Startsidan Svensk historia Historisk atlas Historiska källor Karoliner Gästbok
Allmänt Kungar Landskap Politik Statsmän
 
  Forntiden

  Vikingatiden
  Tidig medeltid
  Folkungatiden
  Unionstiden
  Vasatiden
  Stormaktstiden
  Frihetstiden
  Gustaviansk tid
  1800-talet
  1900-talet

 
 
  Befolkning
  Kartor
  Städer
  Sveriges krig

 

Örjan Martinsson

Sveriges befolkning

När Tabellverket inrättades 1749 fick Sverige som första land i världen en modern befolkningsstatistik och de befolkningstal som redovisas efter detta år för Sverige är mycket exakta. När det gäller tiden före 1749 måste man dock förlita sig på olika uppskattningar som är mycket osäkra. Tack vare myndigheternas ansträngningar med att betala Älvsborgs första lösen finns det tillräckligt mycket källmaterial för året 1571 att på vetenskapliga grunder kunna göra en uppskattning av folkmängden. En sådan undersökning gjordes också och kom fram till en folkmängd som låg inom intervallet 427 000 och 531 000 för Sverige inom dess dåvarande gränser (exklusive Finland). Eftersom detta skulle innebära att Sverige hade en kraftig befolkningsökning under 1600-talet hade många historiker svårt att acceptera det resultatet. Istället utarbetades en alternativ uppskattning av folkmängden genom att på mycket godtyckliga grunder beräkna en genomsnittlig storlek på de svenska hushållen 1571 som resulterade i en högre och mer "rimlig" folkmängd för Sverige. Det är denna högre uppskattning som redovisas i de flesta böcker, men för att förtydliga hur osäkra dessa siffror är har jag redovisat två serier för Sverige 1571-1721 inom dess nuvarande gränser på denna sida. Personligen anser jag att det är den lägre uppskattningen som ligger närmare sanningen och att de demografiska effekter av stormaktstidens krig därmed har överskattats av de flesta historiker. För att ge en uppskattning över hur stor befolkning Sverige hade före 1809 finns även Finlands befolkning med i tabellen. Det finns även mer detaljerade tabeller om de svenska länens befolkning i absoluta tal respektive i procent av Sveriges befolkning.

Sverige

Finland

1571
1620
1650
1695
1700

1718

1721
0,639
0,854


1,363
1,408
 
0,900

1,225

1,485

1,440
0,300

0,450
0,500


0,391
1750
1760
1770
1780
1790
1,781
1,925
2,043
2,118
2,188
0,422
0,491
0,561
0,664
0,706
1800
1810
1820
1830
1840
2,347
2,396
2,585
2,888
3,139
0,933
0,863
1,178
1,372
1,446
1850
1860
1870
1880
1890
3,483
3,860
4,169
4,566
4,785
1,637
1,747
1,769
2,061
2,380
1900
1910
1920
1930
1940
5,136
5,522
5,904
6,142
6,371
2,656
2,943
3,148
3,463
3,696
1950
1960
1970

1980
1990
7,042
7,498
8,081
8,318
8,591
4,030
4,446
4,598
4,771
4,998
2000
2010
8,861
9,416
5,171
5,378

Läs även om andra länders befolkningsstatistik