Startsidan Svensk historia Historisk atlas Historiska källor Karoliner Gästbok
Allmänt Arméer Fanor & standar Stora nordiska kriget Tennsoldater Källor & litteratur Blogg
 
  NARVA 1700
 
  Svenska slagordningen
  Uniformer:
 
 
  KLISZOW 1702
 
  Uniformer:
 
 
  FRAUSTADT 1706
 
  Uniformer:
  Rysk hjälpkår 1704-06
 
 
  LJESNA 1708
 
  Uniformer:
 
 
  POLTAVA 1709
 
  Vägen till Poltava
  Slaget vid Poltava
  Svenskarnas styrka
  Ryssarnas styrka
  Uniformer:
  Reduttstriden
  Roos bataljoner
  Huvudstriden

 
 
  HELSINGBORG 1710
 
  Uniformer:
 
 
  GADEBUSCH 1712
 
  Uniformer:
 
 
  STRESOW 1715
 
 Uniformer:
 Koalitionsarmén

 

Örjan Martinsson
 

Ryska uniformer i slaget vid Narva

Peter den store har fått äran för att efter västerländska förebilder skapa den modern rysk armén. Vid tiden för slaget vid Narva hade den dock fortfarande ett österländskt utseende. Västerländska uniformer började inte att delas ut förrän 1702. De första krigsåren var därför den ryska armén fortfarande klädd i traditionella kaftaner av ungerskt snitt. En föreställning om hur den här tidiga ryska armén såg ut i slaget vid Narva ges på denna sida. Tyvärr har jag varken uniformsuppgifter eller ens namnen på de kavalleriregementen som deltog i slaget. För infanteriet finns det dock uniformsuppgifter i Lars-Eric Höglunds bok "Stora Nordiska kriget 1700-1721, III" och i Generalstabsverkets "Karl XII på slagfältet" finns det en sammanställning över de ryska regementen som deltog i slaget.

Jag har efter bästa förmåga försökt identifiera de regementen som Generalstabsverket nämner med dem som beskrivs i Höglunds bok. Med undantag för de två gardesregementena har jag med grön text angett vilken benämning regementena har i Höglunds bok och om en sådan saknas så är de inte medtagna i hans bok. Höglund nämner å andra sidan flera regementen som deltagare i slaget vid Narva som inte finns med i Generalstabsverkets sammanställning. Dessa redovisas längst ned på sidan. Ett stort frågetecken råder också kring Gordons regemente som enligt Generalstabsverket ska ha stridit i den vänstra flygeln (och varit det enda med det namnet). Enligt Höglund fanns det dock två regementen som leddes av en Gordon vid tiden för Narva (Butyrska och Astrachanska) och båda ska ha deltagit i slaget. Jag har valt att illustrera detta mystiska Gordons regemente med Butyrskas röda kaftan. Astrachanskas uniform vid denna tid är okänd men 1711 hade de gröna rockar med röda uppslag

Det finns tyvärr ytterst få uppgifter om de ryska uniformerna vid tiden för slaget vid Narva och dessa nämner oftast bara färgen på kaftanerna. I de fall sådana saknas helt och hållet har jag valt att illustrera dem med samma färger som deras västerländska uniformer hade. Med enstaka undantag tycks nämligen regementena ha behållit de gamla färgerna när de bytte ut kaftanerna mot rockar. Men hur som helst har dessa i hög grad spekulativa uniformer har fått en grå bakgrund.

Färgen på tränsarna som sitter vid kaftanens knappar är i samtliga fall gissningar från min sida. Bland de kända streltseruniformer som Höglund nämner förekommer bara röda eller svarta tränsar. Jag har därför valt röda tränsar ifall regementenas västerländska uniformer hade röda uppslag och svarta tränsar ifall uppslagen var av en annan färg. Även färgerna på stövlarna är i samtliga fall okända. Av döma av de kända strelsteruniformerna tycks dock gult ha varit den helt dominerande färgen. Röda och gröna stövlar förekom också men bara i kombination med gula eller orangea kaftaner.

Bland strelsterna och tydligen även bland de västerländska regementena var röda mössor den dominerande färgen (hallonröda eller körsbärsröda). Men mörkgrå,  mörkgröna, gröna och bruna mössor förekom också. Något samband mellan färgen på mössan och på kaftanen fanns inte, inte ens mellan de två röda nyanserna (12:e Moskvastrelsterna hade till exempel hallonröd mössa men körsbärsröd kaftan).

Högra (Norra) flygeln


Preobrazjenska gardet
1 766 man

Semjonovska gardet
1 262 man

Fliwerk
800 man
(Troitski)

Schnewentz dragonregemente
721 man
 (Kievska)

Ivanitski
860 man
(Moskovska)

Mewes
815 man
 (Pskovska)

Bieltz
708 man
(Smolenska)

Bohlmann

972 man
(Nizjegorodska)

M. Treiden
1 122 man
(Schlüsselburgski)

Infanteri & dragoner: 9 026 man
Irreguljärt kavalleri: 5 000 man
Artilleri (ca 25 pjäser): 115 man
Summa: 14 141 man


Centern
 

Colomb

258 man
(Viborgska)

Dewitzon

908 man
(Tverska)

Bruce
343 man
(Vologodska)

Z. Westhof
729 man
(Streltserregemente från Novgorod)

Amirof
486 man

M. Bajov
 647 man

Infanteri: 3 369 man
Artilleri (ca 17 pjäser): 78 man
Summa: 3 447 man

(infanteriets summa är i själva verket 3 371 man. Det verkar som om generalstabsverket har räknat fel)


Vänstra (södra) flygeln
 

Strekalov
239 man

(Moskvas 19:e streltserregemente)

 

Jeltjaninov
467 man

Sucharov
385 man
(Moskvas (17:e streltserregemente
)

Lima
934 man
(Lefort)

Gordon
951 man
(Butyrska eller Astrachanska?)

Gulitz dragonregemente
667 man
(Moskovska)

I. Treiden
1 103 man
 (Jaroslavska)

von Werden
807 man
 (Sibirska)

N. Balk
1 061 man
(Novgorodska)

von Schweden

933 man
 (Tjernigovska)

Junger
957  man
 (Vladimirska)

F. Balk
801 man
 (Voronezjska)

W. von Delden
964 man
 (Kievska)

I. von Delden
986  man
 (Kazanska)

Infanteri & dragoner: 11255 man
Sjeremetevs kavalleri: 4000 man
Artilleri (ca 28 pjäser): 128 man
Summa: 15 383 man

Den del av den ryska armén som deltog i slaget vid Narva bestod av sammanlagt 32 971 man. Utöver dessa fanns även 4 000 man i Narvas belägringsverk som försvarade sig mot ett utfall från Narvas garnison. Generalstabsverket anser det troligt att följande regementen var bland dem som bemannade belägringsverken:

Narvas Belägringsverk


F. Bajov
647 man

J. Westhof
500 man
(Streltserregemente från Pskov)

von Belt
972 man

Kosadavlev
500 man

Men för att summan ska komma upp till 4 000 förutsätter Generalstabsverket att 1 582 man hade avdelats från de regementen som mötte den svenska huvudarmén. Lars-Eric Höglund uppger dock i sin bok att utöver de redan nämnda ska ytterligare sex ryska (streltser-) regementen ha deltagit i slaget vid Narva. Nämligen: D. Zagoskin (från Pskov) samt M. Bashnev och F. Bashnev (båda från Novgorod). Dessutom 9:e Moskvastreltserna under Buturin samt V. Elchaninov och I Durov (som båda härstammade från Moskvastreltser).

Läs även om de svenska uniformerna eller om den svenska slagordningen i slaget vid Narva.