Startsidan Svensk historia Historisk atlas Historiska källor Karoliner Gästbok
Allmänt Arméer Fanor & standar Stora nordiska kriget Tennsoldater Källor & litteratur Blogg
 
  NARVA 1700
 
  Svenska slagordningen
  Uniformer:
 
 
  KLISZOW 1702
 
  Uniformer:
 
 
  FRAUSTADT 1706
 
  Uniformer:
  Rysk hjälpkår 1704-06
 
 
  LJESNA 1708
 
  Uniformer:
 
 
  POLTAVA 1709
 
  Vägen till Poltava
  Slaget vid Poltava
  Svenskarnas styrka
  Ryssarnas styrka
  Uniformer:
  Reduttstriden
  Roos bataljoner
  Huvudstriden

 
 
  HELSINGBORG 1710
 
  Uniformer:
 
 
  GADEBUSCH 1712
 
  Uniformer:
 
 
  STRESOW 1715
 
 Uniformer:
 Koalitionsarmén

 

Örjan Martinsson
 

Ryska uniformer i slaget vid Ljesna

En föreställning om hur den ryska armén kan ha sett under slaget vid Ljesna ges på den här sidan. Osäkerheterna är dock många eftersom uppgifterna om ryska uniformerna (hämtade från Lars-Eric Höglunds bok "Stora nordiska kriget 1700-1721, III") är knapphändiga och fragmentariska. Jag har på denna sida valt att visa de uniformsuppgifter  för respektive regemente som ligger närmast i tid med slaget vid Ljesna. Uniformsfärgerna kunde dock ofta ändras dramatiskt när regementena blev nymunderade, vilket skedde med jämna mellanrum. I de fall där uniformsuppgifterna är ofullständiga har jag löst problemet med att ange frågetecken om strumpfärgen eller huvudbonaden har varit okänd. Jag har i regel utgått från att foder, uppslag, byxor och västar hade samma färg om några av dessa klädesplagg inte nämns. För de regementen där enbart färgen på rocken är känd har jag gjort kvalificerade gissningar och målat uppslag och strumpor röda i första hand och i andra hand gröna. Dessa i hög grad spekulativa uniformer har fått en grå bakgrund. När färgen på hattarnas galoner och rockarnas knappar inte nämns har jag gjort dem vita respektive av mässing.

Den ryska styrkan vid Ljesna bestod av tio bataljoner från det ryska infanteriets elitregementen samt tio dragonregementen. Detta var en mycket mobil armé på sammanlagt 13 000 man där både infanteriet och artilleriet hade försetts med hästar. Dessutom tillkom 5 000 dragoner under generalmajor Bauers befäl som anlände som förstärkningar under slagets gång.

De nämnda siffrorna kommer från Einar Lyths och Pavel Konovaltjuks bok "Vägen till Poltava" från 2009. Enligt dem var den ryska armén mycket större än vad som tidigare har antagits eftersom den ryska ledningen av propagandaskäl underrapporterade sin egen styrka så att den framstod som jämnstark med den svenska.

Tsar Peter I:s division
 
 Artilleriregementet
8 tvåpundiga kanoner (hästartilleri)


Preobrazjenska
(3 bataljoner)


Semjonovska
(3 bataljoner)


Astrachanska
(2 bataljoner)

Troitska
dragonregementet

Tverska
dragonregementet

Nizjegorodska
dragonregementet
 

Furst Mensjikovs division
 

Ingermanländska
(3 bataljoner)

Vladimirska dragonregementet

Sibirska dragonregementet

Smolenska dragonregementet

Nevska dragonregementet

Rostovska dragonregementet

Vjatska dragonregementet

Generalmajor Bauers division
(Förstärkningar som anlände under slagets gång)
 

Koporska dragonregementet

Jamburgska dragonregementet

Permska dragonregementet

Kargopolska dragonregementet

Kievska dragonregementet

Narvska dragonregementet

Ustjuzjska dragonregementet

Novgorodska
dragonregementet

Läs även om de svenska uniformerna i slaget vid Ljesna eller de ryska uniformerna i slaget vid Poltava.