Startsidan Svensk historia Historisk atlas Historiska källor Karoliner Gästbok
Historisk kalender Uppdateringar Källförteckning Länkar
 
     2011
     2010
     2009
     2008
     2007
     2006
     2005
     2004
     2003
     2002

                                    


Örjan Martinsson

Uppdateringar 2011

30 januari Efter ett långt uppehåll har jag nu uppdaterat hemsidan med sidor som visar hur svenskarnas och sachsarnas uniformer såg ut i slaget vid Kliszow.

3 april Karoliner-delen har uppdaterats med fyra sidor om slaget vid Narva.

5 juni Karoliner-delen har uppdaterats med tre sidor om slaget vid Gadebusch.

24 juli En sida om det danska infanteriets uniformer 1700-1720 och en bilaga om danska uniformsförordningar 1711 & 1716 har lagts till.

7 augusti Sidorna med befolkningsstatistik har uppdaterats med uppgifter om 2010 och sidan och befolkningsstatistik över Belgien och Nederländernas provinser har lagts till. Dessutom har Historiska källor-delen reviderats så att sidorna har blivit bredare och som en följd av detta fått ändrad layout. N. E. Hammarstedts översättning av Germania från 1916 har också lagts till vid sidan av Per Perssons från 1929.


Startsidans utseende den 21 augusti 2011. En subtil skillnad jämfört med hur det var förut är att sidan har blivit bredare.

25 september Tennsoldatsgalleriet har uppdaterats med det senaste årets nytillskott och ändringar. Alla fotografier har i samband med detta bytts ut och galleriet har utökats från åtta till tio sidor.

2 oktober En sida som tipsar om vilka färger man kan använda för att måla hästar har lagts till.

9 oktober En förteckning över de bevarade svenska fanorna och standaren har lagts till. Den omfattar nio olika sidor och innehåller länkar till Digitalt museum för de enskilda fälttecknen.

30 oktober En sida om det danska kavalleriets uniformer 1700-1720 har lagts till.

13 november Sidorna om den danska armén under stora nordiska kriget har kompletterats med sidor om artilleriets uniformer och arméns organisation.

12 december Gustaf Abraham Pipers minnen från Karl XII:s ryska fälttåg och sin ryska fångenskap har skannats in och publicerats på Tacitus.nu.

Tillbaka till uppdateringarnas förstasida