Startsidan Svensk historia Historisk atlas Historiska källor Karoliner Gästbok
Allmänt Kungar Landskap Politik Statsmän
 
  Forntiden

  Vikingatiden
  Tidig medeltid
  Folkungatiden
  Unionstiden
  Vasatiden
  Stormaktstiden
  Frihetstiden
  Gustaviansk tid
  1800-talet
  1900-talet

 
 
  Befolkning
  Kartor
  Städer
  Sveriges krig

 

Örjan Martinsson

Forntiden

20 000 f. Kr. Den senaste istiden når sin största utbredning och täcker hela Skandinavien utom västra Jylland.

9 500 f. Kr. Istidens slutfas inleds och glaciären börjar att dra sig tillbaka från mellersta Sverige. Skåne och Danmark är ett sammanhängande landområde

8 500 f. Kr. Medeltemperaturen ligger på dagens nivå, därmed är istiden över. De sista resterna av glaciären försvinner snabbt under det följande årtusendet.

5 000 f. Kr. En landsänkning i södra Skandinavien leder till att Öresund och Bälten bildas. I norra och mellersta Skandinavien fortskrider en landhöjning.

4 000-1 800 f Kr. Yngre stenåldern. Jordbruk och boskapsskötsel har spridits till Skandinavien från Västeuropa.

1 800-500 f Kr. Bronsåldern. Redskapen görs av brons och blir därmed effektivare. Människorna kremerar sina döda istället för att begrava dem som under stenåldern. Lokala och regionala hövdingadömen bildas.

500-0 f Kr. Keltisk järnålder. Bronsredskapen ersätts av järnredskap. Klimatet blir kallare och befolkningen minskar. Folkets värderingar tycks vara kollektivistiska, och de har inget behov av att manifestera rikedom.

0-400 e Kr. Romersk järnålder. Handelskontakter med romarriket leder till ökade skillnader mellan rika och fattiga. Sydsverige inordnas i ett större ekonomiskt och politiskt system med centrum i Danmark. Runskriften införs i Sverige.

400-550 Folkvandringstid. Handelskontakterna med romarriket upphör med kriser som följd. Mindre riken uppstår i Skandinavien. Fornborgar och monumentala gravar anläggs.

550-800 Vendeltid. Ett rike med centrum i Uppland konsolideras. Kulturella skillnader mellan Mälardalen och Västsverige blir allt tydligare. Många handelskontakter med länder på andra sidan östersjön. Under andra halvan av 700-talet grundas handelsstaden Birka på Björkö i Mälaren, sannolikt beordrat av en kung.

Vikingatiden