Startsidan Svensk historia Historisk atlas Historiska källor Karoliner Gästbok
Allmänt Arméer Fanor & standar Stora nordiska kriget Tennsoldater Källor & litteratur Blogg

  ALLMÄNT
 
  Svenskt infanteri 1700
  Svenskt infanteri 1709
  Svenskt kavalleri 
  Livgardet
 
 
  GRENADJÄRER
 
  Svenska grenadjärer
  Utländska grenadjärer
  Grenadjärmössor
  Hästgrenadjärer

 

Örjan Martinsson
 

Svenska infanteriregementens uniformer år 1709


Livgardet (1704-1709)
 


Uppland (1701-1715)*
 


Södermanland (1702-?)**
 


Östergötland (1707-1709)
 


Kalmar (1700-1709)
 


Kronoberg (1702-?)**
 


Jönköping (1702-1709)
 


Älvsborg (1708-1713)
 


Västgöta-Dal (1708-1713)
 


Skaraborg (1701-1710)
 


Närke-Värmland (1707-1709)
 


Västmanland (1707-1718)***
 


Dalregementet (1707-1709)
 


Hälsinge (1695-1709)
 


Jämtland (1700-1721)
 


Västerbotten (1694-1709)
 


Österbotten (1703-1710)
 


Björneborg (1704-1710)
 


Åbo (1704-1710)
 


Nyland (1702-1710)
 


Tavastehus (1702-1710)
 


Savolax (1708-1710)
 


Viborg (1708-1710)
 

 

* = Upplands regemente uppges ha haft tennknappar 1701/02 och mässingknappar 1707.

** = De angivna uniformerna för Södermanlands och Kronobergs regementen bars 1702-1704. Det råder stor osäkerhet om hur de såg ut under den följande perioden eftersom de uniformer som delades ut 1704 har inte beskrivits av källorna. Men uppgifter om rekryternas uniformer från 1707 och 1708 skulle kunna ge ledtrådar till hur de övriga soldaterna såg ut vid den tiden. Kronobergsrekryterna från 1707 hade grå vadmalsrockar med blå uppslag och foder. Sörmlänningarnas rekryter år 1708 hade också rockar av vadmal och båda regementenas rekryter hade skinntröjor, skinnbyxor och gula strumpor.

*** = Västmanlands regemente ska 1707 ha nekat att ta emot en sändning skinnvästar och skinnbyxor med hänvisning till att kungen “låtit förfärdiga klädesbyxor och wästar för hela regementet” i Sachsen. När regementet återuppsattes 1709 var dock dessa uniformsdetaljer av skinn.

Se även infanteriuniformerna år 1700 och kavalleriregementenas uniformer.