Startsidan Svensk historia Historisk atlas Historiska källor Karoliner Gästbok
Allmänt Kungar Landskap Politik Statsmän
 
  Forntiden

  Vikingatiden
  Tidig medeltid
  Folkungatiden
  Unionstiden
  Vasatiden
  Stormaktstiden
  Frihetstiden
  Gustaviansk tid
  1800-talet
  1900-talet

 
 
  Befolkning
  Kartor
  Städer
  Sveriges krig

 

Örjan Martinsson

Gustavianska tiden

1772 Hattarna förlorar makten och ersätts av mössorna i april. I augusti samma år genomför Gustav III en improviserad statskupp. En ny regeringsform antas några dagar senare av riksdagen. Kungen stärker sin makt på bekostnad av riksrådet.

1774 En ny tryckfrihetsordning antas och innebär en inskränkning av de tidigare rättigheterna.

1781 En religionsfrihetslag utfärdas. Katoliker och andra kristna som har flyttat till Sverige får utöva sin religion. Svenskar får dock inte lämna den lutherska kyrkan.

1782 Förbudet mot judisk invandring upphävs. Judar får tillåtelse att bosätta sig i Stockholm, Göteborg och Norrköping.

1784 Sverige får den västindiska ön S:t Barthélemy av Frankrike. Ön förblir en svensk koloni tills 1878 då den säljs tillbaka till Frankrike.

1786 Gustav III instiftar Svenska akademin.

1788-1790 Gustav III genomför ett misslyckat anfallskrig mot Ryssland. Sverige anfalls i sin tur av Rysslands bundsförvant Danmark, det påverkar dock inte utgången av kriget. Freden i Värälä innebär inga gränsförändringar.

1788 Mitt under brinnande krig begår ett stort antal adliga officerare landsförräderi genom att bilda Anjalaförbundet och inleda förhandlingar med Ryssland.

1789 En ny svensk grundlag antas, Förenings- och säkerhetsakten, trots adelns protester. Grundlagen innebär att kungens befogenheter utökas ytterligare. En konsekvens av detta blir att riksrådet avskaffas och att dess juridiska funktion övertas av den nybildade Högsta domstolen.

1792 Gustav III utsätts för ett attentat vid en operamaskerad i Stockholm, tretton dagar senare avlider han av sina skador. Brodern hertig Karl blir förmyndare över Gustav III:s minderårige son Gustav IV Adolf. Den faktiske regenten blir dock Gustav Adolf Reuterholm.

1796 Gustav IV Adolf blir myndig och avskedar Reuterholm som lämnar landet.

1803 Den svenska besittningen Wismar förpantas till Mecklenburg.

1805-1814 Gustav IV Adolf ansluter sig till Napoleons fiender 1804 och inleder en serie av krig. Kriget mot Frankrike går illa och 1808-09 får Sverige även Danmark och den forna bundsförvanten Ryssland emot sig. Det slutar med katastrof och i freden i Fredrikshamn tvingas Sverige avträda Finland till Ryssland. 1810 sluts fred med Frankrike som tvingar Sverige att förklara krig mot Storbritannien. 1812 vänder krigslyckan för Napoleon och Sverige ansluter sig återigen till Frankrikes fiender. Detta leder till att Danmark tvingas avträda Norge till Sverige i utbyte mot Vorpommern, Sveriges sista tyska besittning. Norge accepterar dock inte detta och efter ett kort krig 1814 bildas en union mellan Sverige och Norge.

1809 Befälhavaren över den västra armén gör myteri och tågar mot Stockholm för att avsätta kungen. Inbördeskrig hotar och en grupp officerare tar kungen tillfånga i slottet. Gustav IV Adolf avsätts av riksdag och hans farbror hertig Karl väljs till kung som Karl XIII.

1800-talet