Startsidan Svensk historia Historisk atlas Historiska källor Karoliner Gästbok
Allmänt Kungar Landskap Politik Statsmän
 
  Forntiden

  Vikingatiden
  Tidig medeltid
  Folkungatiden
  Unionstiden
  Vasatiden
  Stormaktstiden
  Frihetstiden
  Gustaviansk tid
  1800-talet
  1900-talet

 
 
  Befolkning
  Kartor
  Städer
  Sveriges krig

 

Örjan Martinsson

1900-talet

1901 Allmän värnplikt införs och ersätter det gamla indelningsverket.

1905 Unionen mellan Sverige och Norge upplöses.

1909 Allmän rösträtt för män införs av riksdagen som samtidigt beslutar att valen ska vara proportionella istället för majoritetsval i enmansvalkretsar.

1907 Oscar II dör och efterträds av Gustav V.

1910 Det sista dödsstraffet verkställs i Sverige. Det är den enda gången giljotinen används i Sverige. Dödsstraff i fredstid avskaffades formellt 1921 och i krigstid 1972.

1914 Borggårdskrisen. 30 000 bönder tågar till Stockholm i det så kallade bondetåget. I det tal Gustav V håller till bönderna kritiseras Karl Staafs liberala regering. Karl Staff väljer att avgå och utvecklingen mot parlamentarism får ett tillfälligt avbrott.

1917 Liberaler och socialdemokraterna vinner riksdagsvalet och bildar en koalitionsregering. Detta innebär det definitiva genombrottet för parlamentarismen. Från och med detta år räknas Sverige som en demokrati. Den nya regeringen påbörjar arbetet med att införa kvinnlig rösträtt.

1921 Det allra första riksdagsvalet där såväl män som kvinnor har rösträtt.

1931 Oroligheter kring en strejk leder till att militär skjuter ihjäl fem demonstranter i Ådalen.

1932 Socialdemokraterna under Per Albin Hanssons ledning vinner riksdagsvalet och inleder en 44 år lång period av socialdemokratisk dominans.

1939-1945 Sovjetunionens angrepp mot Finland leder till att en samlingsregering bildas med representanter från alla partierna utom kommunisterna. Andra världskriget innebär ransonering och inskränkningar i tryckfriheten.

1950 Gustav V avlider. När hans son och efterträdare Gustav VI Adolf vägrar att ge efter för utpressning bryter "Haijbyaffären" ut. Gustav V hade haft en homosexuell relation med Kurt Haijby som sedan fick sammanlagt 250 000 kronor i dåtidens penningvärde för att hålla tyst mellan 1936 och 1947.

1952 fullständig religionsfrihet införs.

1959 Efter en folkomröstning, ett nyval och en nedlagd röst i riksdagen segrar socialdemokraterna i pensionsstriden och inför allmän tilläggspension (ATP).

1969 En ny riksdagsordning innebär att Sverige får en enkammarriksdag.

1976 De borgerliga partierna bryter socialdemokraternas 44 år långa maktinnehav och styr Sverige i olika konstellationer fram till 1982.

1980 En folkomröstning om kärnkraften leder till att den på lång sikt ska avskaffas.

1986 Statsminister Olof Palme mördas.

1991-1994 Ny borgerlig regering.

1994 Sverige väljer i en folkomröstning att gå med i EU, vilket sker efter årsskiftet.