Kartor Befolkning Regentlängder Skandinavien
 

 
 

Örjan Martinsson

Oberschlesien

Den södra delen Schlesien som 1163 tillföll Mieszko I kallades för Oberschlesien eller Schlesien-Ratibor efter dess huvudstad. Precis som Niedeschlesien delades detta furstendöme flera gånger mellan ättlingarna till den förste hertigen, och även de Oberschlesiska hertigarna uppmuntrade tysk invandring. Men det polska inslaget i befolkningen förblev starkt och vissa delar av Oberschlesien såldes till den polske kungen i olika omgångar 1457 (Auschwitz), 1494 och 1521 (Zator). Dock erkände alla oberschlesiska hertigar den böhmiske kungens överhöghet från och med 1327. När Preussen erövrade Schlesien 1742 förblev en del av Oberschlesien under böhmisk-österrikiskt styre. Efter första världskriget delades Oberschlesien mellan Tyskland, Polen och Tjeckoslovakien. Tysklands del av Oberschlesien förlorades till Polen efter andra världskriget.

Schlesien-Ratibor

1163-1211 Mieszko I
1211-1230 Kazimierz I
1230-1246 Mieszko II
1234-1281 Wladyslaw (i Oppeln)
1281
1281-1306
1295-1336
1336
Delas i Auschwitz, Beuthen, Oppeln, Ratibor
Przemysl
Leszco
Schlesien-Ratibor införlivas med Troppau

Schlesien-Auschwitz (och Teschen)
 
1281-1315
1289-1309
1315-1321/4
1315-1358
1321/4-1370/2
1358-1406
1370/2-1405
1400
1406-1433
1433
1433-1457
1457-1772
1772-1918
1918-
Mieszko III
Boleslaw
Wladyslaw
Kazimierz (Schlesien-Teschen)
Jan I
Przemysl II (S-Teschen 1358-1400)
Jan II
Delas i Auschwitz och Teschen
Kazimierz
Delas i Zator, Toschok och Auschwitz
Jan III
Del av Polen
Del av Österrike
Del av Polen

Schlesien-Teschen
 
1400-1431
1431-1452
1431-1460
1431-1474
1431-1477
1460-1477
1460-1480
1452-1528
1528-1579
1579-1617
1617-1625
1625-1653
1653
Boleslaw I
Boleslaw II (S-Teschen-Freistadt)
Wladyslaw (S-Teschen-Gross-Glogau)
Waclaw (Schlesien-Teschen-Beuthen)
Przemysl II (S-Teschen-Gross-Glogau)
Przemysl III (S-Teschen-Gross-Glogau)
Margareta (S-Teschen-Gross-Glogau)
Kazimierz IV (S-T-Freistadt 1452-1480)
Waclaw Adam Posthumus
Adam Waclaw
Friedrich Wilhelm
Elisabeth Lucretia
Förenas med Böhmen (Österrike)

Schlesien-Zator
 
1433-1465
1433-1488
1465-1494
1465-1513
1513-1521
1521-1772
1772-1918
1919-
Waclaw (Wenzel)
Przemysl III (Schlesien-Toschok)
Kazimierz
Jan IV
Jan V
Del av Polen
Del av Österrike
Del av Polen

Schlesien-Beuthen
 
1281-1312
1306-1342
1306-1352
1342-1349
1352-1355
1355
Kazimierz II
Ziemowit
Wladyslaw II (Schlesien-Kosel)
Kazimierz III (Schlesien-Gleiwitz)
Boleslaw
Förenas med Schlesien-Oppeln

Schlesien-Oppeln
 
1281-1313
1313-1356
1313-1362/5
1313-1366
1356-1382
1356-1401
1360/5-1382
1382-1421
1382-1437
1382-1460
1437-1460
1437-1476
1476-1497
1476-1532
1532
Bolku I
Bolku II
Boleslaw II (Schlesien-Falkenberg)
Olbrecht (Schlesien-Strelitz)
Bolku III (Schlesien-Oppeln-Strelitz)
Wladyslaw II (S-Oppeln-Wielun)
Henryk (Schlesien-Falkenberg)
Jan Kropidlo * (S-Oppeln-Strelitz)
Bolku IV (Schlesien-Beuthen)
Bernhard (Schlesien-Falkenberg)
Bolku V (Schlesien-Beuthen)
Nikolaus I (S-Beuthen 1437-1460)
Nikolaus II
Jan
Förenas med Böhmen (Österrike)

Tillbaka till Schlesiens förstasida

= Krakow
= Kalisz
* = Johann Kropidlo var biskop av Kammin 1394-1398