Startsidan Svensk historia Historisk atlas Historiska källor Karoliner Gästbok
Allmänt Kungar Landskap Politik Statsmän
 
  Forntiden

  Vikingatiden
  Tidig medeltid
  Folkungatiden
  Unionstiden
  Vasatiden
  Stormaktstiden
  Frihetstiden
  Gustaviansk tid
  1800-talet
  1900-talet

 
 
  Befolkning
  Kartor
  Städer
  Sveriges krig

 

Örjan Martinsson

Vasatiden

1521 Gustav Vasa gör uppror mot Kristian II och utnämns till riksföreståndare.

1523 Gustav Vasa väljs till kung av riksdagen i Strängnäs den 6 juni. Vid midsommar kapitulerar Stockholm för Gustav Vasa.

1525 Ett uppror mot Gustav Vasas regim bryter ut i Dalarna. Det kuvas snabbt men ytterligare uppror sker åren 1527, 1529, 1531 och 1542.

1527 Reformationen inleds i Sverige med riksdagen i Västerås. Kyrkan upphör att vara en politisk maktfaktor och dess jord dras in.

1534-1536 Sverige intervenerar i Grevefejden, ett danskt inbördeskrig, för förhindra att Kristian II återtar makten i Danmark.

1541 Den svenska bibelöversättningen trycks

1542-1543 Dackefejden. Det sista och det allvarligaste upproret mot Gustav Vasa kuvas. Hela Småland med undantag av borgarna hade varit kontrollerat av upprorsmännen.

1544 Riksdagen i Västerås avskaffar valkungadömet och beslutar att kronan ska gå i arv inom Vasaätten.

1555-1557 Krig mot Ryssland. Finland härjas svårt.

1560 Gustav Vasa dör och efterträds av sin son Erik XIV.

1561 Estland låter sig annekteras av Sverige för att få skydd mot ryska härjningar. Som en följd av detta bryter krig ut mot Polen 1561-68.

1563-1570 Nordiska sjuårskriget. Krig mot Danmark och Lübeck.

1568 Erik XIV gifter sig med bonddottern Karin Månsdotter. Hans bröder Johan och Karl svarar med att göra uppror. Johan III blir ny kung.

1570-1583 Sverige angrips av Ryssland och dras in i det Livländska kriget.

1590-1595 Ett vapenstillestånd med Ryssland förnyas inte. Men efter ett kort krig sluts fred i Teusina. Sveriges innehav av Estland bekräftas och den finska gränsen regleras till svensk förmån.

1592 Johan III dör och efterträds av sin katolske son Sigismund som även är kung av Polen.

1593 På Uppsala möte bestäms slutgiltigt att Sverige är ett protestantiskt land och att Uppsala universitet ska återupprättas.

1596-1597 Klubbekriget. De finska bönderna gör ett misslyckat uppror mot adelns styre i Finland.

1597-1599 Hertig Karl gör uppror mot sin brorson Sigismund och besegrar honom i slaget vid Stångebro 1598. Året efter avsätts Sigismund av en riksdag i Stockholm.

1600 Hertig Karl låter avrätta de rådsherrar som varit lojala till Sigismund, "Linköpings blodbad". Krig mot Polen bryter ut.1600-1629.

1604 En riksdag i Norrköping erkänner hertig Karl som kung Karl IX.

1611 Danmark angriper Sverige och Karl IX dör.

Stormaktstiden