Startsidan Svensk historia Historisk atlas Historiska källor Karoliner Gästbok
Allmänt Arméer Fanor & standar Stora nordiska kriget Tennsoldater Källor & litteratur Blogg
 
  ARMÉER
 
  
Preussen 1702-15
 
Preussen 1740-63
  Ryssland

 
 
  SVERIGE
 
  Organisation
 
 
Livgardet - del 1
 
Livgardet - del 2
 
 
  DANMARK-NORGE
 
  Infanteriets uniformer
  Kavalleriets uniformer
 
Artilleriets uniformer
 
Norska uniformer
 
  Organisation

 
 
  SACHSEN
 
  Infanteriets uniformer
  Kavalleriets uniformer
 
Artilleriets uniformer
 

Örjan Martinsson

Ryska arméns fälttåg

    

Tabellen på denna sida visar vilka fälttåg som Peter den stores nya västerländska regementen deltog i under det stora nordiska kriget. Informationen bygger främst på de böcker om den ryska armén som har publicerats av förlagen Osprey Publishing och Acedia Press (bilderna ovan). Författaren till de två Osprey-böckerna är Angus Konstam medan Lars-Eric Höglund har skrivit boken från Acedia. Uppgifterna från Konstam och Höglund är inte samstämmiga och jag har försökt kombinera dem genom att använda mig av de två gråa kolumnerna på varsin ytterkant. På den vänstra kanten anges de nummer som Konstam har givit regementena i syfte att underlätta identifiering. På den högra kanten anges sidhänvisningar i Höglunds bok där dessa regementen omtalas. Saknas nummer i någon kolumn innebär det att regementet inte är omnämnt i respektive bok.

Fram till mars 1708 var regementena vanligtvis uppkallade efter sin regementschef vilket innebar att de ofta bytte namn, därefter var de allra flesta uppkallade efter en provins. Nedan redovisas enbart provinsnamnen om ett sådant fanns. Ifall de aldrig fick ett provinsnamn har jag istället skrivit in så många namn på deras regementschefer som utrymmet medger (i kursiv stil och centrerat).

Färgerna symboliserar följande länder:

? Sverige Finland/Flottan
Danmark Polen Baltikum
Tyskland Osmanska riket Ryssland

Saknas information om var regementet befann sig under ett visst år har jag markerat det med blekgul färg. Om regementet inte existerade (enlig Höglund) är rutorna vita. Notera att tabellen kan visa att ett regemente var aktivt flera år innan det enligt rubrikerna hade blivit uppsatt. Detta beror på motstridande uppgifter från Höglund och Konstam. Uppgifterna i rubrikerna kommer från Konstam. Den troliga förklaringen till sådana skillnader är att dessa regementen hade en förhistoria som till exempel streltserförband innan de gjordes om till västerländska regementen.

Bokstäverna representerar olika fältslag (normal stil) och belägringar (kursiv stil) som regementena deltog i (enligt Höglund). En jämförelse med regementslistor från olika fältslag visar dock att Höglund överdriver antalet deltagande regementen så uppgifterna ska nog snarare tolkas som deltagande i de fälttåg där dessa händelser ägde rum. För fältslagen 1708-09 har jag därför istället följt Angus Konstams Osprey-bok "Poltava 1709" (och uppgifter från Karolinska förbundets årsbok 2000). Mer detaljerade förklaringar till bokstäverna återfinns längst ner på sidan.

De regementen som deltog i slaget vid Fraustadt 1706 har en mer komplicerad historia som behandlas på denna sida. Dessa regementen ingick i en hjälpkår som skickades till den sachsiska armén 1704. Året efter omorganiserades hjälpkårens 11 regementen till 8 regementen (varav ett var ett streltserförband). Det är denna omorganisation som delvis förklarar varför Höglund nämner så många fler regementen än Konstam. Höglund har dessutom använt sig av en källa som senare har visat sig opålitlig och som angav antalet regementen i hjälpkåren till 17.

Infanteri

  Gardesregementen 1700 1702 1704 1706 1708 1710 1712 1714 1716 1718 1720
1 Preobrazjenska

N

 

N

N

N

      L P R  

S W

T                 32
2 Semjonovska

N

 

N

N

N

      L P R  

S W

T                 32
  Linjeregementen 1700 1702 1704 1706 1708 1710 1712 1714 1716 1718 1720
1 Butyrska

N

  N N

N

       

P

R P

S W

T                 33
2

Lefort med flera

N

E H N N     G   H   R P

S W

T                 33
3 Rostovska   D N N N   G   H P R P                     36
4 Kievska

N

E H N N D   G     P R                       35
5 Sibirska

N

E H   N D   G     P R

P

                    35
6 Vologodska

N

    N N D         P P R     P S H         S     37
7 Pskovska

N

E H N N D G

G

  H P R V P   P S         S     34
8 Schlüsselburgska

N

E H   N G       P R P   P S H            

34, 38

9 Archangelgorodska   D N N             V     P                 37
10 Nizjegorodska

N

  H N

N D

 

G

   

P

R

P

  P

S H

              35
11 Smolenska

N

E H

N

N           Re V                      

34

12 Tjernigovska N E H   N D  

G

      R P                     36
13 Azovska   D  

N

N           Re V                       36
14 Vladimirska N E H                                       35
15 Kazanska N E H   N D   G     P R P   P S         S     35
16 Moskovska N       N G G     P R P   P S         S     34
17 Novgorodska N E H   N D G       P Re R                       36
18 Voronezjska N E H   N D           R    

S

S H        

S

    36
19 Lutska   D

N

N N                   H               36
20 Jaroslavska N E H N             Re V                       34
21 Permska   E H N N

N D

 

G

     

R V

                      37
22 Vjatska     N N N       H     P   T                 37
23 Tverska N E H   N D   G     P

R

                      33
24 Belozerska     N N N                                   37
25 Astrachanska N   N   N D   G   H L P R

P

                    40
26 Troitska N E H N   N           Re V P   P S               33
27 Viborgska

N

    N N           V     P

S

        S     37
28 Crow - Biltz             F                               44
29 von Bukovin - Livingston     N       F                               37
Regementen uppsatta 1702-03: 1700 1702 1704 1706 1708 1710 1712 1714 1716 1718 1720
30 Ingermanländska         N D   G   H L P R P     H        

S

    38
31 Narvska         N G     H P Re V                       39
32 Koporska         N       H P R P                     40
33 Tobolska         N  

G

  H P Re R P     S               39
34 Rjazanska           G    

H

    P     H               39
35 Nevska                     V     P

S

        S     40
36 S:t Petersburgska       N             Re R P     S               39
37 Kargopolska                    

R

                      41
38 Ustjuzjska                   P                         40
39 Belgorodska   E H   N D   G     P R P  

S

                39
40 Jamburgska                   P                         41
41

Romanovski

  D

N

N    

F

                              38
Regementen uppsatta 1704: 1700 1702 1704 1706 1708 1710 1712 1714 1716 1718 1720
42 Kanisjev             F                               43
43 Danilov             F                               44
44 Nelidov             F     P                         43
45 Goltz             F                               43
46 Olonetska   E H

N

                                    39
47 Galitska (Apraxin)         N           V                       42
Regementen uppsatta 1706-08: 1700 1702 1704 1706 1708 1710 1712 1714 1716 1718 1720
48 Ivangorodska                     R P                     38
49 Suzdalska (Rentzel)                     R

P

                    41
50

Loshakov med flera

        N           Re V                       41
51

Schnewenz

                                             
52 Simbirska                                             40
53 Perejaslavska                  

V

R

P

                    40
54

Sotovski

                                             
55 Scharf - Tolbuchin  

E

                                        40
56 Fraser                                              
57 Jankovski - Gurick - Ostrovski                                             38
58 Schmidt                                              
Endast omnämnda i Höglunds bok: 1700 1702 1704 1706 1708 1710 1712 1714 1716 1718 1720
  Tirtov - Gundertmark                                             38
  Kar - Balabanov - Polochianov                                             38
  Bulgakov - K. Nekludov                  

P

Re                       38
 

M. Nekludov - Neelov

        N        

P

Re V                       41
  von Delden - Hallart             F                               41
  Karr - Hamilton - Biltz                                             41
  Zei - Kreik - Busch                     R                       42
  Gulitz - Voznitsyn                                             42
  Belikov             F                               43
  Krivtsov                                             43
  Hertigen av Holstein-Plön            

F

                              43
  Cunningham                                             43
  Zaborovski med flera                     V                       43
  Zotov                                             43
  Kro             F                               44
  Polentz             F                               44
  Sytin             F                               45
  von Patkul             F                               45
  Buturlin             F                               45
  Dedyt             F                               45
  Grenadjärregementen 1700 1702 1704 1706 1708 1710 1712 1714 1716 1718 1720
1 General Repnin                

H

P R P                     42
2 General Weide                   P R P                     42
3 General Enzberg                   P Re V P                     42
4 General Hallart                   P R P                     42
5 Furst Baryatinski                                              
  1700 1702 1704 1706 1708 1710 1712 1714 1716 1718 1720

Kavalleri
 
  Dragonregementen 1700 1702 1704 1706 1708 1710 1712 1714 1716 1718 1720
1 Moskovska N E H  

N

 

G K

    P   P                     25
2 Kievska N E H       K   L P                         25
Regementen uppsatta 1701: 1700 1702 1704 1706 1708 1710 1712 1714 1716 1718 1720
3 Vladimirska   E H  

D

      H L

P

  P                     26
4 Pskovska   E H           H     P                     25
5 Kazanska   E H   N         P   P                     26
6 Novgorodska   E H   N D G K   L P   P                     25
7 Troitska   E H   N D G K   L P

R P

                      25
8 Astrachanska   E H   N   K                               26
9 Sibirska             K   L P   P                     30
10 Smolenska     H   N D G K   H L P

R

P                     27
11 S:t Petersburgska   E H   N D G G K     P   P                     25
12 Tjernigovska     H     G K                               26
13 Vjatska     H   N       H L P RPV     P S               26
14 Nizjegorodska     H   N       L P   P                     26
Regementen uppsatta 1702: 1700 1702 1704 1706 1708 1710 1712 1714 1716 1718 1720
15 Jaroslavska                   P                         30
16 Tverska         D

G

    H L P

R

P     S               26
17 Permska         N  

G

  L     P                     27
Regementen uppsatta 1704: 1700 1702 1704 1706 1708 1710 1712 1714 1716 1718 1720
18 Ingermanländska            

K

    P                         27
19 Nevska             G K   L P

R P

                      27
20 Belozerska        

N

  K   H P                         27
Regementen uppsatta 1705: 1700 1702 1704 1706 1708 1710 1712 1714 1716 1718 1720
21 Rjazanska             K    

P

  P                     29
22 Ustjuzjska                

L

                          30
23 Archangelgorodska         D

G

     

P

V                       27
24 Lutska                     V     P S               29
25 Vologodska                  

P

      P S               29
26 Narvska                

L

 

V

    P S               29
Regementen uppsatta 1706: 1700 1702 1704 1706 1708 1710 1712 1714 1716 1718 1720
27 Rostovska                

H L

                          29
28 Azovska                   P   P                     29
29 Jamburgska                 L P

Re V

                      29
Regementen uppsatta 1707: 1700 1702 1704 1706 1708 1710 1712 1714 1716 1718 1720
30 Livregementet                   P

R

P                     30
31 Olonetska                                             30
32 Kargopolska                 L P

R

P                     30
Regementen uppsatta 1708: 1700 1702 1704 1706 1708 1710 1712 1714 1716 1718 1720
33 Tobolska                

H

 

Re

P   P S               31
34 Novotroitska (Kropotovska)                  

P

R P

                      31
Endast omnämnda i Höglunds bok: 1700 1702 1704 1706 1708 1710 1712 1714 1716 1718 1720
  Ranenburgska                   P                         31
  Kozlovska                   P

Är troligen bara ett alternativt namn på Ranenburgska

32
  Voronezsjka                   P

Är troligen bara ett alternativt namn på Ranenburgska

32
  Koporska                

L

                          32
  Roslavlska                                             32
  Livskvadroner 1700 1702 1704 1706 1708 1710 1712 1714 1716 1718 1720
* Mensjikov                   P                         31
* Sjeremetev         N G       P                         31
  Hästgrenadjärer 1700 1702 1704 1706 1708 1710 1712 1714 1716 1718 1720
* A. Kropotov med flera                   P   P                     31
* von der Roop                   P   P                     31
* G. Kropotov                   P   P                     31
  1700 1702 1704 1706 1708 1710 1712 1714 1716 1718 1720

D = Düna (1701), Dorpat (1704)
E = Erastfer
F = Fraustadt
G = Gemäuerthof
H = Hummelshof (1702), Holowczyn (1708), Hangö (1714)
K = Kalisz
L = Ljesna
N = Narva (1700, 1704), Nöteborg (1702), Nyenskans (1703)
P = Poltava (1709), Pernau (1710), Prut (1711), Pälkenä (1713)
R = Riga
Re = Reval
S = Stettin (1712, 1713), Storkyro (1714)
T = Tönningen
V = Veprik (1709), Viborg (1710)
W = Wismar

Åter till Stora nordiska krigets fälttåg.