Startsidan Svensk historia Historisk atlas Historiska källor Karoliner Gästbok
Allmänt Kungar Landskap Politik Statsmän
 
  Forntiden

  Vikingatiden
  Tidig medeltid
  Folkungatiden
  Unionstiden
  Vasatiden
  Stormaktstiden
  Frihetstiden
  Gustaviansk tid
  1800-talet
  1900-talet

 
 
  Befolkning
  Kartor
  Städer
  Sveriges krig

 

Örjan Martinsson

Sveriges gränsförändringar

På 1120-talet förloras Jämtland till Norge och under 1150-talet erövras västa Finland. Kolonisation längs kusterna och korståg 1238 och 1293 flyttar fram Sveriges gränser till det karelska näset. Under Magnus Eriksson är Sverige i personalunionen med Norge. Genom köp 1332 och 1341 blir Skåneland svenskt. kolonisationen i norr fortsätter.
Unionen med Norge upplöses 1355 med undantag för perioden 1362-64. Skåneland och Gotland erövras av Danmark 1360-66. Drottning Margareta av Danmark och Norge erövrar  Sverige från Albrekt av Mecklenburg. Därmed förenas Skandinavien i en union som med avbrott varar till 1520. Gustav Vasa upplöser Kalmarunionen slutgiltigt.
Estland låter sig annekteras av Sverige för att få skydd mot ryska härjningar. I freden vid Teusina regleras den finska gränsen och Ryssland erkänner Sveriges innehav av Estland. Gustav II Adolf erövrar Kexholms län och  Ingermanland 1617 samt Livland 1629.
I freden i Brömsebro 1645 och Westfaliska freden 1648 erhåller Sverige omfattande landområden från Danmark och Tyskland. Karl X Gustavs krig 1655-1660 slutar med att Skåne, Blekinge och Bohuslän blir svenskt. Det stora nordiska kriget 1700-1721 leder till omfattande landförluster till Ryssland, Preussen och Hannover.
En misslyckat revanschkrig innebär ännu en landförlust till Ryssland 1743.  1751 regleras den omstridda gränsen i nordkalotten mot Norge Napoleonkrigen resulterar i att Finland och de sista tyska besittningarna förloras samt att Norge tvingas in i en union med Sverige. Unionen med Norge upplöses med konventionen i Karlstad

Denna sida är en sammanfattning av de sidor om Sveriges gränsförändringar som finns på Tacitus historiska atlas, där finns också liknande kartor över Danmark, Norge och Finland.