Startsidan Svensk historia Historisk atlas Historiska källor Karoliner Gästbok
Allmänt Arméer Fanor & standar Stora nordiska kriget Tennsoldater Källor & litteratur Blogg

  ALLMÄNT
 
  Svenskt infanteri 1700
  Svenskt infanteri 1709
  Svenskt kavalleri 
  Livgardet
 
 
  GRENADJÄRER
 
  Svenska grenadjärer
  Utländska grenadjärer
  Grenadjärmössor
  Hästgrenadjärer

 

Örjan Martinsson
 

Svenska infanteriregementens uniformer år 1700


Livgardet (1695-1709)*
 


Uppland (1691-1701)
 


Södermanland (1700-1702)
 


Östergötland (1692-1701)
 


Kalmar (1700-1709)
 


Kronoberg (1700-1702)
 


Jönköping (1700-1702)
 


Älvsborg (1687-1708)
 


Västgöta-Dal (1694-1708)
 


Skaraborg (1700-1701)
 


Närke-Värmland (1700-1704)
 


Västmanland (1700-1706)
 


Dalregementet (1700-1707)
 


Hälsinge (1695-1709)
 


Jämtland (1700-1721)
 


Västerbotten (1694-1709)
 


Österbotten (1703-1710)
 


Björneborg (1696-1704)
 


Åbo (1697-1704)
 


Nyland (1696-1702)
 


Tavastehus (1696-1702)
 


Savolax (1696-1702)
 


Viborg (ca 1701)
 

 

* = Den uniform som bilden föreställer bars egentligen bara 1704-1709 (med galoner i guld-silver-silke). Den uniform som bars 1695-1704 uppges bara ha haft "galoner" på hattarna utan närmare beskrivning och inte heller omnämns några galoner på kapporna.

Se även infanteriuniformerna år 1709 och kavalleriregementenas uniformer.