Startsidan Svensk historia Historisk atlas Historiska källor Karoliner Gästbok
Allmänt Kungar Landskap Politik Statsmän

 
  Kungalängd
 
  Sagokungar
  Gamla kungaätten
  Stenkilska ätten
  Sverkerska ätten
  Erikska ätten
  Folkungaätten
  Unionskungar
  Vasaätten
  Pfalziska ätten
  Hessiska ätten
  Holstein-gottorp
  Ätten Bernadotte

 

 
  Hervararsagan
  Västgötalagen

 

Örjan Martinsson

Carl XVI Gustaf

1946-

Carl XVI Gustaf blev kung när hans farfar Gustav VI Adolf avled 1973. Året efter infördes en ny regeringsform som tog ifrån kungen den stora makt han i teorin fortfarande hade. Numera är ordförandeskapet i utrikesnämnden den enda kvarvarande resten av den svenska kungamakten. Det innebär att Carl XVI Gustaf är den svenske kung som genom tiderna har haft minst makt. Men även om hans uppgifter som regent inte är så stora så har han en bra chans att bli den kung som har regerat längst. Om Carl XVI Gustaf lever till år 2018 slår han Magnus Erikssons rekord på 45 år.

Enligt den så kallade Torekovskompromissen som slöts mellan socialdemokraterna och de borgerliga partierna 1971 skulle monarkin bevaras i 1974 års regeringsform under förutsättning att kungen avstod från allt politiskt inflytande. Den exakta innebörden av denna kompromiss har sedan dess tolkats olika. Republikaner är benägna att tolka det som att kungen överhuvudtaget inte får göra uttalanden som kan tolkas som politiska ståndpunkter. Rojalister å andra sidan anser att kompromissen bara täcker in de befogenheter som kungen blev av med när regeringsformen stadfästes. Diskussioner kring detta ämne brukar aktualiseras i samband med de två årliga tal som kungen brukar hålla (vid riksdagens öppnande och det så kallade jultalet) samt uttalanden som han har fällt vid statsbesök. Trenden i hans årliga tal är att de har gått från att vara väldigt vaga deklarationer som i princip alla kan skriva under på, till att ge allt mer utrymme åt mer konkreta personliga åsikter (ofta om miljön). Det uttalande som har väckt mest kontrovers fälldes under ett statsbesök i Nya Zeeland 1989 då han riktade skarp kritik mot Norges statsminister Gro Harlem Brundtland över hur hon hanterade frågan om den norska jakten på sälungar som då hade väckt stor internationell upprördhet. För detta tilltag blev Carl XVI Gustaf själv hårt kritiserad av dem som ansåg att han trotsade Torekovskompromissen men han vann också uppskattning bland de många svenskar som sympatiserade med honom i sakfrågan.

En fråga som Carl XVI Gustaf däremot inte hade folket på sin sida var när grundlagen skulle ändras för att tillåta kvinnlig tronföljd på samma villkor som den manliga. Både Carl XVI Gustaf och hans drottning Silvia hade föredragit att deras näst äldsta barn Carl Philip skulle efterträda honom som kung. Men Carl Philip fick bara vara kronprins i ett halvår innan storasystern Victoria blev kronprinsessa den 1 januari 1980. Carl XVI Gustaf själv har fyra storasystrar.