Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 

 
 

Örjan Martinsson

Frankerna var ursprungligen en germansk stam som bodde i områdena längs Rhen och nuvarande Belgien. I slutet av 400-talet enades frankerna av Klodvig I som också erövrade det land som sedermera skulle bli uppkallat efter dem, Frankrike. När Klodvig I dog 511 delades hans rike mellan hans fyra söner och under 500- och 600-talet var Frankerriket enat endast under korta perioder. Läs mer om Frankerrikets historia på denna sida.

död ca 447
447-457

457-482
482-511
511-558
558-561
561-613
613-622
622-629
629-639
639-673
673-675
675
676
676-679
679-691
691-695
695-711
711-715
715-717
717-719
717-721
721-737
737-743
743-751
Merovingiska ätten

Chlodio
Merovech

Childeric I
Chlodovech I (Klodvig I)
Splittrat i flera delriken
Chlotar I
Splittrat i flera delriken
Chlotar II
Delat i Austrasien och Neustrien-Burgund
Dagobert I
Delat i Austrasien och Neustrien-Burgund
Childeric II
Delat i Austrasien och Neustrien-Burgund
Chlodovech III
Delat i Austrasien och Neustrien-Burgund
Theuderic III
Chlodovech IV
Childebert III
Dagobert III
Chilperich II
Delat i Austrasien och Neustrien-Burgund
Chilperich II (andra gången)
Theuderic IV
Interregnum
Childeric III

751-768
768-771
768-814
813-840
817-843

Karolingiska ätten

Pépin le Bref (Pippin den lille)
Carloman *
Charlemagne * (Karl den store)
Louis le Pieux (Ludvig den fromme)
Lothaire (Lothar)

800 =
813 =
817 =
Efter ett inbördeskrig 840-843 delades Frankerriket i tre
 delar genom fördraget i Verdun. Två av dessa  nya riken
 utvecklades sedan till dagens
Frankrike och Tyskland. Det
tredje delades i sin tur i Italien, Lothringen och Burgund.

Efter Klodvigs död 511 delades Frankerriket mellan hans fyra söner. Riket återförenas 558 men delades återigen 561 mellan Chlotars fyra söner. Det var vid den sistnämnda delningen som konturerna av de tre delriken som skulle bli mer eller mindre permanenta de följande hundra åren framträdde för första gången, dvs. Neustrien, Burgund och Austrasien. Burgund skulle dock bara vara självständigt perioden 561-593, därefter var det alltid i personalunion med något annat delrike.

511-533
533-547
547-555
511-524
511-558
511-561
Theuderic I (Reims)
Theudebert I (Reims)
Theudebald I (Reims)
Chlodomer (Orléans)
Childebert I (Paris)
Chlotar I (Soissons, = 558-561)
561-593
Burgund

Guntchramn

593-596 Childebert II
596-613 Theuderic II
613 Sigibert II
Frankerriket återförenas 613 och Burgund är
 därefter knutet till Neustrien

 
561-567 Neustrien

Charibert

Paris
561-584 Chilperich I Soissons
584-629 Chlotar II
629-639 Dagobert I
639-657 Chlodovech II
673 Theuderic III
658-673 Chlotar III
673-675 Childeric II
675 Theuderic III
676 Chlodovech III
676-691 Theuderic III
691-695 Chlodovech IV
695-711 Childebert III
711-715 Dagobert III
715-721 Chilperich II
Chilperich II återförenade Frankerriket 719 varmed
 Neustrien upphörde att vara ett självständigt delrike.

 
561-575 Austrasien

Sigibert I

 
575-596 Childebert II
596-612 Theudebert II
612-613 Theuderic II
613 Sigibert II
613-622 Chlotar II
622-639
639-656
656-661
Dagobert I
Sigibert III
Dagobert II
662-675 Childeric II
675-676 Chlodovech III
676-679 Dagobert II (andra gången)
676-691 Theuderic III
691-695 Chlodovech IV
695-711 Childebert III
711-715 Dagobert III
715-717 Chilperich II
717-719 Chlothar II
Chilperich II återförenade Frankerriket 719 varmed
 Austrasien upphörde att vara ett självständigt delrike.

* = 768 delades Frankerriket mellan bröderna Carloman och Karl den store så att Carloman fick Alemannien, Burgund, Provence, Septimanien och östra Akvitanien medan Karl fick resten. När Carloman dog 771 återförenades Frankerriket.

  = Hela Frankerriket   = Austrasien   = Burgund