Startsidan Svensk historia Historisk atlas Historiska källor Karoliner Gästbok
Allmänt Kungar Landskap Politik Statsmän
 
  Forntiden

  Vikingatiden
  Tidig medeltid
  Folkungatiden
  Unionstiden
  Vasatiden
  Stormaktstiden
  Frihetstiden
  Gustaviansk tid
  1800-talet
  1900-talet

 
 
  Befolkning
  Kartor
  Städer
  Sveriges krig

 

Örjan Martinsson

Frihetstiden

1719 Ulrika Eleonora väljs till Karl XII:s efterträdare. En ny regeringsform antas som kraftigt minskar kungens makt. Fred med Hanover, Bremen-Verden avträds.

1720 Fred med Preussen och Danmark, halva Vorpommern avträds. Ulrika Eleonora abdikerar till förmån för sin make Fredrik I. En ny regeringsform antas med ytterligare inskränkningar i kungens makt.

1721 Stora nordiska kriget avslutas med freden i Nystad. Sverige avträder Baltikum och södra Karelen till Ryssland.

1723 Fredrik I gör ett sista försök att hävda kungamakten, men misslyckas. Från och med nu är det inte kungen utan kanslipresidenten Arvid Horn som är Sveriges starke man. Den första riksdagsordningen antas.

1726 Konventikelplakatet utfärdas för att förhindra religiösa sammankomster utan en präst från statskyrkan.

1732 Olof von Dalin börjar utge tidskriften Den svenska Argus.

1738 Arvid Horn och hans anhängare som kallas för mössor tvingas avgå av riksdagen. Hattarna tar över makten.

1741-1743 Sverige genomför ett illa förberett anfallskrig mot Ryssland. Hela Finland ockuperas av ryssarna och endast genom att acceptera Adolf Fredrik som tronföljare lyckas Sverige få tillbaka större delen av Finland i freden i Åbo.

1743 Missnöje med regeringen leder till att bönderna i Dalarna gör uppror, "stora daldansen". Upproret slås ned när de når fram till Stockholm. Rädslan för ett danskt angrepp gör att regeringen accepterar att 12 000 ryska soldater stationeras i Sverige. Trupperna dras tillbaka året efter.

1749 Tabellverket inrättas och som första land i världen för Sverige en systematisk befolkningsstatistik.

1751 Fredrik I dör och efterträds av Adolf Fredrik.

1753 Den gregorianska kalendern införs. I detta år har februari bara 17 dagar.

1756 Riksdagen meddelar att en namnstämpel ska användas när kungen vägrar att skriva under riksrådets beslut. Ett försök till statskupp av kungaparet avslöjas. Åtta sammansvurna blir avrättade, kungaparet får en varning.

1757-1762 Sverige ansluter sig till den stora koalition som för krig mot Preussen. Den svenska armén lyckas inte åstadkomma mycket och fred sluts utan gränsförändringar.

1765 Ekonomiska problem leder till missnöje med hattregeringen. Mössorna får majoritet i riksdagen och tar över makten.

1766 Mössregeringen utfärdar Sveriges första tryckfrihetsförordning.

1769 Ekonomin är fortsatt dålig. Hattorna får majoritet i riksdagen och återtar makten. Preussen, Ryssland och Danmark sluter en allians som går ut på att i nödfall använda våld för att upprätthålla den svaga kungamakten i Sverige.

1771 Adolf Fredrik dör och efterträds av sin son Gustav III.

Gustavianska tiden