Startsidan Svensk historia Historisk atlas Historiska källor Karoliner Gästbok
Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 
  Regentnamn
  Flaggor

 
 
  Brittiska öarna
  Benelux
  Frankrike
  Iberiska halvön
  Italien
  Centraleuropa
  Tyskland
  Skandinavien
  Baltikum
  Polen
  Östeuropa
  Balkan
 
_____________________

Örjan Martinsson

Gelderlands regenter

Föregångaren till den nederländska provinsen Gelderland var hertigdömet Geldern som utvecklades från grevskapet Wassenberg. Geldern var från början begränsat till ett område som nu ligger i den nederländska provinsen Limburg, men Gerard II gifte till sig Zutphen och Otto och Gerard III förenade Veluwe och Betuwe med Geldern, därefter omfattade Geldern ett stort område i centrala Nederländerna. I samband med Nederländernas frigörelse från det habsburgska väldet på 1500-talet delades Geldern, det ursprungliga Geldern förblev under Habsburgarnas kontroll och kom att kallas för Obergeldern. De övriga tre delarna, Zutphen, Veluwe och Betuwe, ombildades till den nederländska provinsen Gelderland. Större delen av Obergeldern tillföll Preussen 1715 för att sedan återförenas med Nederländerna 1815.

Grevskapet Wassenberg

1033-1042
1042-1052
1052-1058
1053-1082
1082-1096

Gerard I
Gerard II
Gerard III
Dirk van de Velue
Gerard IV


Grevskapet Geldern
 
1096-1129
1129-1141
1141-1182
1182-1207
1207-1229
1229-1271
1271-1318
1318-1339

Gerard I (samme som ovan)
Gerard II
Hendrik
Otto
Gerard III
Otto II
Reinald I
Reinald II


 


Hertigdömet Geldern
 
1339-1343
1343-1361
1361-1371
1371
1371-1379
1371-1379

Reinald II (samme som ovan)
Reinald III
Eduard
Reinald III (andra gången)
Geldernska tronföljdskriget

Machteld (Matilda)

1371-1372 Jan
1371-1402 Willem I
1402-1423 Reinald IV
1423-1465
1465-1471
1471-1473
Arnold
Adolf
Arnold (andra gången)
1473-1477
Karel de Stoute (den djärve)
 
1477-1482 Maria
1482-1492 Filips de Schone (den sköne)
1492-1538 Karel van Egmont
1538-1543 Willem II van Gulik
1543-1555 Karel (V)
1555-1581 Filips II

Uppgår i Förenande Nederländerna 1581´

= Burgundiska länderna
= Blois
= Spanien
= Portugal
= Frisland
= Limburg
= Milano
= Bägge Sicilierna
= Tyskland
= Jülich
= Österrike