Startsidan Svensk historia Historisk atlas Historiska källor Karoliner Gästbok
Allmänt Kungar Landskap Politik Statsmän

 
  Kungalängd
 
  Sagokungar
  Gamla kungaätten
  Stenkilska ätten
  Sverkerska ätten
  Erikska ätten
  Folkungaätten
  Unionskungar
  Vasaätten
  Pfalziska ätten
  Hessiska ätten
  Holstein-gottorp
  Ätten Bernadotte

 

 
  Hervararsagan
  Västgötalagen

 

Örjan Martinsson

Karl XV

1826-1872

Karl XV var son till Oscar I och hade under sin faders sjukdom agerat som regent i två år innan han kröntes till kung 1859. Under sin tid som vicekung i Norge 1856-57 hade Karl XV lovat norrmännen att avskaffa det för dem så förhatliga ståthållarämbetet. Men detta framkallade en regeringskris i Sverige som underminerade kungamaktens ställning. På grund av att Karl XV hade starkt konservativa värderingar medan regering och riksdag dominerades av liberaler råkade han ut för flera motgångar under sin tid som kung. En mängd liberala reformer genomfördes under 1860-talet mot kungens vilja, bland annat avskaffades ståndsriksdagen 1866. Ett löfte om militär hjälp till Danmark 1863 kunde Karl XV inte infria på grund av regeringens motstånd.

Men trots att han i alla avseenden var en misslyckad kung blev Karl XV mycket populär bland den breda allmänheten tack vare sin folkliga stil. Han kom att kallas för "Kron-Kalle" och hade rykte om sig att vara svag för fruntimmer vilket ledde till otaliga påståenden om kungliga oäktingar runt om i landet.

Eftersom Karl XV:s ende (officielle) son bara blev 15 månader gammal efterträddes han av sin bror Oscar II.