Startsidan Svensk historia Historisk atlas Historiska källor Karoliner Gästbok
Historisk kalender Uppdateringar Källförteckning Länkar
 
     2011
     2010
     2009
     2008
     2007
     2006
     2005
     2004
     2003
     2002

                                    


Örjan Martinsson

Uppdateringar 2007

2 januari I snart ett helt år har jag suttit på några fördjupningsartiklar om Sten Sture den äldre. Jag har inte publicerat dem eftersom alla inte är skrivna än (hann bara till 1481), men då jag inte vet när detta kommer att ske är det onödigt att bara låta dem ligga där. Därför har jag nu publicerat den ofullbordade biografin av Sten Sture den äldres samt gjort nödvändiga ommöbleringar i Statsmän-sektionen.

Sten Sture den äldre
Sjöbladsätten och de tidiga åren (1440-1470)
Slaget vid Brunkeberg och kampen mot Kristian I (1470-1481)
Kalmar recess och kampen mot Axelssönerna (1481-) (ofullbordad)
Fakta om Sten Sture den äldre

Dessutom har regentlängder över Island, Cypern och kungadömet Jerusalem lagts till.

http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/regenter/skandinavien/island.htm
http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/regenter/balkan/cypern.htm
http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/regenter/jerusalem.htm

7 januari Regentlängder över Benevento, Capua, Salerno och Monferrato har lagts till.

http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/regenter/italien/benevento.htm
http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/regenter/italien/monferrato.htm

19 januari Fördjupningsartiklar om alla sveakungar mellan åren 829 och 995 har lagts till. Dessutom har översättningar av Hervararsagans och västgötalagens kungalängder bifogats.

Ansgarskrönikans sveakungar (Björn, Anund och Olof)
Sveakungar i de isländska sagorna (Erik Emundsson och Björn Eriksson)
Adam av Bremens sveakungar (Ring och Emund Eriksson)
Erik Segersäll

Hervararsagans kungalängd
Västgötalagens kungalängd

30 januari En artikel om Anund Jakob har lagts till. Dessutom har artikeln om Olof Skötkonung utökats. De nyligen publicerade sidorna om Adam av Bremen och de isländska sagornas sveakungar har slagits samman för att ge ett mer kronologiskt upplägg.

http://www.tacitus.nu/svenskhistoria/kungar/vikingatid/anund_jakob.htm

7 februari Jag har fortsatt med att utöka artikeln om Olof Skötkonung och det har därför blivit nödvändigt att avlasta den genom att skapa två underartiklar.

Myntpräglingen i Sigtuna och Olof Skötkonungs tillnamn
Olof Skötkonung och kristnandet

I huvudartikeln har mer information om Ragnvald jarl och Torgny lagmans försök att få Olof Skötkonung att sluta fred lagts till.

10 februari Ytterligare information om Olof Skötkonung har lagts till. Bland annat om slaget vid Svolder och hans familjeförhållanden. Jag har också ritat ett släktträd för att åskådliggöra alla släktförbindelser. Dessa tillägg har gjort det nödvändigt att skapa ännu en underartikel till Olof Skötkonung. Nu anser jag dock att fördjupningsartiklarna om honom är färdiga och några större förändringar kommer inte att ske inom den närmaste framtiden.

Olof Skötkonungs familj

17 februari En artikel om Emund den gamle, även kallad Emund Slemme, har lagts till.

http://www.tacitus.nu/svenskhistoria/kungar/vikingatid/emund.htm

25 februari Ett släktträd över Norges medeltida kungar har lagts till (mitt hittills största diagram).

http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/regenter/skandinavien/norge2.htm

2 mars En artikel om Stenkil har lagts till.

http://www.tacitus.nu/svenskhistoria/kungar/stenkil/stenkil.htm


Startsidans utseende den 10 mars 2007

11 mars Jag har gjort en översyn av artiklarna om vikingatidens kungar och lagt till lite mer information. Framförallt sidorna om Olof Skötkonung. Jag har nämligen upptäckt en i mitt tycke mycket trovärdig tolkning av Anglosaxiska krönikan som går ut på att Olof Skötkonung genomförde ett vikingatåg mot England tillsammans med Sven Tveskägg år 994. Samt att han lät döpa sig där efter att den engelske kungen gick med på att betala ut danagäld. Teorin har fått en egen sida och jag har även låtit avsnittet om Olof Skötkonungs tillnamn bli en egen sida.

Olof Skötkonungs vikingatåg och dop i England
Olof Skötkonungs tillnamn

17 mars En artikel om de kungar som regerade åren 1066-1081 har lagts till.

Erik & Erik, Halsten, Anund från Ryssland och Håkan Röde

27 mars Och så har även Inge den äldre fått en artikel.

Inge den äldre

14 april En fördjupningsartikel om Inge den äldres krig mot Magnus Barfot har lagts till. Källorna ger vitt skilda versioner och denna sida innehåller utdrag från samtliga källor utom Fagerskinna (som är svindyr att få tag i).

Inge den äldre och kriget mot Magnus Barfot

12 maj En artikel om de historiskt tveksamma hednakungarna Blot-Sven, Erik Årsäll och Kol har lagts till. Därmed har alla 1000-talskungar fått fördjupningsartiklar.

Blot-Sven, Erik Årsäll och Kol

17 juni En riktigt stor uppdatering denna gång eftersom jag har skannat in den första delen av Emil Olssons översättning av Heimskringla från 1919-1926. Detta kommer att bli sommarens projekt och har lett till en del ommöbleringar i den del där jag har haft Tacitus mindre skrifter. Delen kallas nu för "Historiska källor" och en särskild subdomän har skapats åt den.

Den första delen av Heimskringla som nu har lagts till innehåller Ynglingasagan, Halvdan svartes saga, Harald Hårfagers saga, Håkon den godes saga, Harald Gråfälls saga samt Olav Tryggvasons saga.

Som en jämförelse till Snorres Ynglingasaga har jag även skannat motsvarande avsnitt från Historia Norwegie.

http://cornelius.tacitus.nu
http://cornelius.tacitus.nu/heimskringla
http://cornelius.tacitus.nu/historia-norwegie.htm

27 juni Olav den heliges saga som omfattar en tredjedel av Heimskringla har nu skannats in. Jag har även lagt till innehållsförteckningar med alla kapitelrubrikerna i början av de större sagorna. Tillsammans med innehållsförteckningen har jag även lagt till ett referat till Olav den heliges saga för att göra det lättare att hitta bland de 251 kapitlen.

http://cornelius.tacitus.nu/heimskringla/olav-helige/index.htm


Startsidans utseende den 29 juni 2007

3 juli Jag har nu lagt till Magnus den godes saga. Dessutom har jag samlat alla minibiografier över isländska skalder i notapparaten i en särskild sida.

http://cornelius.tacitus.nu/heimskringla/magnus-gode/index.htm
http://cornelius.tacitus.nu/heimskringla/skalder.htm

8 juli Arbetet med att skanna in Heimskringla fortskrider och jag har nu lagt upp alla sagorna fram till Harald Gilles död 1137.

Harald Hårdrådes saga
Olav Kyrres saga
Magnus Barfots saga
Magnussönernas saga
Magnus den blindes och Harald Gilles saga

16 juli Hela Heimskringla är nu äntligen publicerat på Internet.

Haraldssönernas saga
Håkon Herdebreis saga
Magnus Erlingssons saga

2 augusti Jag har nu påbörjat arbetet med att skanna in Olof Kolmodins översättning av Tacitus Annaler. Det verk som i ett internationellt perspektiv är Tacitus viktigaste. Det är nämligen vår främsta källa till den äldsta kejsartidens historia (från Tiberius till Nero).

Hittills har jag skannat in de två första böckerna (tolv är bevarade) och planen är att bli klar under sommaren 2008 (då även en modernisering av texten kommer att ske). Tanken är alltså att hålla en ganska låg arbetstakt eftersom jag har andra saker på hemsidan som jag vill prioritera under det kommande året. Att jag ändå börjar med arbetet redan nu beror på att jag i praktiken kommer att bli tvungen att korrekturläsa texten två gånger eftersom jag sedan ska modernisera språket. Därför vill jag sprida ut arbetet över en längre tid.

http://cornelius.tacitus.nu/annales/index.htm

20 augusti Då arbetet med att skanna in Annalerna har gått snabbare än väntat har jag redan nu publicerat de första sex böckerna, vilka täcker in Tiberius regeringstid 14-37 e.Kr. Länken dit är densamma som i inlägget ovan. Jag har också ändrat mig angående moderniseringen av texten, den är inte alls svår att förstå när man väl har börjat läsa den. Dessutom är väl ålderdomligt språk inget som avskräcker de potentiella läsarna av Tacitus Annaler.

21 augusti Annales elfte bok har lagts till. Den täcker in delar av åren 47-48 och skildrar Claudius förehavanden med sin otrogna hustru Messalina.

http://cornelius.tacitus.nu/annales/47.htm

5 september Den tolfte boken och en bit av den trettonde har lagts till. dessutom ar jag lagt till Bertil Cavallins sammanfattning av händelserna som ägde rum under perioden 38-47 e.Kr. (den lucka som utgörs av de förlorade böckerna 7-10).

Sammanfattning av Romarrikets historia åren 38-47 e.Kr.
Bok 12

10 september De sista böckerna av Annales har nu lagts till.

Bok 13
Bok 14
Bok 15
Bok 16

22 september Då jag inte har lyckats få tag på Kolmodins översättning av Tacitus Historiae har jag istället börjat skanna in hans översättning av Livius Romerska historia. Hittills har jag hunnit med de två första böckerna.

http://cornelius.tacitus.nu/livius/index.htm

29 september Livius tredje bok har lagts till (tidsperioden 467-445 f.Kr.).

http://cornelius.tacitus.nu/livius/3a.htm

7 oktober Livius fjärde och femte bok har lagts till. Den sistnämnda avslutas med gallernas plundring av Rom år 386 f.Kr. (390 enligt den traditionella dateringen).

Bok 4
Bok 5

17 oktober Livius sjätte och sjunde bok har nu lagts till. Dessa slutar år 342 f.Kr. när samniterkigen som skulle göra Rom till Mellanitaliens obestridde härskare just hade börjat. Detta blir också den sista böckerna som skannas in av mig inom den närmaste framtiden eftersom jag saknar de övriga delarna av Kolmodins översättning (bok 8-10 och 21-27).

Bok 6
Bok 7

6 november Hervararsagan i A. U. Bååths översättning har lagts till.

http://cornelius.tacitus.nu/sagor/hervarar/index.htm

25 november Jag har fortsatt med att skanna in A. U. Bååths översättningar. Denna gången sagan om de berömda jomsvikingarna. Dessutom har begreppsförklaringar och ett förord av Emil Olson till de nämnda sagorna (som är hämtade från boken Isländska sagor från 1925).

http://cornelius.tacitus.nu/sagor/jomsvikingarna/

http://cornelius.tacitus.nu/sagor/forord.htm
http://cornelius.tacitus.nu/sagor/kommentarer.htm

26 november En sida information om översättarna Emil Olson och A. U. Bååth har lagts till.

http://cornelius.tacitus.nu/olson-baath.htm

27 november En artikel om Olof Kolmodin d.y. som översatt Tacitus' annaler och Livius har också lagts till.

http://cornelius.tacitus.nu/kolmodin.htm

9 december En sida som beskriver källäget och innehåller de viktigaste källtexterna om Styrbjörn Starke har lagts till. Han var den svenske viking som blev hövding över jomsvikingarna och stupade i slaget vid Fyrisvallarna i mitten av 980-talet när han försökte störta sin farbror Erik Segersäll.

http://cornelius.tacitus.nu/sagor/styrbjorn.htm

23 december Regentlängder över Wessex, Mercia, Northumberland, Deira, Bernicia, York och pikterna har lagts till.

http://www.tacitus.nu/historisk-atlas/regenter/brittiska/

28 december Sagan om Gunnlög ormtunga och skald-Ramn har nu lagts till. Det är en romantisk saga i isländsk stil (dvs. inte så mycket kärlek men mycket mer av bitter fiendskap). Sagan har svenskanknytning i och med att Gunnlög vistas först hos Sigurd jarl i Västergötland och sedan hos Olof Skötkonung i Uppsala.

http://cornelius.tacitus.nu/sagor/gunnlaug/

Sidan om Styrbjörn starke som jag lade upp tidigare har reducerats så att den bara innehåller den längsta sagan om honom. Istället har en ny sida skapats i kungasektionen som innehåller alla källtexter om honom samt källkritiska kommentarer.

http://www.tacitus.nu/svenskhistoria/kungar/vikingatid/styrbjorn.htm

Uppdateringar på Tacitus.nu under 2008