Startsidan Svensk historia Historisk atlas Historiska källor Karoliner Gästbok
Allmänt Kungar Landskap Politik Statsmän
 
  Forntiden

  Vikingatiden
  Tidig medeltid
  Folkungatiden
  Unionstiden
  Vasatiden
  Stormaktstiden
  Frihetstiden
  Gustaviansk tid
  1800-talet
  1900-talet

 
 
  Befolkning
  Kartor
  Städer
  Sveriges krig

 

Örjan Martinsson

Unionstiden

1389 Efter nederlaget vid Åsle kontrollerar Albrekt av Mecklenburgs anhängare fortfarande Stockholm. De tyska borgarna där misstänker deras svenska kollegor för samröre med Margareta och avrättar flera av dem.

1390 Vitaliebröderna som är anhängare till Albrekt av Mecklenburg inleder ett omfattande sjöröveri riktat mot Margareta.

1391 Heliga Birgitta som dog 1373 helgonförklaras av påven.

1396 Margaretas systerdotterson Erik av Pommern väljs till svensk kung. Margareta kommer dock att behålla makten tills hon dör 1412.

1397 Erik av Pommern kröns till kung över Danmark, Norge och Sverige i Kalmar. Kalmarunionen är ett faktum.

1398 Stockholm överlämnas till Margareta och Erik av Pommern.

1434 Ett uppror i Bergslagen under ledning av Engelbrekt sprider sig snabbt över hela Sverige och Halland. Erik av Pommern avsätts

1435 Ett riksmöte i Arboga utnämner Engelbrekt till rikshövitsman. Riksmötet räknas som Sveriges första riksdag trots att det troligen inte var några bönder som deltog i mötet. Senare på året återfår Erik av Pommern sin makt efter förhandlingar.

1436 Ett nytt uppror av Engelbrekt leder till att Erik Av Pommern avsätts ännu en gång. Alla fyra stånden deltar i en riksdag i Arboga i januari. Den fjärde maj mördas Engelbrekt av en personlig fiende. Senare på året får Erik av Pommern återigen sin makt tillbaka.

1439 Erik av Pommern avsätts i alla sina riken. Han lyckas dock behålla Gotland i ytterligare tio år.

1440 Erik av Pommerns systerson Kristoffer av Bayern väljs till kung över Kalmarunionens riken.

1448 Kristoffer av Bayern avlider oväntat. Karl Knutsson Bonde blir vald till svensk kung och Kristian I över Danmark 1448. Båda blir valda av varsin norsk församling till kung av Norge året efter. Krig bryter ut mellan dessa två. Karl Knutsson Bonde blir snabbt fördriven från Norge och 1457 avsätts han i Sverige av adelsoppositionen. Kristian I blir kung över hela Skandinavien.

1463 Kristian I fängslar ärkebiskop Jöns Bengtsson Oxenstierna. Följden blir att han avsätts av ärkebiskopens anhängare. Komplicerade strider följer de närmaste åren och Karl Knutsson Bonde lyckas bli återvald till kung två gånger och flera andra blir riksföreståndare.

1471 Riksföreståndaren Sten Sture den äldre besegrar Kristian I i slaget vid Brunkeberg utanför Stockholm. Slaget innebär att Sten Sture behåller kontrollen över Sverige och ett nästan trettio år långt uppehåll i stridigheterna.

1477 Skandinaviens första universitet grundas i Uppsala.

1495-1497 Krig mot Ryssland. Viborg slott försvarar sig framgångsrikt men Finland härjas av ryssarna.

1497 Sten Sture den äldre störtas av riksrådet. Den dansk-norske kungen Hans väljs till kung över Sverige.

1501 Sten Sture den äldre gör uppror mot Hans och avsätter honom. Krig mellan Sverige och Danmark kommer att pågå nästan oavbrutet fram till 1520.

1520 Unionskrigen kulminerar när Kristian II besegrar Sten Sture den yngre i slaget vid Bogesund. Efter Kristian II:s kröning sker Stockholms blodbad. Åttiotvå ledande svenskar som tidigare hade fått amnesti av Kristian II avrättas. På grund av detta fördrivs han från Sverige året efter och Kalmarunionen går i graven.

Vasatiden