Startsidan Svensk historia Historisk atlas Historiska källor Karoliner Gästbok
Historisk kalender Uppdateringar Källförteckning Länkar
 
     2011
     2010
     2009
     2008
     2007
     2006
     2005
     2004
     2003
     2002

                                    


Örjan Martinsson

Uppdateringar 2002


Förstasidan till det som skulle bli Tacitus.nu såg ut så här den 12 november 2002

7 november En gästbok läggs till.

11 november En artikelsida, uppdateringssida och en artikel om Stora nordiska kriget läggs till. Texter om Karl XII, Ulrika Eleonora och Fredrik I tillförs temat Svenska kungar. Källförteckningen och innehållsförteckningen får ett nytt utseende.

18 november Sidorna om ätten Holstein-gottorp och ätten Bernadotte färdiga. Startsidan och länkförteckningen får ett nytt utseende. Flera nya länkar läggs till. Dessutom mindre redigeringar av hemsidans texter.

21 november En sida om medeltida makthavare läggs till temat Svenska kungar. Länkförteckningen utökas med fyra nya länkar.

25 november Sidan om riksföreståndarna klar, därmed är hela temat om Svenska kungar färdigt. Kronologin ändras så att den gustavianska perioden omfattar åren 1772-1809.

3 december Ett helt nytt avsnitt, "Historisk kalender", införs. Det innebär att tretton nya sidor läggs till och att den blå kantlisten på alla gamla sidor ändras. Som en följd av detta ändras också startsidan samt innehålls- och källförteckningen.

16 december Problem med min Internetanslutning har förhindrat mig från att uppdatera hemsidan. Nu kan jag äntligen lägga till fem kartor på sidan om medeltidens gränsförändringar. Dessutom utvidgas länkförteckningen och ytterligare händelser läggs till den historiska kalendern. Slutligen har jag anslutit mig till "Sveriges historiaringen", vilket syns på startsidan.

17 december Temat Befolkning utvidgas med fem nya sidor

18 december Den historiska kalender utökas så att bara 80 dagar är tomma

Uppdateringar 2003

13 januari Inläggen om Karl XII:s död i gästboken flyttas till en egen artikel. Uppgiften om samma händelse i kronologin ändras. Tre nya händelser läggs till den historiska kalendern.

20 januari Brevväxlingen mellan mig och Anders Wesslén om Karl XII:s död läggs till hemsidan som del 2 till artikeln som lades till förra veckan.

Under februari och mars ändrade jag designen på hemsidan och möblerade om innehållet. De viktigaste förändringarna på innehållet var att stora teman förvandlades till självständiga sektioner av hemsidan. Mindre teman blev nedlagda och förvandlades till artiklar. Stora sidor delades upp i flera mindre och några sidor försvann helt och hållet, däribland uppdateringssidan.

 
Hemsidans utseende den 2 maj 2003 (efter designändringen i februari)

Under våren lade jag till porträtt på kungarna. I juli skedde en stor utvidgning av kartsektion. Alla gamla kartor gjordes om och nya kartor över de skandinaviska ländernas gränsförändringar lades till. I augusti skapades sedan detta forum som ersatte den gamla gästboken.

10 september Jag har samlat alla länkförteckningar i en ny sektion av hemsidan och även utvidgat dem. Dessutom har varje sektion fått en räknare vars symbol syns i det nedre högra hörnet på varje startsida.

25 september Jag har nu gjort en utvidgning av sektionen "Svenska kungar". Utöver en lista över Sveriges katolska ärkebiskopar har jag lagt till danska, norska, engelska, brittiska, skotska och tyska regentlängder. Förmodligen kommer de i framtiden att bilda en egen sektion av hemsidan när jag har lagt till fler regentlängder.

Jag har även fyllt igen januari månads luckor i den historiska kalendern. Anders Lundin har skickat mig en så lång lista på händelser som ägde rum under januari att jag nog kommer att behöva göra större förändringar på kalendern för att få med alla nya datum.

2 oktober Tre nya sidor med händelser från januari månad har lagts tilll den historiska kalendern. Folkomröstningen om euron den 14:e september har också lagts till. Jag ska någon gång uppdatera mina sidor om Sveriges folkomröstningar så att även den senaste kommer med. Men eftersom jag har mycket annat att göra kommer det nog att dröja.

Regentlistan över tyska kejsare och kungar har dessutom utvidgats.

15 oktober Kartsektionen har utvidgats med en sida om istiden. Alla sidor på hemsidan har också fått en länk till "Historical Atlas" som är min engelska översättning av främst kartsektionen.

23 oktober En sida om gränsförändringarna i Slesvig-Holstein har lagts till. Dessutom har kartorna i startsidan och i kronologin bytts ut. Länkförteckningarna har också möblerats om och många nya länkar har lagts till.

19 november En helt ny sektion med utländska regentlängder har skapats. Nya regentlängder är Frankrike, Frankerriket, Polen, Ungern, Österrike och Brandenburg-Preussen.

Den gamla sektionen Historiska artiklar har tagits bort och länken till de filer som utgjorde sektionen finns på startsidan. De tre olika källförteckningar som jag hade har slagits ihop till och finns nu länkad från startsidan.

25 november Böhmens regentlängd har lagts till.

26 november Källförteckningen på min hemsida har rationaliserats bort. Jag har varit dålig på att uppdatera den och har nu valt att flytta innehållet till en tråd i det här forumet. Har ni några frågor om vilka källor jag har använt mig av är det bara att posta dem i den tråden.

De filer som tidigare ingick i sektionen artiklar har fått en mer framskjuten plats på förstasidan. Artikeln om landskap har jag tagit bort eftersom den var ganska meningslös, den var bara ett minne av min för länge sedan nerlagda plan att skriva om varje landskaps historia. Min B-uppsats i historia som var bland det första jag la upp på hemsidan är nu inte längre tillgänglig på hemsidan. Den passade inte tillsammans med de andra sidorna. Men den finns än så länge kvar fysiskt på adressen http://home.student.uu.se/o/orma1967/officerarna%201805-1811.htm

4 december Regentlängder till Spanien, Kastilien, Aragonien och Bägge Sicilierna har lagts till.

18 december Jag har nu bytt Internetadress från http://home.student.uu.se/o/orma1967 till http://www.tacitus.nu. Min hemsida byter därmed namn till Tacitus.nu. I samband med flytten har också en hel del ommöbleringar skett.

Ursprungligen var det även tänkt att jag skulle fräscha upp layouten på sidorna. Men arbetet med att strukturera om hemsidan och fixa alla länkar har varit så pillrigt att jag skjuter upp det till en obestämd framtid.


Startsidans utseende den 27 december 2003 efter namnbytet och adressändringen

Uppdateringar på Tacitus.nu under 2004