Startsidan Svensk historia Historisk atlas Historiska källor Karoliner Gästbok
Historisk kalender Uppdateringar Källförteckning Länkar
 
     2011
     2010
     2009
     2008
     2007
     2006
     2005
     2004
     2003
     2002

                                    


Örjan Martinsson

Uppdateringar 2009

19 januari På grund av stora problem med spamrobotar har lösenordskydd införts för Forum Tacitus. Detta innebär att det inte längre går att läsa forumsidorna om man inte genom att mejla till mig begär att få ett användarkonto upprättat. I praktiken har detta lett till att forumet har blivit nedlagt och nu tills vidare fungerar som ett arkiv.

8 februari En ny uppdateringssida och ett arkiv med äldre uppdateringar har införts genom att överföra innehåll från det numera stängda forumet. Dessutom har jag lagt till bilder på äldre versioner av hemsidans startsida. Likaså har källförteckningen överförts från forumet till en egen sida.

3 april En helt ny del, "Karoliner" har lagts till bestående av 16 sidor som anknyter till mitt intresse för att gjuta och måla tennsoldater.

17 maj Karoliner-delen har utökats med två sidor som beskriver ryssarnas och svenskarnas uniformer i slaget vid Ljesna samt en källförteckning. Dessutom har jag gjort en mindre breddning av sidorna på Tacitus.nu för att anpassa dem till formatet på de annonser som är placerade längst ner på sidorna. Tacitus.nu har gått ifrån 700 bildpunkters bredd till 728 bildpunkter (exklusive annonsutrymmet längst till höger). Vissa delar av hemsidan, som till exempel karoliner-delen, har dock en bredd på 990 bildpunkter.

31 maj Några tillägg har gjorts till sidorna om Poltava och en sida som redovisar uniformerna för 27 ryska regementen som enligt Lars-Eric Höglunds bok deltog i slaget vid Poltava har lagts till.

3 juni Jag har målat ytterligare 90 tennsoldater sedan Karoliner-delen skapades för två månader sedan. Sidorna som visar bilder på och beskriver mina tennsoldater har därför utökats och en hel del fotografier har bytts ut. De norska tennsoldaterna har av utrymmesskäl fått bli en egen sida.

28 juni Ett stort antal sidor om slaget vid Poltava har lagts till. Egentligen återstår mycket arbete med dessa sidor men jag kunde inte låta 300-årsjubileumet av slaget passera obemärkt förbi.

6 juli En ny sida med tennsoldater (Smålands tremänningar) har lagts till. Dessutom har jag publicerat en sida om Sachsarnas uniformer i slaget vid Fraustadt som legat i byrålådan och samlat damm.

8 juli Två sidor om karolinska fanor och standar har lagts till. Dessutom har en tabell över Stora nordiska krigets fältslag, belägringar och sjöslag skapats.

4 augusti Två regentlängder över Makedonien och Ukraina har lagts till. Sedan tidigare har sidan om Europaparlamentsvalet blivit uppdaterad.

15 augusti En regentlängd över Vitryssland som omfattar furstendömena Polotsk och Turov-Pinsk har lagts till.

3 oktober En sida som beskriver de nordiska partisystemen med en serie diagram över valresultaten och förklarande text har lagts till.

11 oktober Mina sidor om slaget vid Fraustadt har utökats med en sida om de svenska uniformerna och en startsida som berättar om själva slaget samt innehåller en karta över arméernas slaguppställningar.

25 oktober Hemsidan har fått en ny logotyp. Sveriges stora riksvapen har funnits på hemsidens övre vänstra hörn ända sedan hösten 2002. Men behovet av en ny logotyp har funnits länge då hemsidans fokus tidigt utvidgades till att omfatta europeisk historia och inte bara svensk. Valet föll på Klio som är historieskrivningens musa. Det modifierade Klio-porträtt som fanns på startsidan har samtidigt bytts ut mot en bild som är mer lik originalet.

15 november Även sidorna om slaget vid Ljesna har fått en startsida med en karta över slagfältet.

2 december En sida om den preussiska arméns fälttåg har lagts till.

20 december Ännu mer information om Preussens fälttåg har lagts till genom att en sida som täcker in åren 1740-63 har lagts till.

Uppdateringar på Tacitus.nu under 2010