Startsidan Svensk historia Historisk atlas Historiska källor Karoliner Gästbok
Allmänt Kungar Landskap Politik Statsmän
 
  Forntiden

  Vikingatiden
  Tidig medeltid
  Folkungatiden
  Unionstiden
  Vasatiden
  Stormaktstiden
  Frihetstiden
  Gustaviansk tid
  1800-talet
  1900-talet

 
 
  Befolkning
  Kartor
  Städer
  Sveriges krig

 

Örjan Martinsson

1800-talet

1810 Då Karl XIII är barnlös väljer en riksdag i Örebro den franske marskalken Jean Baptiste Bernadotte till tronföljare. Med sitt nya namn Karl Johan  blir han snabbt den faktiske regenten över Sverige.

1811 Skånska bönder gör ett misslyckat uppror mot soldatutskrivningar.

1812 En ny tryckfrihetsförordning innebär ytterligare inskränkningar.

1814 I freden i Kiel tvingas Danmark avträda Norge till Sverige. Efter ett kort krig mot Norge skapar Karl Johan den svensk-norska unionen genom konventionen i Moss. Karl XIII blir norsk kung som Karl II.

1818 Karl XIII avlider och Karl XIV Johan blir kung över Sverige och Norge. Han kommer att i praktiken styra Sverige enväldigt.

1826 Varangerfrågan. En gränstvist mellan Sverige-Norge och Ryssland om norska Finnmarken löses fredligt.

1830 Aftonbladet börjar utges och blir den liberala oppositionens främsta organ trots regeringens upprepade försök att stoppa den.

1831 Sveriges första nykterhetsförening bildas av Samuel Owen.

1832 Göta kanal som påbörjades 1809 öppnas för trafik.

1840 Departementalreformen genomförs. Sju departement bildas med en minister tillika medlem av regeringen som högste chef.

1842 Riksdagen inför obligatorisk skolgång. Varje församling måste ha en folkskola.

1844 Karl XIV Johan dör. Oscar I blir ny kung.

1846 Skråväsendet avskaffas. Det blir lättare att bedriva handel, särskilt på landsbygden.

1848 Februarirevolutionen i Frankrike leder till gatukravaller i Stockholm. Sverige skickar hjälptrupper till Danmark som bekämpar ett uppror i Schleswig-Holstein.

1853 Den första svenska telegraflinjen, Stockholm-Uppsala, öppnas för allmän trafik.

1856 Sveriges första järnväg, Örebro-Ervalla-Nora, öppnas för allmän trafik. Vissa anser att Fryksdalsbanan som invigdes 1849 är Sveriges första järnväg, men dess vagnar drevs av hästar och inte av lokomotiv fram till 1856. Samma sak gällde vagnarna på en bana i Höganäs som fick räls av järn 1805.

1858 Husagan avskaffas. En husbonde har inte längre rätt att aga sin hustru och anställda som är över arton år. Samma år tas konventikelplakatet bort, vilket är ett stort steg mot religionsfrihet. Ogifta kvinnor blir myndiga vid 25 års ålder.

1859 Oscar I dör. Han var den sista kung som verkligen styrde landet. Sonen Karl XV blir ny kung.

1862 Kommunalt självstyre införs. Järnvägslinjen Stockholm-Göteborg invigs.

1865 Sverige inför frihandel.

1866 Ståndsriksdagen ersätts av en tvåkammarriksdag.

1872 Karl XV som helt misslyckats med att hävda kungamakten dör och efterträds av sin bror Oscar II.

1873 En valutaunion bildas mellan Sverige och Danmark. Den gamla riksdalern ersätts av kronan som namn på Sveriges valuta. Norge ansluter sig till unionen två år senare.

1876 Statsministerämbetet inrättas med Louis De Geer som dess första innehavare.

1877 Telefonen börjar införas i Sverige.

1878 Metersystemet införs. Äldre mått som fot och aln tas ur bruk.

1887 Kraven på att införa tullar för att skydda jordbruk ökar intresset för politik bland allmänheten. Tullvännerna avgår med segern vid riksdagsvalet.

1889 Sveriges socialdemokratiska arbetarpart bildas i Stockholm. Hjalmar Branting är partiets ledande företrädare. Sju år senare blir han partiets första riksdagsman.

1897 Riksbanken erhåller monopol på sedelutgivning.

1898 Landsorganisationen (LO) bildas som en centralorganisation för alla fackligt organiserade arbetare i Sverige.

1900-talet