Startsidan Svensk historia Historisk atlas Historiska källor Karoliner Gästbok
Allmänt Kungar Landskap Politik Statsmän
 
  Blekinge
  Bohuslän
  Dalarna
  Dalsland
  Gotland
  Gästrikland

  Halland
  Hälsingland
  Härjedalen
  Jämtland
  Lappland
  Medelpad
  Norrbotten
  Närke
  Skåne
  Småland
  Södermanland
  Uppland

  Värmland
  Västerbotten
  Västergötland
  Västmanland
  Ångermanland
  Öland
  Östergötland

_____________

Örjan Martinsson

Landshövdingarna i Västerbottens och Norrbottens län

På 1620-talet var hela Norrland, i vilket finska Österbotten också ingick, ett enda län. Detta norrländska storlän delades 1634 i Österbottens län och Västernorrlands län. Gästrikland hade då sedan 1632 administrerats separat som en del av änkedrottning Maria Eleonoras livgeding. Genom ytterligare en delning 1637-38 skapades Västerbottens län med Umeå som residensstad och som bestod av dåvarande Västerbotten, Lappmarkerna samt norra Ångermanland. Bortsett från en tillfällig återförening med Västernorrlands län 1660-64 var länsgränserna oförändrade till freden i Fredrikshamn 1809 då området mellan Torneå och Kemi älv gick förlorat till Ryssland. Året efter genomfördes en länsreform i Norrland som innebar att det gamla Västerbottens län delades i Västerbottens och Norrbottens län, det sistnämnda fick först Piteå och från 1856 Luleå som residensstad. Utöver en gränsjustering 1868 då Pite lappmark (Arjeplog och Arvidsjaur) överfördes från Västerbotten till Norrbotten har Övre Norrlands länsindelning därefter inte förändrats.

Västerbottens län

1634-1637
?
1660-1664
1665-1678
1679
1680-1683
1683-1688
1688-1692
1692
1692-1705
1705-1712
1713-1717
1717-1719
1719
1719-1733
1733-1753
1755-1759
1759-1762
1762-1765
1765-1769
1769-1775
1775-1781
1781-1782
1782-1789
1789-1795
1795-1811
1811-1817
1817-1842
1842-1856
1856-1864
1864-1872
1873-1991
1891-1904
1904-1916
1916-1923
1923-1931
1931-1942
1943-1956
1957-1965
1965-1971
1971-1978
1978-1991
1992-1995
1995-2001
2001-
Del av Västernorrlands län
?
Del av Västernorrlands län
Johan Graan
Jacob Fleming
Hans Clerck
Hans Abraham Kruuse
Gotthard Strijk
Arvid Horn
Gustaf Douglas
Otto Wilhelm Löwen
Anders Erik Ramsay
Fredrik Magnus Cronberg
Otto Reinhold Strömfelt
Jacob Grundel
Gabriel Gyllengrip
Olof Leijonste
Johan Funck
Martin Ehrensvandt
Olof Malmerfelt
Magnus Adolf von Kothen
Georg Gustaf Wrangel
Carl Wilhelm Leijonstedt
Fredrik von Stenhagen
Johan Gustaf af Donner
Pehr Adam Stromberg
Gustaf Edelstam
Georg Lars af Schmidt
Gustaf Montgomery
Gösta Munthe
Victor Almquist
Axel Wästfelt
Jesper Crusebjörn
Henning Björklund
Axel Schotte
Nils Ringstrand
Gustav Rosén
Elof Lindberg
Filip Kristensson
Karl G. Samuelson
Bengt Lyberg
Sven Johansson
Görel Bohlin
Georg Andersson
Lorentz Andersson

Norrbottens län
 
1810-1816
1816-1821
1821-1825
1825-1836
1836-1849
1849-1856
1856-1859
1859-1861
1861-1873
1873-1885
1885-1893
1893-1900
1900-1911
1911-1917
1917-1928
1928-1937
1937-1947
1947-1952
1953-1957
1957-1966
1966-1982
1982-1985
1985-1991
1992-1995
1996-1998
1999-2003
2003-
Per Adolph Ekorn
Georg Adolph Koskull
Paul Öhrwall (adlad Sandelhielm)
Carl Sparre
Carl von Hedenberg
Knut Åkerhielm
Anders Ros
Henrik Widmark
Sven Peter Bergman
Adolf Widmark
Lars Berg
Karl Husberg
Karl Bergström
Oscar von Sydow
Gösta Malm
Bernhard Gärde
David Hansén
Oscar Lövgren
Folke Thunborg
Manfred Näslund
Ragnar Lassinantti
Erik Hammarsten
Curt Boström
Gunnar Brodin
Björn Rosengren
Kari Marklund
Per-Ola Eriksson

Läs även om Västerbotten, Norrbotten och Lapplands historia.