Startsidan Svensk historia Historisk atlas Historiska källor Karoliner Gästbok
Allmänt Kungar Landskap Politik Statsmän
 
  Forntiden

  Vikingatiden
  Tidig medeltid
  Folkungatiden
  Unionstiden
  Vasatiden
  Stormaktstiden
  Frihetstiden
  Gustaviansk tid
  1800-talet
  1900-talet

 
 
  Befolkning
  Kartor
  Städer
  Sveriges krig

 

Örjan Martinsson

Stormaktstiden

1611 Gustav II Adolf blir kung i ett läge där Sverige är i krig med Danmark, Polen och Ryssland.

1613 Fred sluts i Knäred med Danmark. Sverige blir tvunget att betala en lösen på en miljon riksdaler för att få tillbaka Älvsborgs fästning. Som en följd av detta blir det en akut brist på silver.

1617 Fred med Ryssland i Stolbova. Sverige erövrar Ingermanland och Kexholms län.

1628 Regalskeppet Vasa sjunker på sin jungfrufärd i Stockholm, det bärgas 333 år senare. Sverige skickar hjälp till den belägrade tyska staden Stralsund och blir därmed inblandad i det trettioåriga kriget.

1629 Ett sex år långt stillestånd sluts mellan Polen och Sverige. Livland och fyra preussiska hamnstäder befinner sig under svensk kontroll. Stilleståndet förlängs sedan med trettio år på villkor att de preussiska städerna återlämnas till Polen.

1632 Gustav II Adolf stupar i slaget vid Lützen. Hans enda barn Kristina är bara sex år gammal och en förmyndarregering ledd av Axel Oxenstierna styr landet de följande tolv åren.

1634 Riksdagen antar Sveriges första grundlag, 1634 års regeringsform. Arkitekten bakom regeringsformen är Axel Oxenstierna.

1636 Ett postväsende organiseras i Sverige.

1638 Kolonin Nya Sverige grundas vid Delawarefloden i Amerika. Den erövras 1655 av holländarna.

1643-1645 Krig mot Danmark. I freden i Brömsebro tar Sverige Halland under trettio år samt Jämtland, Härjedalen, Ösel och Gotland.

1645 Sveriges första tidning, Post och inrikes tidningar, börjar utkomma.

1648 Trettioåriga kriget avslutas med den Westfaliska freden. Sverige erhåller Vorpommern, Wismar, Bremen-Verden med mera.

1654 Kristina väljer att abdikera och övergår senare till katolicismen. Karl X Gustav blir ny kung.

1655-1660 Krig mot Polen. Karl X Gustav gör ett framgångsrikt fälttåg men kör sedan fast. Fred sluts i Olivia utan några gränsförändringar.

1657-1658 Krig mot Danmark. Karl X Gustav genomför tåget över Bält och tvingar Danmark att sluta sin hårdaste fred någonsin i Roskilde. Sverige erövrar Skåne, Blekinge, Bornholm, Halland, Bohuslän och Trondheims län.

1658-1660 Ett nytt krig mot Danmark med syftet att helt och hållet erövra riket misslyckas. I freden i Köpenhamn får Danmark tillbaka Bornholm och Trondheims län.

1660 Karl X Gustav dör i Göteborg under pågående krig. Då sonen Karl XI bara är fem år gammal styrs Sverige av en förmyndarregering fram till 1672.

1668 Sveriges riksbank grundas. Beroende på vilken definition man använder är den världens äldsta centralbank. Samma år börjar Lunds universitet med sin verksamhet.

1674 Sverige dras in i Ludvig XIV:s krig och anfaller Brandenburg.

1675-1679 Motgångar i kriget i Tyskland leder till att Sverige angrips av Danmark. Kriget är inte särskilt framgångsrikt men tack vare alliansen med Frankrike kommer Sverige undan med några mindre landförluster i de följande frederna.

1680 Riksdagen inför kungligt envälde. Dessutom beslutas att en reduktion av de gods som adeln har erhållit ska genomföras. Detta innebär en kraftig stärkning av statens finanser. Med hjälp av detta byggs indelningsverket upp som ger Sverige en stor stående armé.

1695-1697 En svår missväxt drabbar det svenska riket. En fjärdedel av Finlands befolkning svälter ihjäl.

1697 Karl XI dör av magcancer. Efter en kort period av förmyndarregering förklaras Karl XII myndig endast femton år gammal. Samma år brinner Stockholms slott ner.

1700-1721 Stora nordiska kriget inleds med att Sachsen, Danmark och Ryssland anfaller Sverige. De första tio åren av kriget är framgångsrika för Sverige. Men efter ett svårt nederlag vid Poltava pressas Sverige tillbaka och Preussen och Hannover tillkommer som fiender. Kriget slutar med omfattande landavträdelser.

1718 Karl XII stupar under belägringen av Fredriksstens fästning i Halden. Sveriges stormaktstid är definitivt över.

Frihetstiden