Startsidan Svensk historia Historisk atlas Historiska källor Karoliner Gästbok
Allmänt Arméer Fanor & standar Stora nordiska kriget Tennsoldater Källor & litteratur Blogg
 
  ARMÉER
 
  
Preussen 1702-15
 
Preussen 1740-63
  Ryssland

 
 
  SVERIGE
 
  Organisation
 
 
Livgardet - del 1
 
Livgardet - del 2
 
 
  DANMARK-NORGE
 
  Infanteriets uniformer
  Kavalleriets uniformer
 
Artilleriets uniformer
 
Norska uniformer
 
  Organisation

 
 
  SACHSEN
 
  Infanteriets uniformer
  Kavalleriets uniformer
 
Artilleriets uniformer
 

Örjan Martinsson

Svenska arméns fälttåg

Följande tabell har en lång förhistoria som en excel-fil. Den främsta informationskällan är Lars-Eric Höglunds och Åke Sallnäs bok "Stora nordiska kriget 1700-1721 - Fanor och uniformer" (bilden ovan). Men uppgifter från olika håll har använts för att fylla på rutorna som visar vilka fältslag (bokstäver i normal stil) och belägringar (bokstäver i kursiv stil) som regementena har deltagit i. Kolumnen efter regementsnamnen anger deras i nominella styrka. Ifall denna ändrades under kriget har jag valt att ange den de hade när de först sattes upp. Särskilt inför det ryska fälttåget 1707 blev en del regementen förstärkta. Livgardet hade då en styrka på 2 600 man och livdragonerna blev 1 500 man starka. I verkligheten var det dock sällan som de nådde upp till dessa nominella numerärer. Till exempel var regementenas storlek i slaget vid Poltava i genomsnitt halverade (dock inte Livgardet).

Färgerna anger var regementena befann sig vid varje år enligt följande system:

Norge Danmark Tyskland Sverige Finland Baltikum Polen Ryssland Osmanska riket
D = Düna (1701), Dorpat (1704)
E = Erastfer
F =
Fraustadt
G = Gemäuerthof (1705), Gadebusch (1712)
H = Hummelshof (1702), Holowczyn (1708), Helsingborg (1710)
J = Jakobstadt
K = Kliszow (1702), Kalisz (1706)
L = Ljesna
N = Narva
P = Pultusk (1703), Punitz (1704), Poltava (1709), Pernau (1710), Pälkenä (1713)
Po = Posen
R
= Riga
Re = Reval
S
= Stralsund (1711, 1715), Stade (1712), Stettin (1713), Storkyro (1714), Strömstad (1717), Stäket (1719)
T = Tönningen
V = Viborg

W = Warszawa (1705), Wismar (1711, 1713, 1716)

Infanteri

Indelt infanteri 1700 1702 1704 1706 1708 1710 1712 1714 1716 1718 1720
Upplands 1 200  

D

K

         

H

P

H                      
Södermanlands 1 200        

Po

 

F

      H   G T          

S

   
Östergötlands 1 200                

H

P H   G T                
Jönköpings 1 100                   P H        

S

           
Kalmar 1 100    

K

            P H                      
Kronobergs 1 100            

F

      H          

W

         
Älvsborgs 1 200                     H   G T                
Västgöta-Dals 1 200                         G T                
Skaraborgs 1 200          

W

      P            

W

         
Närke-Värmlands 1 674 N D K       F     P     G T                
Västmanlands 1 200 N D K       F   H P

H

  G T                
Dalregementet 1 200 N D K           H P     G T                
Hälsinge 1 200 N D     J G     L       G T                
Jämtlands 1 048                                            
Västerbottens 1 056  

D

K

     

F

  H

P

             

S

       
Björneborgs 1 025 N               L           S              
Åbo läns 1 025

R N

              L   R     P S              
Nylands 1 025 N               L   R       S              
Tavastehus 1 025 N                   V     P S              
Savolax 1 033 N                         P S              
Viborgs 875 N                   R     P S              
Österbottens 1 200

R

             

L

 

R

    P

S

             
Männings- & utskrivet infanteri 1700 1702 1704 1706 1708 1710 1712 1714 1716 1718 1720
Östgöta-Sörmlands 3-männ. 800    

K

                               

S

   
Smålands 3-männingar 1 100        

J

G

   

L

                         
Västgöta 3-männingar 1 200                                            
Närke-Värmlands 3-männ. 1 023        

J

G

    L                          
Upplands 3-männingar 1 197        

J

G

    L                          
Hälsinge 3- & 5-männingar 400                                            
Västerbottens 3-männingar 333                                            
Åbo, Björn. & Nyl. 3-männ. 1 025

N

     

J

     

L

                         
Tav., Viborg & Sav. 3-männ. 1 019

N

     

N

                                 
Åbo fördubbling 684                                            
Björneborgs fördubbling 680                    

V

                     
Tavastehus fördubbling 661                                            
Nylands fördubblings 674                    

V

                     
Viborgs förd. & 3-männ. 869                                            
Savolax förd. & 3-männ. 1 036                                            
Harriens lantregemente 1 000        

 

         

Re

                     
Wierlands lantregemente 700            Förenades med Jervens lantregemente 1704
Jervens lantregemente 500         N  Bildade 1704 stam till Stabsmajoren i Revals värvade bataljon.
Wieks lantregemente 800         N  Bildade 1704 stam till Stabsmajoren i Revals värvade bataljon.
Ösels lantbataljon 500                

L

                         
Dorpats lantbataljon 200        

D

 Omvandlades 1703 till en 400 man stark värvad bataljon
Fellins lantbataljon 350            Bildade 1703 stam till J. H. von Schwengelns regemente
Nüggens lantbataljon 260        

D

 Omvandlades 1703 till en 400 man stark värvad bataljon
Oberphalens lantbataljon 300        

D

 Omvandlades 1703 till värvad bataljon (G. G. Wrangels)
Pernaus lantbataljon 300            Bildade 1703 stam till J. H. von Schwengelns regemente
Sagnitz lantbataljon ?    

H

                                     
Kokenhusens lantbataljon 300    

 

                                     
Marienburgs lantbataljon 100?            Bildade 1703 stam till C. F. von Mengdens värvade regemente
Tirsens lantbataljon 260            Omvandlad till värvad bat. och 1705 insatt i von Mengdens reg.
Treydens lantbataljon ?            Bildade 1703 stam till C. F. von Mengdens värvade regemente
Walks lantbataljon ?                                            
Wendens lantbataljon 200            Bildade 1703 stam till C. F. von Mengdens värvade regemente
Wolmars lantbataljon ?                                            
Bergsregementet 500                                            
Upplands 5-männingar 960                     H                      
Smålands 5-männingar 900                     H                      
Västgöta 4- & 5-männingar 1 209                                            
H. G. Buddenbrocks 1 090                                            
Per Banérs 1 121                                            
Anklams lantregemente ?                          

S

 

S

           
Bremens lantregemente 959                        

S

                 
Rügens lantregemente 500                              

S

           
Stettins lantregemente 1 200                          

S

 

S

           
Östra Skånska 600                                            
Västra Skånska 665                                            
Hallands 700                                            
Wrangels kombinerade reg. 1 100                             S            
Värvat infanteri 1700 1702 1704 1706 1708 1710 1712 1714 1716 1718 1720
Livgardet 1 800 N D K           H P                        
Svenska livregementet 1 111  

 

                     

W

   

W

         
Tyska livregementet 1 200                           S  

S

           
Malmö garnisonsregemente 1 000                              

S

           
Riksänkedrottningens livreg. 1 200                           S   S            
Pommerska 1 200            

K

            S   S            
Garnisionsreg. i Stralsund 1 200                       S

G

T   S            
Guvernörsreg. i Wismar 1 200                       W        

W

         
Garnisionsreg. i Wismar 1 200                       W S     S            
Bremiska 800                         S

S

  S            
Garnisionsreg. i Stade 1 200                         S      

W

         
Guvernörsregementet i Riga 1 000 R                   R                      
Garnisionsregementet i Riga 1 000 R D

H

              R                      
K. G. Skyttes 1 400   E    

D

          R                      
Garnisionsreg. i Narva 1 400

N

      N                                  
Ingermanländska 1 000              

V

                     
A. J. de la Gardies 1 000    

H

 

N

      L                          
C. A. Stackelbergs 400   E

H

              R                      
H. H. von Liewens 450   E H              

Re

                     
A. Zöges 400         D                                  
M. W. Nieroths 800                    

Re

                     
B. J. Mellins 1 000                     Re

 

                   
C. F. von Mengdens 1 000                     R                      
J. H. von Schwengelns 1 000                    

P

                     
J. V. von  Becherns 1 000                     R                      
Stabsmaj. i Revals bataljon 454                     Re                      
Garnisionsreg. i Elbing 1 200                    

 

 

G

T

  S            
Rhenländska 534                               S            
Holsteinska livregementet 197                           S            
Holsteinska (Delwigs) 600                               S            
Finska värvade bataljonen ?                          

P

S

             
Grenadjärbataljonen 512                                            
Värvade krigsfångar 1700 1702 1704 1706 1708 1710 1712 1714 1716 1718 1720
Bayerska 1 200             K                              
Franska 600             K                              
Schweiziska 600             K                              
C. Breitholtz 1 200                                            
Sachsiska 1 152                     H                  
E. von Straelborn 510                                            
A. Boijes 521                                            
H.M. Seulenburgs 518                                            
P. Stöhr 335                                            
  1700 1702 1704 1706 1708 1710 1712 1714 1716 1718 1720


Kavalleri
 

Indelt kavalleri 1700 1702 1704 1706 1708 1710 1712 1714 1716 1718 1720
Livregementet 1 505   D K

P

        H P H                      
Östgöta 1 000     K     W     H P H                      
Smålands 1 000     K

P

  W     H P H                      
Södra Skånska 1 000     K  

P

        P                        
Norra Skånska 1 000      

P

Po

 

F K

FK   P                        
Riksänkedrottningens livreg. 800                    

H

  G

T

               
Bohusläns dragonskvadron 504                                            
Västgöta 1 000                    

H

  G T                
Jämtlands kavallerikompani 100                                            
Åbo & Björneborgs 1 000 N E H  

J

G

    L

P

     

P

S              
Nylands 1 000 N      

P J

G

F

  H

P

        S              
Viborgs 1 000 N               L           S              
Karelska lantdragonerna 313          

G

    L                          
Adelsfanor 1700 1702 1704 1706 1708 1710 1712 1714 1716 1718 1720
Svenska 600        

P

 

F

     

H

     

S

             
Bremen-Verdiska 144                                            
Pommerska 160                                            
Livländska 300

R

       

G

   

L

  R                      
Estniska & Ingermanländska 600

N

     

J

G

        R                      
Stånds- & lantdragoner 1700 1702 1704 1706 1708 1710 1712 1714 1716 1718 1720
Upplands ståndsdragoner 600  

E

   

J

G

   

L

                         
Skånska ståndsdragonerna 600      

P

 

 

F

   

P

                       
Västgöta ståndsdragoner 664                                            
Finska ståndsdragonerna 164                                            
Gotlands ståndsdragoner 50                                            
Estlands lantdragoner 200      Insattes i Ösels lantdragoner efter slaget vid Rappin 1701        
Ösels lantdragoner 200          

G

   

L

                         
Livlands lantdragoner 123          

G

       

R

                     
Laurentzens fridragoner ?        

J

G

                               
Männingskavalleri 1700 1702 1704 1706 1708 1710 1712 1714 1716 1718 1720
Upplands 3-männingar 834        

W

       

P

                       
Skånska 3-männingarna 1 000                    

H

                     
Västgöta 3-männingar 600                    

H

                     
Åbo, Nyl, Viborgs 3-männ. 1 000

N

                                         
Åbo fördubbling 667                                        
Nylands fördubbling 667                                            
Viborgs fördubbling 667                                            
Upplands 5-männingar 501                    

H

                     
Värvat kavalleri 1700 1702 1704 1706 1708 1710 1712 1714 1716 1718 1720
Drabantkåren 200 N D K P         H P                        
Vallackerna ?            

F

   

P

         

S

           
Bremiska 800         P Po              

G

T   S            
Pommerska 800         P              

G

T   S            
Holsteinska 395                                            
Estniska 800

N

             

Re

                     
Värvade dragoner 1700 1702 1704 1706 1708 1710 1712 1714 1716 1718 1720
Ingermanländska 600                    

V

     

S

             
W. A. von Schlippenbachs 600    

H

   

G

    L                          
G. C. Schreiterfeldts 600        

J

G

    L                          
G. R. Skoghs 200          

G

    L                          
Livdragonerna 600

N

 

K

 

P

  F   H P                        
Bremiska 800        

P

  F          

G

T                
Verdiska 1 000             F K          

G

T  

S

           
Pommerska 1 000            

F

         

G

T                
J. A. Meijerfelts 600        

Po

                                 
N. Hielms 600                  

P

                       
C. G. Dückers 600        

P

        P                        
G. A. Taubes 600        

Po

        P                        
Grenadjärer till häst 200                                            
H. O. d´Albedyhls 750                                            
N. Gyllenstiernas 750                  

P

                       
Franska 600                                            
P. B. von Schwerins 200                        

S

                 
Smiegelskis 100                        

G

T                
U. C. Bassewitz 600                      

W

G

T   S            
O. Vietinghoffs 300                               S            
Benderska ?                                            
Niesterska ?                                            
Tyska 460                                            
Holsteinska dragongardet 997                              

S

           
Lewenhaupts frikompani ?                                            
Enspännarkompaniet ?                  

P

                       
  1700 1702 1704 1706 1708 1710 1712 1714 1716 1718 1720

Läs även om den svenska arméns organisation.