Startsidan Svensk historia Historisk atlas Historiska källor Karoliner Gästbok
Historisk kalender Uppdateringar Källförteckning Länkar

  Kalendrar  

  Januari
  Februari
  Mars
  April
  Maj
  Juni
  Juli
  Augusti
  September
  Oktober
  November
  December

 _____________________


Örjan Martinsson

Januari

Fler händelser finns på dessa länkar: 1-15:e januari och 16-31:a januari.
 
1 1855 Det svenska telegrafnätet knyts ihop med övriga Europas nät.
1925
AB Radiotjänst börjar sända regelbundet.
1995
Sverige blir medlem i EU.
2 1512 Riksföreståndaren Svante Nilsson Sture avlider.
3 1641 Johan Banér försöker ta tillfånga kejsaren och den tyska riksdagen.
4 1465 I slaget på Stockholms isar försöker upprorsmän inta Stockholm.
5 1677 Svenska trupper återtar Strömstad.
6 1810 Sverige sluter fred med Napoleons Frankrike i Paris.
7 1945 Salt ransoneras i Sverige.
8 1974 Bensinransonering införs i Sverige, och den kommer att pågå 21 dagar.
9 1812 Svenska Pommern ockuperas av Napoleons trupper.
1910
Sveriges första långfilm, "Värmlänningarna", har premiär.
10 1778 Carl von Linné avlider.
1933
Röda korset startar en kampanj för att hjälpa svältande svenska barn.
11 1971 Enkammarriksdagen sammanträder för första gången.
12 1783 Historikern, skalden och tonsättaren Erik Gustaf Geijer föds.
13 1631 Fördraget i Bärvalde sluts mellan Frankrike och Sverige.
1921
Bondeförbundet, senare Centerpartiet, bildas genom en sammanslagning.
1435
Sveriges första riksdag möts i Arboga.
14 1337 Stillestånd mellan Magnus Eriksson och hans son Erik i Lödöse.
1509
Unionsmöte med Danmark i Helsingborg.
1814
I freden vid Kiel erövras Norge från Danmark.
15 1882  Gustav VI Adolfs framtida maka Margareta av Storbritannien föds.
16 1703 Fortifikationsofficeren och arkitekten Erik Dahlberg avlider.
1900
Liberala samlingspartiet, sedermera folkpartiet, bildas.
17 1945 Raul Wallenberg fängslas av ryssarna.
18 1980 Almöbron (Tjörnbron) rasar när en bropelare påseglas av Star Clipper.
19 1520 Kristian II besegrar Sten Sture den yngre i slaget vid Bogesund.
20 1613 I freden i Knäred tvingas Sverige betala Älvsborgs andra lösen.
21 1720 I freden i Stockholm avträds södra delen av Vorpommern till Preussen.
1829
Oscar II föds.
22 1849 Författaren August Strindberg föds.
23 1688 Ulrika Eleonora föds.
24 1746 Gustav III föds.
1781
En religionsfrihetslag antas som ger katoliker rätt att utöva sin tro.
25 1559 Kristian Tyrann avlider i fångenskap på Kalundborg.
26 1763 Jean Baptiste Bernadotte (Karl XIV Johan) föds i staden Pau i Frankrike.
27 1612 Danskarna misslyckas med att storma fästet Gullberg.
28 1668 Lunds universitet invigs.
29 1974 Den 21 dagar långa bensinransoneringen upphör.
30 1658 Karl X Gustav tågar över isen på Lilla Bält med sin armé.
31 1976 Vissångaren Evert Taube avlider.

Läs även om händelser som inträffade i februari.