Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 

 
 

Örjan Martinsson

Karolingiska och Robertingiska ätterna

843-877
877-879
879-882
879-884
885-888
888-898
893-922
922-923
923-936

936-954
954-986
986-987

Charles II le Chauve (den skallige) = 875
Louis II le Bègue (den stammande)
Louis III
Carloman
Charles III le Gros (den tjocke) = 881,
Eudes (Odo)
Charles III le Simple (den enfaldige)
Robert I
Raoul de Bourgogne
(Rudolf av Burgund)
Louis IV d´outremer (från andra sidan havet)
Lothaire
Louis V le Fainéant (den overksamme)

987-996
996-1031
1031-1060
1060-1108
1108-1137
1137-1180
1180-1223
1223-1226
1226-1270
1270-1285

Ätten Capet

Hugo Capet
Robert II le Pieux (den fromme)
Henri I
Philippe I
Louis VI le Gros (den tjocke)
Louis VII le Jeune (den unge)
Philippe II Auguste
Louis VIII Coeur de lion (Lejonhjärta)
Saint Louis IX (Ludvig den helige)
Philippe III

1285-1314 Philippe IV
1314-1316 Louis X le Hutin (den trätgirige)
1316 Jean I
1316-1322 Philippe V le Long (den långe)
1322-1328 Charles IV le Bel (den sköne)
1328-1350
1350-1364
1364-1380
1380-1422

Ätten Valois (Capet)

Philippe VI
Jean II le Bon (den gode)
Charles V le Sage (den vise)
Charles VI l' Insensé (den galne)

1422-1453 Henri (Henry VI)

1422-1461
1461-1483
Charles VII
Louis XI
1483-1498 Charles VIII
1498-1515 Louis XII
1515-1547 François I
1547-1559
1559-1560
1560-1574
1574-1589
Henri II
François II
Charles IX
Henri III

Ätten Bourbon (Capet)
 
1589-1610

Henri IV

1610-1643 Louis XIII
1643-1715 Louis XIV
1715-1774 Louis XV
1774-1792 Louis XVI
1792-1804


Första republiken

1804-1814


Första kejsardömet

Napoléon I

1814-1824
1815
1824-1830
1830-1848

Ätten Bourbon (Capet)

Louis XVIII
Napoléon I (andra gången)
Charles X
Louis Philippe

1848-1852
Andra republiken

Louis Napoléon (Napoléon III)

1852-1870

1870-1940
1940-1944
1944-1947
1947-1959
1959-


Andra kejsardömet

Napoléon III

Tredje republiken
Vichyregimen
Provisorisk regering
Fjärde republiken
Femte republiken

= Romersk kejsare (och kung av Italien)