavastehus läns kavalleriregemente


1696-1702


1702-1704


1707-1709


ca 1712

Färg på hatten nämns inte av Höglund, men hans beskrivning verkar vara baserad på en bild från 1696 (se längst upp på sidan) där hatten har samma färg som rocken och röd galon.

Hade även hatt. Schabraken nämns inte men jag har gissat att de bara var gjorda av svart smorläder då uniformen i övrigt tycks ha varit en budgetlösning. Fick ny uniform 1704 med okänt utseende.

Uppgifterna kommer från Bengt Nilsson. Hatten är inte omnämnd
 men pistolstrumporna var gjorda av vitt läder.

Hade både blå och grå kappor. 1718 hade de blå rock istället för vadmalsjacka. Färger på hattgalon, knappar, uppslag, foder och schabrak är okända.


Karelska kavalleriregementet
(Viborg och Nyslotts län)


1694-1702


1702-?


ca 1708


1713-

Ska enligt Höglund ha haft samma uniform som Åbo & Björneborg
 (dvs. grå rock med uppslag och schabrak i regementsfärgen)
  Höglund nämner endast "hatt eller karpus, blå rock". Kan eventuellt ha haft gula uppslag och gula galoner på hattarna samt blå schabrak ifall regementena i Lewenhaupts kår var enhetligt klädda.

Färg på knappar och uppslag/foder nämns ej. 1710-1712 var karpus, kappa och jacka av vadmal.


Karelska lantdragonerna


1695-?
Schabraken okända.


ca 1708


ca 1712


1716

Höglund nämner endast att de erhöll blå rockar under perioden 1704-1708. Kan eventuellt ha haft gula uppslag och gula galoner på hattarna samt blå schabrak ifall regementena i Lewenhaupts kår var enhetligt klädda.

Klätt helt och hållet i vadmal. Inga färger utöver den gula hattgalonen omnämns.

Enda färger som omnämns är en blå rock och skinnbyxor.


Övriga finska regementen
(Ej komplett utan endast regementen som deltog i de fältslag som skildras i denna hemsida är medtagna)


Åbo, Björneborg
och Nylands tremänningar till fot
1700-1702
 


Åbo, Björneborg
och Nylands tremänningar till fot
1706-1708
 


Tavastehus, Viborg
och Savolax
tremänningar till fot
1700-1702?
 


Åbo, Nyland och Viborgs tremänningar till häst
1700-1701
 

Höglund nämner endast grå vadmalskläder och grå strumpor. Men med tanke på att fördubblings-regementena som sattes upp på samma sätt hade gula uppslag så är det troligt att tremänningarna hade det också. Västar verkar inte ha delats ut vid den här tiden så soldaterna fick själva skaffa dessa.

Hade både hatt och karpus. Färg på hattgalon och knappar nämns inte men det verkar som om regementena i Lewenhaupts armé hade denna enhetsuniform.

Hade troligen samma uniform som Åbo, Björnborg och Nyland,
men den enda kända uniformen är från 1702 då de i likhet med detta regemente fick en blågul enhetsuniform

"Sannolik" uniform enligt Höglund som inte nämner hattgalonen.

Enligt Höglund hade samtliga finska tillfälliga beridna förband blå schabrak med kant av svart läder.

Se även infanteriuniformerna och kavalleriuniformerna för resten av den svenska armén.