Startsidan Svensk historia Historisk atlas Historiska källor Karoliner Gästbok
Historisk kalender Uppdateringar Källförteckning Länkar
 
     2011
     2010
     2009
     2008
     2007
     2006
     2005
     2004
     2003
     2002

                                    


Örjan Martinsson

Uppdateringar 2005

7 januari Regentlängder över Schwaben, Franken och Schlesien har lagts till.

http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/regenter/tyskland/schwaben.htm
http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/regenter/tyskland/franken.htm
http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/regenter/polen/schlesien.htm
http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/regenter/polen/oberschlesien.htm

Dessutom har Brandenburg-Preussens regentlängd utökats med dess föregångare markgrevskapet Nordmark. Mährens markgrevar har bifogats till Böhmens regentlängd.

9 januari När jag gjorde en närmare granskning visade det sig att Mährens historia var mer komplicerad än vad jag först trodde. Dess regentlängd har därför utökats och blivit en egen sida.

http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/regenter/centraleuropa/mahren.htm

24 januari Thüringens regentlängd har utökats till att omfatta även tiden före lantgrevskapet. Meissens regentlängd har kompletterats med markgrevskapen Ostmark, Merseburg och Zeitz. Kartan i Centraleuropas indexsida har bytts ut. Dessutom har smärre justeringar av Mährens och Österrikes regentlängder gjorts. Slutligen har nya regentlängder över furstendömet Hohenzollern, borggrevskapet Nürnberg och markgrevskapen Ansbach och Bayreuth lagts till.

http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/regenter/tyskland/hohenzollern.htm
http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/regenter/tyskland/nurnberg.htm

31 januari Länkförteckningarna har omorganiserats och utökats något.

Nya regentlängder för den här gången är: Jülich, Kleve, Berg, Mark, Ravensberg, Tyrolen, Salzburg, Kärnten och Steiermark.

http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/regenter/tyskland/julich-kleve.htm
http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/regenter/centraleuropa/tyrolen.htm
http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/regenter/centraleuropa/salzburg.htm
http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/regenter/centraleuropa/karnten.htm


Startsidans utseende den 4 februari 2005

10 mars En regentlängd över Parma har lagts till. Sidan om Tysklands befolknings har dessutom utökats och gjorts tydligare

http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/regenter/italien/parma.htm
http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/befolkning/tyskland.htm

Som ni kanske har märkt så har jag tagit det lugnt den sista tiden. Efter att ägnat mycket tid och energi åt tyska regentländer under hösten och vintern har jag valt att trappa ner tempot på arbetet med hemsidan under våren. Bortsett från mindre justeringar och tillägg kommer det därför inte att ske några större uppdateringar förrän under sommaren då jag har tänkt börja med projektet att rita kartor och skriva texter om Tysklands historia

24 april En ny sektion om svenska landskap har lagts till och den innehåller just nu sidor om Skåne, Småland och landskapen i Nedre Norrland. Sektionen är fortfarande under uppbyggnad och fler sidor kommer att läggas till efterhand i mån av tid.

http://www.tacitus.nu/svenskhistoria/land

Den här förändringen av Svensk historia-delen har också lett till att den historiska kalendern har lyfts ut och blivit en fristående sektion. Den passade inte riktigt in bland de övriga och som fristående sektion går det nu att lägga in internationella händelser i den. Som en följd av detta har adressen till kalendern ändrats.

http://www.tacitus.nu/kalender/

En annan nyhet är att alla sidor på hemsidan (bortsett från den historisk atlasen) nu länkar till forumet. Det fanns tidigare en sådan länk till det gamla forumet, men jag tog bort den eftersom den låga aktiviteten gjorde att det inte kändes befogat att länka till den överallt. Naturligtvis innebar det att forumaktiviteten sjönk från att vara låg till att bli näst intill obefintligt. Nu när det har varit lite liv i Loungen kan det vara värt att testa det igen och se vad som händer.

15 maj En artikel om Gotlands historia har lagts till.

http://www.tacitus.nu/svenskhistoria/land/gotland.htm

28 maj En sida om Västerbottens, Norrbottens och Lapplands historia har lagts till.

http://www.tacitus.nu/svenskhistoria/land/vasterbotten.htm

19 juli Det var länge sen sist men i gengäld blev det en riktigt stor uppdatering denna gång. Fördjupningsartiklar om Gustav Vasa vars omfång motsvarar ungefär 22 A4-sidor har lagts till.

Fakta om Gustav Vasa
Kronologi över Gustav Vasas tid
Gustav Vasas familj

Gustav Vasas tidiga år - 1496-1520
Befrielsekriget - 1521-1524
Sturepartiet och upproren - 1523-1533
Skulden till Lübeck och reformationen - 1523-1541
Den tyska perioden och Dackefejden - 1538-1543
Gustav Vasas sena år - 1544-1560

25 september Ett liknande arbete om Karl Knutsson (Bonde) har lagts till.

Fakta om Karl Knutsson Bonde
Kronologi över Karl Knutsson Bondes tid
Karl Knutssons familj och uppväxt

Upproren mot Erik av Pommern - 1434-1439
Kristoffer av Bayern och Karl Knutssons kungaval - 1440-1448
Karl Knutssons första kungatid - 1448-1457
Exilen i Preussen och återkomsten till Sverige - 1457-1466
Anarkin och tredje gången kung - 1466-1470

16 oktober En artikel om Dalarnas och Västmanlands historia har lagts till.

http://www.tacitus.nu/svenskhistoria/land/dalarna.htm

19 oktober En artikel om Värmlands historia har lagts till.

http://www.tacitus.nu/svenskhistoria/land/varmland.htm

30 oktober Jag har valt att komplettera min artikel om Hälsinglands historia med en sida om hur Adam av Bremen skildrade detta landskap.

http://www.tacitus.nu/svenskhistoria/land/halsingland2.htm

2 november Artiklar om Blekinges och Ölands historia har lagts till.

http://www.tacitus.nu/svenskhistoria/land/blekinge.htm
http://www.tacitus.nu/svenskhistoria/land/oland.htm

17 november En artikel om Bohusläns historia har lagts till.

http://www.tacitus.nu/svenskhistoria/land/bohuslan.htm

8 december Nu har även en artikel om Hallands historia skrivits.

http://www.tacitus.nu/svenskhistoria/land/halland.htm

Uppdateringar på Tacitus.nu under 2006