Startsidan Svensk historia Historisk atlas Historiska källor Karoliner Gästbok
Historisk kalender Uppdateringar Källförteckning Länkar

  Kalendrar  

  Januari
  Februari
  Mars
  April
  Maj
  Juni
  Juli
  Augusti
  September
  Oktober
  November
  December

 _____________________


Örjan Martinsson

1-15:e januari

Fler händelser finns på dessa länkar: 1-15:e januari och 16-31:a januari.
 
1 1516 Gustav Vasas andra hustru, Margareta Leijonhufvud, föds.
1559
Erik XIV:s frillodotter Virgina föds.
1573
Ryssarna erövrar fästet Weissenstein.
1719
Armfelts karoliner påbörjar sin dödsmarsch över fjällen.
1855
Det svenska telegrafnätet knyts ihop med övriga Europas nät.
1925
AB Radiotjänst börjar sända regelbundet.
1929
Arbetsdomstolen inrättas.
1931
Hjalmar Bergman avlider.
1941
5% omsättningsskatt (oms) införs.
1947
Källskatt och personnummer införs.
1948
Nya lagar om rättegångsbalk och folkpension träder i kraft.
1952
Det gamla klosterförbudet upphävs.
1954
Riktpriser införs (fri prissättning).
1955
Allmän obligatorisk sjukförsäkring träder i kraft.
1967
Ny affärstidslag ger affärer rätt att ha kvällsöppet.
1969
Omsen ersätts av momsen (mervärdesskatt).
1971
Städerna avskaffas och ersätts av kommuner.
1980
Den nya tronföljdslagen träder i kraft. Victoria blir kronprinsessa.
1995
Sverige blir medlem i EU.
2 1512 Riksföreståndaren Svante Nilsson Sture avlider.
1762
Svenskarna besegrar preussarna i slaget vid Neu Kahlen.
3 1641 Johan Banér försöker ta tillfånga kejsaren och den tyska riksdagen.
1719
De första av Armfelts karoliner kommer fram till byar i Jämtland.
1975
Det första riksmötet med den nya regeringsformen öppnas.
4 1465 I slaget på Stockholms isar försöker upprorsmän inta Stockholm.
1974
Jan Guillou, Peter Bratt och Håkan Isacsson döms till fängelse efter att ha avslöjat IB-affären.
5 1677 Svenska trupper återtar Strömstad.
1814
Det sista danska fästet i Holstein, Glückstadt, kapitulerar för svenskarna.
1960
Arlanda öppnas för trafik.
6 1364 Trots att en vapenvila går ut återupptas inte kriget mot Danmark.
1430
Sveriges drottning, Filippa av England (Erik av Pommerns hustru) avlider.
1448
Unionskungen Kristoffer av Bayern dör.
1658
Sverige lyckas häva litauernas 3 månader långa blockad av Riga.
1810
Sverige sluter fred med Napoleons Frankrike i Paris.
7 1810 Tronföljaren Karl August anländer till Sverige vid Svinesund.
1942
Textilransonering införs.
1945
Saltransonering införs.
1993
Gudrun Schyman väljs till partiledare för Vänsterpartiet.
8 1307 Stilleståndet i Bogesund.
1626
Svenskarna besegrar polackerna i slaget vid Wallhof.
1678
Svenskarna besegrar danskarna i slaget vid Warksow.
1974
Bensinransonering införs i Sverige, och den kommer att pågå 21 dagar.
9 1439 Finska bönder, som försökt göra uppror, kapitulerar.
1644
Svenskarna besegrar danskarna i slaget vid Kolding.
1812
Svenska Pommern ockuperas av Napoleons trupper.
1900
Lorensbergs cirkus i Göteborg brinner ner.
1910
Sveriges första långfilm, "Värmlänningarna", har premiär.
1924
Frisinnade folkpartiet bildas.
1969
Högerpartiet byter namn till Moderata samlingspartiet.
10 1778 Carl von Linné avlider.
1933
Röda korset startar en kampanj för att hjälpa svältande svenska barn.
1953
Harpsund doneras som rekreationsbostad för svenska statsministrar.
1969
Sverige erkänner Nordvietnam.
11 1971 Enkammarriksdagen sammanträder för första gången.
12 1528 Gustav Vasa kröns i Uppsala domkyrka.
1783
Historikern, skalden och tonsättaren Erik Gustaf Geijer föds.
13 1435 Sveriges första riksdag utser Engelbrekt till rikshövitsman  i Arboga.
1631
Fördraget i Bärvalde sluts mellan Frankrike och Sverige.
1719
De sista av Armfelts karoliner kommer fram till byar i Jämtland.
1921
Bondeförbundet, senare Centerpartiet, bildas genom en sammanslagning.
1970
Sista tvåkammarriksdagen öppnas.
14 1337 Stillestånd mellan Magnus Eriksson och hans son Erik i Lödöse.
1509
Unionsmöte med Danmark i Helsingborg.
1814
I freden vid Kiel erövras Norge från Danmark.
15 1882 Gustav VI Adolfs framtida maka Margareta av Storbritannien föds.

Läs även om händelser som inträffade under andra halvan av januari.