Startsidan Svensk historia Historisk atlas Historiska källor Karoliner Gästbok
Allmänt Kungar Landskap Politik Statsmän
 
  Forntiden

  Vikingatiden
  Tidig medeltid
  Folkungatiden
  Unionstiden
  Vasatiden
  Stormaktstiden
  Frihetstiden
  Gustaviansk tid
  1800-talet
  1900-talet

 
 
  Befolkning
  Kartor
  Städer
  Sveriges krig

 

Örjan Martinsson

Tidig medeltid

1060 Jarlen Stenkil väljs till kung av Sverige och blir den förste kungen av den Stenkilska ätten. Han gynnar Hamburgkyrkan och utsätts för en norsk invasion av Västergötland. När han dör 1066 utbryter det komplicerade tronstrider.

ca 1080 Enligt Hervararsagan ska kung Inge den äldre ha fördrivits från Svealand och ersatts av Blot-Sven eftersom han hade vägrat att blota till gudarna. Efter tre år skulle Inge ha återvänt och krossat upproret. Det är dock tveksamt ifall denna episod verkligen har inträffat.

1101 De skandinaviska kungarna möts i Kungahälla för att lösa en tvist mellan Norge och Sverige om Dalsland. Mötet slutar med att Sverige behåller Dalsland och att Norges kung Magnus III gifter sig med den svenska prinsessan Margareta, som får tillnamnet Fredkulla.

1120-talet Den Stenkilska ätten utslocknar. De följande hundra åren kännetecknas av hårda tronstrider mellan främst den Erikska och den Sverkerska ätten.

1123 Enligt Snorre Sturlasson ska den norske kungen Sigurd Jorsalefare ha lett ett korståg mot hedningar i Kalmartrakten som blev både kristnade och plundrade. Men det är mycket tveksamt ifall denna så kallade "Kalmare ledung" verkligen har ägt rum. Kalmartrakten var dessutom redan kristnad vid den tiden.

1140-talet Myntpräglingen återupptas.

1143 Ett cistercienserkloster i Alvastra grundas av Sverker den äldre.

1151 Staden Lödöse vid Göta älv nämns för första gången. Troligen har den varit en betydande handelsplats sedan mitten av 1000-talet.

1153 På ett kyrkomöte i Linköping beslutas det att prästernas rättsskydd ska ökas och att skatt ska betalas till påven, den så kallade Peterspenningen. Påvens sändebud Nikolaus Breakspear lägger fram ett förslag om att Sverige ska bli ett eget ärkestift och inte lyda under ärkebiskopen i Lund. Förslaget skjuts på framtiden då svenskarna inte kunde ena sig om ärkebiskopen skulle ha sitt säte i Uppsala eller i Linköping. Samma år slås ett danskt anfall mot Småland tillbaka.

1155-1158 Erik Jedvardsson (den Helige) och biskop Henrik leder ett korståg mot Finland för att kristna finnarna.

1156 Sverker den äldre mördas av av sin körsven på väg till julottan i närheten av Alvastra. Troligen låg den danske prinsen Magnus Henriksson bakom dådet.

1160 Erik Jedvardsson stupar i en strid mot den danske prinsen Magnus Henriksson i närheten av Uppsala. Efter sin död dyrkas han som Erik den helige och blir Sveriges skyddshelgon.

1164 Sverige blir ett eget ärkestift med ärkebiskop i Uppsala. Cisterciensermunken Stefan från Alvastra blir den första innehavaren av ämbetet.

1165 Ärkebiskop Stefan skriver ett brev som nu är det äldsta bevarade dokumentet skrivet i Sverige.

1180 Johanniterorden upprättar det första svenska hospitalet i Eskilstuna för att hjälpa fattiga och sjuka.

1187 Karelska sjörövare bränner ner handelsstaden Sigtuna och slår ihjäl ärkebiskopen i Uppsala. Fullt krig verkar råda i östersjön vid den här tiden.

1198 Sveriges äldsta bevarade bok, Kalendarium Vallentunense, skrivs.

1200 Sverker den yngre befriar kyrkan från skatt till kronan.

1205-1210 Striderna mellan de Erikska och de Sverkerska ätterna kulminerar med fältslagen vid Älgarås 1205, Lena 1208 och Gestilren 1210. Erik Knutsson fördriver Sverker den yngre och krönts till ny kung, den första kända kungakröningen i Sverige.

1220 Ett svenskt korståg mot Estland misslyckas.

1225 Ett kungligt råd nämns för första gången. Detta råd som troligen har funnits under en längre tid är ursprunget till det senare så mäktiga riksrådet.

1238-1239 Det andra korståget mot Finland riktas mot de hedniska tavasterna och leds av Birger Jarl och biskop Thomas. Senare historieskrivning har felaktigt daterat det till 1249.

1247 Holmger Knutsson genomför med stöd av de uppländska bönderna ett uppror mot Erik Eriksson. Upproret slås ned i slaget vid Sparrsätra utanför Enköping. De uppländska bönderna bestraffas med tunga skatter.

1248 På kyrkomötet i Skänninge beslutas att de svenska prästerna inte får gifta sig.

Folkungatid