Startsidan Svensk historia Historisk atlas Historiska källor Karoliner Gästbok
Historisk kalender Uppdateringar Källförteckning Länkar
 
     2011
     2010
     2009
     2008
     2007
     2006
     2005
     2004
     2003
     2002

                                    


Örjan Martinsson

Uppdateringar 2004

8 januari Tyvärr hade jag tydligen inte lyckats fixa alla länkar när jag jag åkte hem för julen. Ett besvärande stort antal var fortfarande brutna. Nu har dessa åtgärdats tillsammans med flera andra småfel som hänger ihop med flytten till www.tacitus.nu

En nyhet är att jag har tagit tillbaka den gamla gästboken. Dessutom är inte forumet länkat från alla sidor längre. För att utveckla forumet har jag publicerat ett antal artiklar från nordisk familjebok som kan vara av intresse för andra än mig själv. Artiklarna är dock endast tillgängliga för medlemmar.

9 januari Regentlängdssektionen har strukturerats som och indelats i geografiska undergrupper. Dessutom har nya kartor lagts till i den sektionen och på startsidan. Förhoppningsvis har hemsidan nu funnit sin form och att det kommer att dröja innan det blir aktuellt med några fler ommöbleringar.

20 januari Regentlängdssektionen har utvidgats med Savoyen-Sardinien och en påvelängd. Dessutom har kunga- och kejsarkronor lagts till som nya symboler och färgkodningen setts över.

 
Startsidans utseende den 8 februari 2004, kartan hade lagts till en månad tidigare och skulle vara kvar där fram till våren 2008.

I Statsmän-sektionen har en sida om Sveriges hertigar lagts till.

27 januari Regentlängdssektionen har utvidgats med Portugal, Finland, Ryssland och Turkiet. Smärre förändringar av layouten har också gjorts. Bland annat har kartorna i den sektionen förminskats så att inte alla besökare ska behöva scrolla ner till länkarna.

28 januari Regentlängder för Belgien, Nederländerna och Litauen har lagts till.

20 februari Utöver regentlängder över Bayern och Navarra som har lagts till tidigare har jag nu också lagt till Hannover, Romarriket, Bysantinska riket, Grekland, Bulgarien, Serbien, Kroatien, Rumänien, Valakiet, Moldavien och Transsylvanien. Dessutom har strukturen på regentlängdsfilerna ändrats, denna förändring är inte synlig men innebär att filstorlekarna i genomsnitt har halverats.

25 februari Regentlängder för Württemberg, Milano och Toscana har lagts till. Italiens regentlängd har flyttats till en egen sida.

8 mars Sachsens regentlängd har utökats så att alla sisådär tusen olika sachsiska hertigdömen som har existerat genom tiderna numera finns medtagna i regent-sektionen. Med detta sätter jag punkt för de senaste månadernas arbete med Europas regentlängder. Fler länder kommer att tas med i framtiden. Men det lär nog dröja ett bra tag innan det blir aktuellt.

31 mars En sida om kejsartitelns ursprung och de olika kejsardömen som har existerat genom tiderna har lagts till.

http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/regenter/titlar/kejsare.htm

6 april Sidan om valdeltagandet har utökats med mer statistik och ett nytt diagram. En sida som redovisar partiernas valresultat i riksdags-, landstings- och kommunalvalen har också lagts till.

http://www.tacitus.nu/svenskhistoria/politik/valdeltagandet.htm
http://www.tacitus.nu/svenskhistoria/politik/valresultat.htm

22 april Befolkningssektionen har utvidgats med elva nya sidor. Nu finns det befolkningsstatistik från varje land i Europa, med undantag av de riktigt små staterna.

http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/befolkning/

3 maj Som en följd av att EU har fått tio nya medlemsstater har sidan om EU:s utvidgning uppdaterats. de gamla kartorna har dessutom blivit ersatta av nya och större Europakartor.

Eftersom min hemsida är uppkallad efter den romerske historikern Cornelius Tacitus kan det vara lämpligt att ha en text om hans liv. En sådan text har nu lagts till och finns på adressen:

http://www.tacitus.nu/tacitus.htm

26 juni Den historiska atlasen har utökats med kronologier och kartor över Romarrikets historia.

http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/romarriket.htm
http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/rom1.htm
http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/rom2.htm
http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/rom3.htm

30 juli Tio kartor över Europa från 1648 till idag har lagts till.

http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/europa.htm

9:augusti Kartor med berättande text om Preussens historia har lagts till.

http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/preussen.htm

20 augusti En karta som täcker Preussens territoriella utveckling mellan 1871 och 1929 har lagts till de befintliga sidorna. Dessutom har texten för den aktuella tidsperioden justerats något.

14 september Kartor och berättande text om Frankerriket historia från 358 till 911 har lagts till och regentlängden över Italien har utökats till att omfatta germanrikena.

http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/frankerriket.htm
http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/frankerriket2.htm
http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/regenter/italien/italien.htm

17 september Forumet har flyttat från http://svenskhistoria.proboards7.com/index.cgi till http://forum.tacitus.nu/index.php

20 september En regentlängd över Visigoternas rike har lagts till.

http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/regenter/iberiska/visigoterna.htm

25 september Regentlängder över Svebernas och Vandalernas riken samt över alla burgundiska stater har lagts till.

http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/regenter/vasteuropa/burgund.htm
http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/regenter/iberiska/sveberna.htm
http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/regenter/italien/vandalerna.htm

7 november En översyn har gjorts av regentlängderna för att göra dem mer enhetliga. Dessutom har färgkoderna ändrats och tre sektioner med nya regentlängder har lagts till.

http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/regenter/baltikum/
Utöver Litauen innehåller den nya regentlängder över Tyska orden, Livländska orden, Preussen, Kurland samt furstbiskopsdömena Riga, Dorpat, Ösel-Wieck och Kurland.

http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/regenter/benelux/
Utöver Nederländerna och Belgien innehåller den nya regentlängder över Holland, Flandern, Hainaut, Geldern, Brabant, Namur, Limburg och Luxemburg

http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/regenter/frankrike/
Utöver Frankrike, Frankerriket och Burgund innehåller den nya regentlängder över Akvitanien, Lothringen, Normandie och Provence.

19 november Fyra sidor med med regentlängder över Pfalz, Holstein och Slesvig-Holstein har lagts till.

http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/regenter/tyskland/pfalz1.htm
http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/regenter/tyskland/pfalz2.htm
http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/regenter/tyskland/holstein.htm
http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/regenter/tyskland/slesvig-holstein.htm

3 december Ytterligare fyra tyska regentlängder har lagts till. Denna gång över Braunschweig, Hessen och Oldenburg med Delmenhorst.

http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/regenter/tyskland/braunschweig1.htm
http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/regenter/tyskland/braunschweig2.htm
http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/regenter/tyskland/hessen.htm
http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/regenter/tyskland/oldenburg.htm

10 december Regentlängder över Baden, Mecklenburg och Thüringen har lagts till.

http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/regenter/tyskland/baden.htm
http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/regenter/tyskland/mecklenburg.htm
http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/regenter/tyskland/thuringen.htm

20 december Nassau och Anhalt har lagts till i regentlängdssektionen.

http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/regenter/tyskland/nassau.htm
http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/regenter/tyskland/nassau2.htm
http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/regenter/tyskland/anhalt.htm

31 december Regentlängder för Pommern, Rügen och Meissen har lagts till och den polska avdelningen har fått en indexsida.

http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/regenter/polen/
http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/regenter/polen/pommern.htm
http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/regenter/tyskland/meissen.htm

För övigt har forumet blivit uppdaterat från version 2.0.10 till version 2.0.11. Någon märkbar förändring har inte skett men den var nödvändig eftersom det har kommit ut ett virus som utnyttjar en säkerhetslucka i den gamla versionen. Av den anledningen var forumet avaktiverat under mellandagarna.

Uppdateringar på Tacitus.nu under 2005