Arméer Fältslag Fanor & standar Tennsoldater Karolinerbloggen
 
  NARVA 1700
 
  Svenska slagordningen
  Uniformer:
 
 
  KLISZOW 1702
 
  Uniformer:
 
 
  FRAUSTADT 1706
 
  Uniformer:
  Rysk hjälpkår 1704-06
 
 
  LJESNA 1708
 
  Uniformer:
 
 
  POLTAVA 1709
 
  Vägen till Poltava
  Slaget vid Poltava
  Svenskarnas styrka
  Ryssarnas styrka
  Uniformer:
  Reduttstriden
  Roos bataljoner
  Huvudstriden

 
 
  HELSINGBORG 1710
 
  Uniformer:
 
 
  GADEBUSCH 1712
 
  Uniformer:
 
 
  STRESOW 1715
 
 Uniformer:
 Koalitionsarmén

 

Örjan Martinsson
 

Slaget vid Helsingborg

Med en armé som till hälften var nyuppsatt besegrade Magnus Stenbock den från Europas slagfält erfarna danska invasionsarmén i slaget vid Helsingborg. Vilket enligt svensk tideräkning ägde rum den 28 februari 1710 men enligt den gregorianska tideräkningen som danskarna tillämpade (och numera även Sverige) utkämpades slaget den 10 mars 1710. Det råder emellertid inte olika uppfattningar om utgången av själva slaget som var ett svidande nederlag för den danska armén. Av de 13 100 danskar som deltog i slaget stupade ca 1 500 och sårades ca 3 500 man. Dessutom togs ungefär 2 600 man tillfånga. Kanonerna lämnades kvar på slagfältet och de överlevande hästarna avlivades inne i Helsingborg innan de danska soldaterna evakuerades till Själland för att aldrig mer återvända till Skåne. Slaget var dock hårdkämpat och i den svenska armén stupade 827 man och 2 097 sårades (av sammanlagt 15 500 man). Men det danska hotet mot Sverige blev för tillfället oskadliggjort och Skånes ställning som ett svenskt landskap befästes.

Följande sidor kan ge en föreställning om hur de deltagande arméerna såg ut:

Svenska uniformer
Danska uniformer

Mycket information om inte bara slaget utan även om hela fälttåget finns i Arthur Stilles bok. Kriget i Skåne 1709-1710 som har skannats in och publicerats på Tacitus.nu.

Bilden ovan är ett tyskt kopparstick som föreställer slaget vid Helsingborg och som förvaras i krigsarkivet.