Startsidan Svensk historia Historisk atlas Historiska källor Karoliner Gästbok
Historisk kalender Uppdateringar Källförteckning Länkar
 
 
Fakta & sökmotorer

  Historia
  Historierelaterat
  Historiska källor

 
Regenter & genealogi

____


Örjan Martinsson

Historierelaterat

Antikvariat
Förlag och bokklubbar
Museer, arkiv  & bibliotek
Tidningar
Historiska föreningar
Svenska historieforum
Engelska historieforum
Landskapsflaggor.se Sajt som säljer landskapsflaggor.
Lars Ericsons hemsida
Välkänd svensk historiker
Peter Englunds hemsida
Ännu mer välkänd svensk historiker.
Prince August Ett irländskt och före detta svensk företag  som säljer tenngjutningstillbehör.
Riverwood Historic Travel Ett mindre reseföretag med militärhistoriska tredagarsresor som specialitet.
Skånskaslott.se En blogg som fokuserar på skånska slott men som även tar upp slott i övriga Sverige och utomlands.
Time Team Ett brittiskt TV-program om arkeologi.
 

Antikvariat

Antikvariat.net En skandinavisk söktjänst som täcker in 99 antikvariat.
BokBörsen Sveriges största bokhandel för begagnade böcker. Här köper och säljer antikvariat, nybokhandlare, förlag, bibliotek och - inte minst - privatpersoner böcker utan mellanhänder.
Boknätet En svensk söktjänst som täcker in 40 antikvariat.
AbeBooks Internationell söktjänst med 13 500 försäljare.
Bogpriser.dk Dansk söktjänst med 30 bokhandlare.
ILAB-LILA International League of Antiquarian Booksellers (2 000 försäljare).
 


Förlag & bokklubbar

Acedia Press Ett bokförlag som inriktar sig på militärhistoria under den karolinska tiden.
Bokklubben Clio Prisvärda böcker för de historieintresserade.
Loeb Classical Library Tillhör Harvards universitet och ger ut översättningar av antikens böcker.
Osprey Publishing Ett bokförlag som har en mängd militärhistoriska titlar.
SMB - en militärhistorisk bokklubb


 

Museer, arkiv & bibliotek

Armémuseum
Carolina Rediviva Uppsala universitetsbibliotek.
Drottningholms Slottsteater Världens äldsta teater som fortfarande används.
Historiska museet Om forntid och medeltid.
Krigsarkivet
Kungliga biblioteket
Sveriges nationalbibliotek.
Kungliga Myntkabinettet
Sveriges ekonomiska museum.
Livrustkammaren
Här finns bilder på historiska föremål.
Museum Gustavianum Uppsala universitets museum.
Riksantikvarieämbetet
Myndigheten som har ansvar över fornlämningarna.
Riksarkivet
Vasamuseet
 


Tidningar

Fornvännen Arkeologisk tidskrift. Alla artiklar mellan 1906-2005 går att söka här.
Historisk Tidskrift Utges av Svenska Historiska Föreningen.
Nättidningen Svensk Historia Publicerar nyheter från historikervärlden på Internet
Populär Arkeologi
Populär Historia

 


Historiska föreningar

Carolinen En tennsoldatsklubb som syftar till att vara en samlingspunkt för tennfigurvänner.
Drabanten
En tennfigursförening som även sysslar med figurspel, modeller och militärhistoria i allmänhet.
Gustav II Adolfs Fotfänika i Göteborg Sysslar med renactment och spridandet av kunskap om 1600-talets Sverige. De har även en hel del fakta om Gustav II Adolf på hemsidan.
Historielärarnas Förening
Historielärarnas förening i Stockholm
Karls compagnie
Sysslar med reenactment av det stora nordiska kriget.
Karolinska Förbundet För de som är intresserad av den karolinska tiden.
 


Svenska historieforum

Arkeologiforum
Historiska världar Ett forum som i första hand är avsett för de som är intresserad av reenactment eller som på något annat sätt vill återskapa historia.
Karl XII.se Portalen till boken Karl XII:s död - gåtans lösning (Karl XII och stormaktstiden.)
Krigsforum Om andra världskriget.
Nordisk arkeologi En diskussionsgrupp som kräver registrering innan man kan delta.
Skalman.nu Det allra största historia-forumet på svenska.
 


Engelska historieforum

Able 2 know  Inte bara historia utan alla möjliga ämnen diskuteras där, medlemmarna är huvudsakligen från USA.
All Empires Världshistoria diskuteras där och det är en stor geografisk spridning på medlemmarna.
Axis History Forum Ett mycket stort forum för diskussioner om det tredje riket och axelmakterna.
Historic Battles Forum
Military History Online
Politicsforum.org
Forumet är i första hand avsett för politiska diskussioner. Det finns dock en avdelning för historia som domineras av 1900-talets händelser.
Roman Empire Forum
Scottish, Celtic History Online
Simaqian Studio
Även där diskuteras världshistoria. Medlemmarna är spridda över hela världen men det finns en tonvikt på Asien.