Startsidan Svensk historia Historisk atlas Historiska källor Karoliner Gästbok
Allmänt Arméer Fanor & standar Stora nordiska kriget Tennsoldater Källor & litteratur Blogg
 
  NARVA 1700
 
  Svenska slagordningen
  Uniformer:
 
 
  KLISZOW 1702
 
  Uniformer:
 
 
  FRAUSTADT 1706
 
  Uniformer:
  Rysk hjälpkår 1704-06
 
 
  LJESNA 1708
 
  Uniformer:
 
 
  POLTAVA 1709
 
  Vägen till Poltava
  Slaget vid Poltava
  Svenskarnas styrka
  Ryssarnas styrka
  Uniformer:
  Reduttstriden
  Roos bataljoner
  Huvudstriden

 
 
  HELSINGBORG 1710
 
  Uniformer:
 
 
  GADEBUSCH 1712
 
  Uniformer:
 
 
  STRESOW 1715
 
 Uniformer:
 Koalitionsarmén

 

Örjan Martinsson
 

Ryska hjälpkåren till Sachsen 1704-1706

Som en följd av den sachsiska arméns motgångar i kriget i Polen lovade den ryske tsaren att bistå den sachsiske kurfursten August den starke med en hjälpkår på 12 000 man. En 10 000 man stark kår under Johan Reinhold von Patkuls befäl anlände också till krigsskådeplatsen 1704 där de intog Warszawa och sedan belägrade Posen för att därefter retirera till Sachsen när den svenska huvudarmén närmade sig. En kosackstyrka på 1 200 man till fots hann dock inte dit utan besegrades i grunden när de försökte korsa floden Oder i Schlesien. I Sachsen reorganiserades kåren som då bara räknade drygt 6 000 man för att sedan delta i slaget vid Fraustadt 1706. Där råkade de ut för ett katastrofalt nederlag som resulterade i över 4 000 stupade Det som återstod av hjälpkåren bildade ett nytt regemente som anslöt sig till den ryska huvudarmén.

Uppgifterna som jag har om den ryska hjälpkåren kommer från Vlad Velikanovs blogg Oderint dum probent och Oskar Sjöströms bok "Fraustadt 1706 - Ett fält färgat rött". Velikanovs uppgifter gäller den 14 juni 1704 då styrkan lämnade Kiev för att ansluta sig till sachsarna medan Sjöström har fokuserat på 1706. Tabellerna nedan visar Velikanovs respektive Sjöströms regementslistor som skiljer sig på grund av den ovan nämnda reorganiseringen år 1705. Som jämförelse till tabellen för 1704 bifogar jag också ett citat från sidan 57 i Sjöströms bok:

"Istället för de utlovade 12 000 man som August skulle ha fått bestod Patkuls kår av 7 000 ryska infanterister, 3 000 kosacker och ett tjugotal kanoner. Många av de ryska soldaterna var sjuka, hade usel klädsel och dåliga vapen. De var rester av de äldre streltserförband som utgjort kärnan i den ryska armén innan tsar Peter påbörjat moderniseringen av sin krigsmakt. Disciplinen var dålig och många av officerarna kunde inte tyska."

1704

Kompanier Styrka  

1706

Bataljoner Styrka
Hertigen av Holsteins regemente 9 985 Schöpping 1  
Gulits regemente 8 937 Belling 1  
Nelidovs regemente 8 865 Patkul 3 (inklusive en grenadjärbataljon)
Danilovs regemente 8 910 Holstein 1  
Herman Deldins regemente 8 919 Bilits 1  
Krikowskis regemente 8 942 Gulitz 1  
Romanowskis regemente 9 895 Arnstedt 1  
Kakhowskis streltserregemente 4 438 Cadeus (streltser) 1 400
Lewinstons regemente 9 979 SUMMA

10 bataljoner, 6 300 man

Bils regemente 9 956

De 1 800 ryssar som överlevde slaget vid Fraustadt och undkom fångenskap bildade ett nytt regemente (3 bataljoner) under Rentzels befäl. Detta tog sig sedan tillbaka till Ryssland och deltog i Poltava-fälttåget. 1718 fick det provinsnamnet Suzdalski.

Baturyns regemente 8 972
SUMMA

88 kompanier, 9 798 man


I Lars-Eric Höglunds bok "Stora nordiska kriget 1700-1721, III" finns en avvikande lista över de regementen som ingick i hjälpkåren samt detaljerade beskrivningar av deras uniformer. Istället för Velikanvs 11 regementen skulle styrkan ha bestått av 17 regementen (men ändå haft ungefär lika många man). Höglunds uppgifter kommer emellertid från Alexander Bespalov som enligt Velikanov lämnade falska upplysningar om hjälpkåren:

"Bespalov falsified both the list of regiments & data about its uniforms. The most of regiments never were a part of the Corps or acted in Poland. Archive documents state very clear about Corps organization & it doesn't meet with Bespalov's data"

Av denna anledning väljer jag att inte redovisa Höglunds uniformsbeskrivningar för hjälpkåren. Men oavsett sanningshalten i dessa beskrivningar så är de inte särskilt relevanta för slaget vid Fraustadt. Under vistelsen i Sachsen reorganiserades nämligen hjälpkåren så att antalet regementen reducerades. Troligen fick då flera regementen nya rockar som var vita med röda uppslag. Källorna ger visserligen olika bud om huruvida de ryska regementena hade gröna eller vita uniformer vid Fraustadt, men en källa säger att de hade båda varianterna och det får väl anses som sannolikast. Fast oavsett vilken färg rockarna egentligen hade lär svenskarna ha uppfattat dem som röda vid Fraustadt. Den sachsiske fältherren von Schulenburg hade nämligen beordrat ryssarna att vända sina rockar ut och in så att de skulle se ut som sachsare.

Se även de ryska regementenas uniformer i slaget vid Poltava eller de sachsiska regementenas uniformer i slaget vid Fraustadt.