Startsidan Svensk historia Historisk atlas Historiska källor Karoliner Gästbok
Allmänt Arméer Fanor & standar Stora nordiska kriget Tennsoldater Källor & litteratur Blogg

  ALLMÄNT
 
  Svenskt infanteri 1700
  Svenskt infanteri 1709
  Svenskt kavalleri 
  Livgardet
 
 
  GRENADJÄRER
 
  Svenska grenadjärer
  Utländska grenadjärer
  Grenadjärmössor
  Hästgrenadjärer

 

Örjan Martinsson
 

Svenska kavalleriregementens uniformer
 


Drabantkåren (1700-1716)
 


Livdragonerna (1700-1721)
 


Adelsfanan (1696-1704)
 


Adelsfanan (1704-1709)*
 


Livregementet (1700-1709)
 


Upplands ståndsdragoner (1704-1721)
 


Östgöta kavalleriregemente (1700-1709)
 


Smålands kavalleriregemente (1700-1709)
 


Norra Skånska kavallerireg. (1702-1709)


Södra Skånska kavallerireg. (1701-1703)
 


Södra Skånska kavallerireg. (1704-1709)
 


Skånska ståndsdragonerna (1700-1709)
 


Riksänkedrottningens livregemente (1702-1713)
 


Bohus dragonskvadron
(1702-1721)


Västgöta kavalleriregemente (1700-1713)
 


Västgöta ståndsdragoner
 (1704-1712)
 


Åbo & Björneborgs kavalleriregemente (?-1702)
 


Åbo & Björneborgs kavalleriregemente (ca 1708)


Karelska kavalleriregementet
(1702-?)


Karelska kavalleriregementet
(ca 1708)
 


Nylands kavalleriregemente (1696-1702)
 


Nylands kavalleriregemente (1702-1704)


Nylands kavalleriregemente (1707-1709)
 


Jämtlands kavallerikompani (1695-1722)**

* = Adelsfanan fick år 1705 rekryter som hade hattar med vit galon istället för silvergaloner samt grå pajrockar istället för kappor.
** = 1717 uppges det ha funnits 125 hattar samt blå kappor vid kompaniet tillsammans med grå karpuser och gamla grå kappor.

Se även de svenska infanteriuniformerna omkring år 1700 och 1709. Det finns också uniformer på fler värvade kavalleriregementen på sidan Svenska regementen i slaget vid Poltava.