Startsidan Svensk historia Historisk atlas Historiska källor Karoliner Gästbok
Historisk kalender Uppdateringar Källförteckning Länkar
 
 
Fakta & sökmotorer

  Historia
  Historierelaterat
  Historiska källor

 
Regenter & genealogi

____


Örjan Martinsson

Historiska källor

De tidigaste källorna till nordisk historia Inskannade översättningar till Germania, Beowulf, Adam av Bremen och Heimskringla samt länkar till andra hemsidor med översättningar.
FMIS Fornsök Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister.
kunskap.org Inskannade översättningar till Germania, Platon och Machiavelli samt von Heidenstams verk.
SNS Författningsprojekt De svenska grundlagarnas originaltexter från kungabalken i Magnus Erikssons landslag till den nuvarande regeringsformen.

Antikens källor

Gregory of Tours History of the Franks Översättning från 1916 av större delen av boken.
LacusCurtius Har över 20 kompletta översättningar av de antika klassikerna. Bland annat Dio Cassius, Suetonius och Polybios
The Origin and Deeds of the Goths Jordanes verk om goternas historia från 500-talet. Innehåller också en beskrivning av Skandinaviens stammar.
Perseus Project Mycket omfattade samling av antika källor.

Medeltidens källor

Anglo Saxon Chronicle Englands historia fram till 1154.
Annales Regni Francorum De frankiska riksannalerna på latin.
Diplomatarium Fennicum Urkunder till Finlands historia med både finska och svenska översättningar.
Fornsvenska textbanken Ett stort antal fornsvenska texter, bland annat alla landskapslagarna.
Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum
Adam av Bremens verk på latin.
Heimskringla.no   Norröna texter och kväden översätta till nordiska språk, bland annat Saxo Grammaticus och Snorre Sturlasson. Eddan finns där i svensk översättning.
Netútgáfan De isländska sagorna på originalspråket.
Northvegr Källtexter till Nordeuropas historia, främst isländska sagor.
Peter Petterssons hemsida Innehåller historiska texter på fornsvenska.
Projekt Källtext Historiska källor skrivna på fornsvenska
Samnordisk runtextdatabas Alla runstenstexter med översättning finns här.
Saxo Grammaticus  Del tre och fyra av hans bok om Danmarks historia. Det var dessa delar Shakespeare använde som källa när han skrev pjäsen Hamlet.
Sigfridslegenden
Svenskt diplomatarium

Nya tidens källor

Bengt Nilssons hemsida Innehåller bland annat källtexter från främst den karolinska tiden.
Gustaf III:s efterlämnade papper
Utgivet av Erik Gustaf Geijer 1843.
Litteraturbanken Svenska klassiker i digitala versioner.
Suecia Antiqua et Hodierna Erik Dahlbergs berömda verk från 1600-talet.